Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: rare streek


Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, is de vaste columnist van de LCR-website. Uiteraard staan in de maart-column de verkiezingen centraal, maar hier gaat het vooral om de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan het sociale zekerheidsbeleid. De voorzitter constateert dat sociale zekerheid in maar weinig gemeenten een belangrijk onderwerp in de campagnes geweest. Voor cliëntenraden ligt hier een opdracht: zorgen dat het in de plannen van college en raad in de komende vier jaar wél een grote rol speelt. Klik hier voor: eerdere columns.

Ik woon al heel lang in de gemeente Teylingen in de Bollenstreek. Ook al voordat die gemeente in 2006 werd gevormd en ik wethouder in het eerste college mocht zijn. En al net zo lang beschouw ik het wonen in Teylingen als een voorrecht. Maar nu even niet.

 

Het bestuur van de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) Bollenstreek leverde eind vorig jaar een rare streek aan de mensen in de streek die volgens de Participatiewet recht hebben op Loonkostensubsidie. De loonkostensubsidie (LKS) is gemaximeerd op contracten van 25,5 uur. Niet toevallig hetzelfde urenaantal dat een baan doet meetellen voor de Banenafspraak. Bovendien komen mensen die geen uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ van de ISD Bollenstreek hebben of hadden – de zogenoemde nuggers – niet meer in aanmerking voor loonkostensubsidie. Dat wil zeggen dat de vijf gemeenten in de Bollenstreek (Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) minder of zelfs niet meer meebetalen aan banen voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

 

Je moet werken, volgens het landelijk en lokale beleid. Een baan weigeren is geen optie, vaak ook niet als het gaat om een baan die helemaal niet bij je past. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat je zoveel verdient, dat je geen uitkering meer nodig hebt. Werk moet lonen, staat in talloze wetten en beleidsnota’s. Dus je zou er meer aan moeten overhouden, dan je met je uitkering had. Deze beide uitgangspunten kiepert de ISD Bollenstreek nu in de sloten tussen die mooie bollenvelden.

Om een inkomen te verdienen dat hoger is dan de Bijstand, heb je in bijna alle banen meer dan 25,5 uren nodig. Heel veel mensen willen ook heel graag meer werken, want ze willen graag volwaardig meedoen. Hoe noemen we dat ook weer? Oh ja: participatie. Van de ISD Bollenstreek moet participatie ook, maar dan wel binnen de grenzen die het budget bepaalt.

 

Ik neem tenminste aan, dat dit bestuursbesluit is genomen om financiële redenen. Pennywise and pound foolish, noemen de Engelsen dat. De begroting voor de komende jaren krijgen de wethouders hiermee misschien rond, maar de tekorten komen op de wat langere termijn natuurlijk keihard terug. Er gaan ongetwijfeld mensen die nu met LKS werken, hun baan verliezen. Of ze houden zo’n klein baantje over, dat ze afhankelijk blijven van een uitkering. Werkzoekende nuggers, die wellicht in de toekomst alsnog recht op een uitkering krijgen, zijn praktisch kansloos bij het vinden van een baan. ‘Uitstroom’ uit de uitkering, dat was nog zo’n uitgangspunt. En dat is nog altijd de meeste effectieve manier van een gemeente om geld te besparen.

 

Het is twijfelachtig of dit besluit voldoet aan de Participatiewet. Start Foundation heeft gemeld, dat ze ‘geen enkel (rechts)middel schuwt om op te komen voor deze kwetsbare groep’. Ze komen in actie om het besluit van de ISD Bollenstreek van tafel te krijgen (Zie www.startfoundation.nl/Bollenstreek). Zo willen ze ook voorkomen dat andere gemeenten dit slechte voorbeeld gaan volgen. En u mag van mij aannemen dat de LCR het er ook niet bij laat zitten! Moet onze staatssecretaris niet eens op haar strepen (van haar systeemverantwoordelijkheid) gaan staan?

 

De gemeenteraadsleden in de Bollenstreek hadden dit beleid van hun ISD bestuur tot belangrijk item voor de verkiezingen moeten maken. Ik kan u uit eigen waarneming melden, dat dat niet is gebeurd. Sociale zekerheid is in maar weinig gemeenten een belangrijk onderwerp in de campagnes geweest. Jammer, maar ook een opdracht: laten de gemeentelijke cliëntenraden zorgen dat het in de plannen van college en raad in de komende vier jaar wél een grote rol speelt. Via onze attenderingen en overige publicaties zal de LCR u daar van harte in ondersteunen. En laat de nieuwe gemeenteraden in Teylingen en de andere Bollengemeenten zorgen dat dit onzalige besluit van de ISD van tafel gaat.


Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 23 april 2018 22:29:27

Vraag en antwoord