Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Uitslag


Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, schrijft elke maand een column waarin hij reflecteert op actuele gebeurtenissen. Uiteraard is het onderwerp van deze column de uitslag van de verkiezingen. En hoe hij vreest voor de komende tijd. Nog meer bezuinigingen? Een nog slechtere positie? De LCR wil knokken voor een goed sociaal zekerheidsbeleid en een betere armoedebestrijding, maar kan dat niet zonder uw hulp. Klik hier voor: eerdere columns.


Het is donderdagmiddag 16 maart. Volgens de media is er gisteren in de hele wereld maar één ding gebeurd: Nederland heeft gestemd. De uitslag heeft velen verbaasd en dat is op zich niet verbazingwekkend: dat was deze eeuw na iedere verkiezing het geval.

In veel berichten staat dat het een historische uitslag is. Was dat trouwens óók niet zo na alle verkiezingen in deze eeuw? Tenminste twee zaken zijn dit keer inderdaad historisch te noemen: de enorme winst van Groen Links en het verpletterende verlies van de Partij van de Arbeid.

Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik sociaaldemocraat in hart en nieren ben, dus van dat tweede historische gegeven word ik niet echt vrolijk. En dat heeft niet alleen met mijn overtuiging te maken. Ik kijk ook als voorzitter van de LCR en als woordvoerder van de uitkeringsgerechtigden in Nederland met gefronste wenkbrauwen naar deze verkiezingsuitslag.

 

We hebben de afgelopen vier jaar – en ook daarvoor al – geknokt tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid en de negatieve uitwerking van de Participatiewet voor onze achterban. Waarschijnlijk hebben die maatregelen wel wat te maken met de afstraffing van de PvdA. Maar gaat de coalitie, die op grond van de uitslag waarschijnlijk gevormd wordt, die maatregelen nu verzachten of terugdraaien? De VVD was in de vorige regering de belangrijkste pleitbezorger voor de bezuinigingen én de vele verplichtingen en het strenge regime voor uitkeringsgerechtigden. CDA en D66 hebben de maatregelen gesteund, in weerwil van hun oppositierol tijdens de campagne.
Groen Links – niemand weet nog of ze ook gaan aanschuiven – heeft zich in ieder geval niet verzet tegen het kabinetsbeleid voor de sociale zekerheid. De CU (gaat die meeregeren?) heeft er in de campagne bijna niets over gezegd. Het zwaarste verzet kwam van de SP, maar die partij heeft niet gewonnen en de kans dat ze gaan meeregeren is heel klein.

Ik schat dus in, dat het kabinetsbeleid in de komende periode voor uitkeringsgerechtigden niet zal verbeteren en wellicht nog kariger en onderdrukkender zal worden. De oppositie moet komen vanuit de SP en een erg verzwakte PvdA. De vuist die zij kunnen maken zal klein zijn.

Eerlijk gezegd verwacht ik op dit punt niets van de grootste oppositiepartij, de PVV.

 

We gaan de komende tijd kennismaken met de woordvoerders werk en inkomen van alle fracties in de Tweede Kamer. We zullen daarbij het belang van een goede sociale zekerheid en maatregelen voor armoedebestrijding stevig naar voren brengen.
Aan u het dringende verzoek om ons daarvoor met uw ervaringen te voeden.
We zullen zonder twijfel vriendelijk en met veel begrip te woord worden gestaan. Maar om iets te bereiken zullen we heel stevig moeten knokken!
Het goede nieuws: daar hebben we veel ervaring mee en daar zijn we goed in.
En met uw steun kunnen we nog beter worden.

 
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 21 april 2017 07:52:25

Vraag en antwoord