Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: plaatjes


Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, schrijft elke maand een column waarin hij reflecteert op actuele gebeurtenissen. Het onderwerp van september is, uiteraard, Prinsjesdag. Op het oog een feestelijke, vrolijke dag, maar met aan het einde een bittere boodschap: mensen zonder werk gaan er állemaal op achteruit in de koopkrachtplaatjes. Klik hier voor: eerdere columns.


Prinsjesdag levert altijd mooie plaatjes op. De Gouden Koets, de hoedjes en de creatie die de koningin draagt, krijgen veel aandacht. Dat geldt ook voor de mensen langs de route. Het nieuws in de troonrede kan niet zo slecht zijn dat de vrolijkheid er minder van wordt. Je ziet de meest creatieve - of op zijn minst opvallende - uitdossingen. Natuurlijk met oranje als overheersende kleur.

En iedereen is na het passeren van de Gouden Koets gelukkig, want de koning (of nog beter: de koningin) heeft natuurlijk speciaal naar hem of haar gezwaaid. En dan is er natuurlijk het plaatje van de minister van Financiën met het koffertje met de tekst Derde Dinsdag in September. Zit daar tegenwoordig nou alleen nog een USB stick in of toch nog steeds een dik pak papier?

 

De troonrede begon met de schrijnende internationale ontwikkelingen. Koning Willem Alexander memoreerde aan het verschrikkelijke lot dat de inzittenden van vlucht MH17 trof. Iets later zegt de koning: ‘De haat die elders in de wereld mensen in het verderf stort, mag niet overslaan naar onze straten’. Wie mijn column van augustus gelezen heeft, weet dat ik die aandacht voor de ongekende ellende in verre (en niet zo verre) streken in de wereld terecht vind. Ik raak er nog steeds van onder de indruk.

 

Alle plaatjes die ik in de eerste alinea noemde, komen ’s avonds in het journaal voorbij, voorzien van meer, of minder, deskundig commentaar. Maar er zijn ook nog andere plaatjes: de koopkrachtplaatjes. Daar gaat het journaal gelukkig dieper op in. En natuurlijk zien we ook de reactie van politici daarop. Minister Jeroen Dijsselbloem zet de toon: ‘Veel mensen zien de verbetering van de economie nog niet terug in hun portemonnee’.

Eva Wiessing toont de koopkrachtplaatjes in het journaal. 5,4 miljoen huishoudens gaan er gemiddeld een half procent op vooruit. Maar 2,2 miljoen huishoudens gaan er iets op achteruit. De pijn zit duidelijk aan het eind van haar verhaal. Gemiddeld gaan AOW’ers er 1% op achteruit, maar voor AOW’ers die veel zorg en hulp nodig hebben, kan dat oplopen naar 12,6%! En dan de slotzin van Eva Wiessing, die meer klinkt als een voetnoot: ‘Bijna alle mensen zonder baan gaan er volgend jaar op achteruit’.

 

Ik weet natuurlijk dat die koopkrachtplaatjes betrekkelijk zijn. Als het NIBUD alles heeft doorgerekend, zien ze er weer heel anders uit. Als de economie beter of slechter gaat dan voorspeld, moeten alle berekeningen weer opnieuw worden gedaan. Maar over de trend zoals geschetst in vooral die laatste zin in het journaal maak ik me toch nu al boos. De achterban van de LCR omschrijven we meestal als uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden. Zij beslaan dus een groot deel van die mensen zonder baan. Dat zijn bijna allemaal mensen met een laag of extreem laag inkomen. En dát zijn dus de mensen die enige verbetering van de economie het minst en het laatst terugzien in hun portemonnee.

 

Diezelfde mensen hebben de laatste jaren meer dan anderen de prijs van de slechte economie betaald. Het aantal bijstandgerechtigden neemt al jaren gestaag toe. Het aantal verzoeken om schuldhulpverlening groeit sterk. Uit vele onderzoeken en enquêtes blijkt, dat miljoenen mensen moeilijk of niet rond kunnen komen. Maar uitkeringsgerechtigden worden in de koopkrachtplaatjes niet eens als specifieke groep genoemd. In alle berichten én in de reacties van politici en analisten hoor ik óók niets over uitkeringsgerechtigden. Alleen Emiel Roemer meldt dat hij in de troonrede het woord armoede heeft gemist.

Logisch, denk ik dan. Het rijk wil in 2015 geen bemoeienis meer met het armoedebeleid: dat laten ze nu helemaal aan de gemeenten over. En uit wat de gemeenten van plan zijn met de uitvoering van hun nieuwe taken, put ik niet de hoop dat de armoede in Nederland zal afnemen in 2015. Ook denk ik niet dat de uitkeringsgerechtigden in 2015 de verbetering van de economie in hun portemonnee terug zullen zien. Geen reden tot optimisme of vrolijkheid voor mij dus op deze Prinsjesdag.


Klik:Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 22 januari 2015 11:31:18

Vraag en antwoord