Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Stemmen


Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, schrijft elke maand een column waarin hij reflecteert op actuele gebeurtenissen. Afgelopen weekend nam hij de partijprogramma's door op sociaal beleid en aandacht voor mensen met een beperking. Het woord 'inclusieve' zoeken was een heel karwei. Het stond er namelijk niet in. En dat is teleurstellend, zegt hij. Klik hier voor: eerdere columns.


Prettig weekend, zei de kassière in de supermarkt op vrijdagmiddag. Dat gaat lukken, dacht ik, want ik ga dit weekend eens de verkiezingsprogramma’s doorlezen. Niet van alle partijen die zich voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart hebben aangemeld, want dat is niet te doen. Ik heb me beperkt tot de partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. En helaas, het weekend werd niet zo prettig als ik had gehoopt.

 

Ik begon met globaal doorlezen, met een focus op de hoofdstukken over sociaal beleid en de aandacht voor mensen met een beperking. Toen ik dat had gedaan, vroeg ik me af of ik iets had gemist. Ik had namelijk nergens iets gelezen over de inclusieve samenleving, waarmee het parlement (beide kamers) in 2016 zich toch intensief heeft beziggehouden. We hebben het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap (eindelijk) geratificeerd. En dat verdrag gaat in wezen over de inclusieve samenleving. Met de ratificatie hebben we toch afgesproken dat we niemand in onze samenleving willen uitsluiten? En daar moeten we nog heel veel voor doen. Die ratificatie is het begin van een intensief programma. Er moet in de uitvoering van wetten en regels veel veranderen, want in de praktijk worden (onbedoeld) mensen wél uitgesloten, bijvoorbeeld door de slechte toegankelijkheid van websites. In december vorig jaar leidde dat nog tot heftige discussies in de Tweede Kamer en met vertegenwoordigers van cliëntorganisaties en belangengroepen. Wat gaan we in de komende regeerperiode nu doen om échte stappen naar die inclusieve samenleving te zetten?

 

Het was weekend en misschien was mijn concentratie niet optimaal. Dus in de zoekfunctie van de computer maar eens ‘inclusieve’ ingetoetst. Het lag niet aan mijn concentratie. Het stond er echt niet in, in geen van de programma’s. Wat ik al eerder vreesde, bleek juist: veel politici denken dat ze met de ratificatie van het VN-Verdrag een klus hebben geklaard. Dat ze dat hoofdstuk hebben afgesloten en de rest een kwestie van uitvoering is waar de politiek zich niet mee hoeft te bemoeien. Dat de ratificatie nog maar het begin is, is kennelijk niet goed doorgedrongen.


Ik voorspel dat tijdens de verkiezingscampagne de discussie over inclusie geen prominente rol zal spelen. Wel over inkomensplaatjes en misschien ook wel over de plichten van iedereen om ‘bij te dragen aan de samenleving’. En over de hoogte van uitkeringen, de pgb’s, de toeslagen en andere ‘technische’ zaken. En misschien ook nog wel over de tweedeling in de samenleving, de kloof tussen arm en rijk en tussen hoog en laag opgeleiden. Maar als het gaat over het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen, digitale diensten en de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking én mensen die moeilijk werk kunnen vinden, zal het vooral weer gaan over wat dat zal kosten en hoe we dat dan gaan betalen. Als het echt meezit, gaan we in debatten ook nog wel horen dat iedereen erbij hoort, dat iedereen mee mag (of moet) doen en dat armoede bestreden moet worden. Maar de verkiezingsprogramma’s vermelden niet of nauwelijks wat voor samenleving de partijen nu eigenlijk willen, dus daar zullen ze elkaar tijdens de verkiezingsdebatten ook niet op aanspreken.

 

Als we belangrijke stappen naar een inclusieve samenleving willen zetten, moeten we (de cliënten in de zorg en de sociale zekerheid) vooral zelf aan de bel trekken. De LCR is daar al lang mee bezig en gaat daar ook nog lang mee door. En u natuurlijk ook. Om te beginnen door op 15 maart te gaan stemmen. Want verschillen tussen de partijen zijn er wel degelijk. Maar nee, u krijgt daarvoor van mij geen advies. Ook niet na een weekend lezen in verkiezingsprogramma’s.

 
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 23 januari 2017 10:08:04

Vraag en antwoord