Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: samenwerken


Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, schrijft elke maand een column waarin hij reflecteert op actuele gebeurtenissen. Natuurlijk komen ook de decentralisaties aan bod. Dit keer richt hij zich niet op de uitvoerders, maar vooral op de cliëntenraden. Ook zij moeten samenwerken in het belang van alle uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden in Nederland, maar dat gebeurt lang niet altijd zo soepel als Gerrit van der Meer zou willen. Klik hier voor: eerdere columns.


De decentralisaties zijn een feit, de uitvoering is op gang gekomen. We krijgen veel positieve én negatieve signalen. Het complete beeld is natuurlijk nog niet te geven, dus of we blij moeten zijn met de drie decentralisaties is nog niet duidelijk. Soms krijgen we ook allerlei signalen over ons zelf, de cliëntenraden.

Cliëntenraden moeten elkaar steeds meer gaan opzoeken. Dat adviseren we als LCR al lang. Vorig jaar hebben we er zelfs ons congres aan gewijd. We reikten de Cliënt in Beeld-prijs uit aan de Cliëntenraad SZW Den Haag die in de ogen van de jury het best de belangen van alle cliënten behartigde. De schotten tussen verschillende wetten, zoals de Wwb en de Wsw, verdwijnen met de komst van de Participatiewet. Dan moeten schotten tussen cliëntenraden ook verdwijnen, anders is het straks niet meer mogelijk om goed te adviseren over het beleid. Goede samenwerking is dus nodig.


Gemeenten gaan verschillend met de cliëntenparticipatie en -zeggenschap om. Logisch, want de gemeente is verantwoordelijk en niet alle gemeenten hebben dezelfde opvattingen. Steeds vaker zien we de vorming van brede participatieraden. Daar is de LCR nooit voor geweest, want samenwerken is niet hetzelfde als samengaan. Bovendien zitten er vaak maar weinig of geen cliënten in zo’n participatieraad en ontbreekt dus de ervaringsdeskundigheid.

Hoe gemeenten cliënten in de sociale zekerheid bij het beleid willen betrekken is één ding. Welke keuzes cliëntenraden maken, is weer wat anders. Eén keuze ligt voor de hand: zoek de collega-cliëntenraden op, leer ze kennen en kijk waar én hoe je elkaar kunt versterken en samenwerken. Voorkom dat gemeenten verschillende keren met verschillende cliëntenraden moet overleggen over hetzelfde voorstel. Dat geldt voor gemeentelijke cliëntenraden, maar ook voor cliëntenraden in de regio en voor UWV-cliëntenraden.

De signalen die we de laatste weken krijgen, wijzen niet in de richting dat dit zo soepel verloopt. In sommige gemeenten en regio’s lijkt de kennismaking niet van een leien dakje te gaan. Zo neemt het optimisme over goede samenwerking niet echt toe. Zeker, er zijn grote verschillen in achtergrond, kennis, ervaring en cultuur tussen de cliëntenraden. Dat mensen vanuit die verschillen even aan elkaar moeten wennen is normaal. Dat je dan echt wel even moet zoeken naar de beste vorm van samenwerking, is logisch en voorspelbaar. Maar dat er cliëntenraden zijn die niet willen samenwerken, dát kan toch niet waar zijn. Ik heb deze week zelfs letterlijk een lid van een cliëntenraad over een andere cliëntenraad horen zeggen: ‘Ze willen niet met ons praten’. Ik zeg u eerlijk: daar schrik ik enorm van.


De LCR is een raad van alle uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden in Nederland. Dat is ons bestaansrecht en daar zijn we trots op. Natuurlijk zijn er in die hele brede achterban verschillende belangen. Dat respecteren we en daar houden we rekening mee. Maar de overeenkomsten in de belangen zijn veel groter dan de verschillen. En daar laat ik me als voorzitter dus door leiden. Alle leden van die achterban zijn voor mij even belangrijk: mensen in de sociale werkplaatsen, mensen met een beperking, mensen die al heel lang in de bijstand zitten, mensen die recentelijk hun baan zijn kwijt geraakt, mensen die het in de harde competitie van de arbeidsmarkt (net) niet hebben gered. Wij komen op voor al hun belangen. Het sterkt mij geweldig, als ze ook elkaar steunen én versterken. Doet u mee?Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 19 maart 2015 10:57:49

Vraag en antwoord