Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Schijnconstructie


Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, is de vaste columnist van de LCR-website. In deze eerste column van 2018 gaat hij in op de commotie rondom PvdA-Kamerlid Moorlag. Het gaat in die commotie over de persoon, maar Van der Meer had liever gehad dat het over de inhoud ging en dat de positie van mensen met een arbeidshandicap nu eindelijk eens wordt verbeterd. Klik hier voor: eerdere columns.

De berichtgeving over het eventuele vertrek van PvdA-Kamerlid William Moorlag riep bij mij de vraag op, waar het nu eigenlijk over gaat: een Kamerlid, een politieke partij of de werknemers?

Voor wie het niet heeft gevolgd, zal ik een korte uitleg geven. William Moorlag was, voordat hij Kamerlid werd, directeur van een sociale werkplaats. Dat WSW-bedrijf maakte gebruik van een zelf opgezet uitzendbureau om mensen met een WSW-indicatie aan een baan te helpen. Voor het werk kregen mensen via dat uitzendbureau het Cao-loon van het uitzendwezen betaald en dat is minder dan het loon volgens de WSW-cao. Dat is een schijnconstructie en die is wettelijk niet toegestaan, bepaalde de rechter.

 

Er stak een storm van verontwaardiging op. De PvdA is fel tegen schijnconstructies, die er vaak toe leiden dat mensen minder betaald krijgen dan de collega op diezelfde werkplek. Het is een onderwerp dat in de komende jaren nog vaak aan de orde zal komen, met de PvdA in de oppositie. Dan kun je niet een Kamerlid in je eigen fractie hebben, die zelf aan zo’n schijnconstructie heeft meegewerkt.

 

De media wakkeren een storm graag aan, helaas niet altijd met juiste berichtgeving. Moorlag had het uitzendbureau niet zelf bedacht: het was er al toen hij aantrad als directeur. Moorlag was geen bestuurder maar directeur van een WSW-bedrijf. Het bestuur bestond uit wethouders van de deelnemende gemeenten. Dat bestuur had  van harte met de regeling ingestemd. Ook toenmalig staatssecretaris Klijnsma (van de PvdA) gaf haar goedkeuring. En waarom? De constructie was erop gericht om meer mensen aan het werk te helpen tegen minder geld. Dit met het oog op bezuinigingen waardoor het budget van de WSW steeds verder afneemt.

 

De ‘goed bedoelde intenties’ waar Moorlag aan meewerkte, gaven de doorslag bij een interne commissie van de PvdA. Die commissie was aan het werk gezet, na wisselende berichten binnen de fractie. Fractievoorzitter Lodewijk Asscher had gezegd dat Moorlag moest vertrekken, daarna dat hij kon blijven en vervolgens kwam van hem de mededeling dat ‘zijn positie onhoudbaar was geworden’. Het bestuur van de PvdA vond dat laatste ook. Maar de interne commissie vond dat Moorlag kon blijven en het bestuur neemt die conclusie over.

Iedereen, ook Moorlag zelf, is het er inmiddels over eens dat de constructie fout was en onmiddellijk moet worden beëindigd. Dat is met een akkoord tussen de FNV en het WSW-bedrijf intussen gebeurd. Snelle commentaren op het aanblijven van Moorlag variëren – voorspelbaar – van ‘schandalig’ tot ‘terecht’.

 

Ik ga over de hele gang van zaken rondom Moorlag geen eindoordeel geven.

Wat ik wel zeg is dit: ik ben heel erg tegen schijnconstructies die alleen gericht zijn op het goedkoper maken van arbeid en het omzeilen van Cao-bepalingen. Het gaat mij om de mensen zélf. Ik bedoel die mannen en vrouwen die via het uitzendbureau aan het werk gingen. Die hadden namelijk helemaal geen keuze. In het WSW-bedrijf konden ze niet aan het werk, via het uitzendbureau moesten ze aan het werk. En over hun eigen arbeidsvoorwaarden konden ze niet onderhandelen. Slikken was de enige optie. Dat lag niet aan de constructie. Dat kwam (en komt!) omdat het maar niet lukt om de arbeidsmarkt echt inclusief te maken, ook voor mensen met een beperking. Er is geen instroom in de WSW meer en Beschut werk komt heel moeizaam van de grond. Er is geen Cao Beschutwerk. Werknemers krijgen vaak arbeidscontracten zonder pensioenopbouw of reiskostenvergoeding. Let wel: verplichte arbeidscontracten, weigeren mag niet. Dat vind ik een veel belangrijker probleem dan de vraag of een Kamerlid wel of niet mag blijven.


 
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 22 februari 2018 12:46:57

Vraag en antwoord