Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Opgelost


Gerrit van der Meer, voorzitter van de LCR, bespreekt elke maand een actuele kwestie. In oktober was het Wereldarmoededag. Tijdens een radioprogramma werd de stelling voorgelegd 'De armoede in Nederland had al lang opgelost kunnen zijn'. De belangrijkste conclusie is dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn, maar dat we er desondanks naar moeten streven. Goede voorbeelden zijn er genoeg! Klik hier voor eerdere columns.

Woensdag 17 oktober was het Wereldarmoededag. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet wist dat die dag bestond, maar dat geldt voor veel speciale dagen. Onderwerpen krijgen zo wel meer media-aandacht. En dat is goed, zeker in dit geval. Stand.nl, het dagelijkse discussieprogramma op Radio 1, ging over de stelling De armoede in Nederland had al lang opgelost kunnen zijn. Mijn EENS was snel verstuurd via sms. Meteen aan het begin van het programma meldt Annemarie Jorritsma (fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer en oud-burgemeester van Almere), dat ze het zeker niet eens is met de stelling: ‘Armoede kunnen we nooit helemaal oplossen’. Daarna wordt de uitzending gelukkig wél interessant, omdat het toch over mogelijke oplossingen gaat.

 

Derk Loorbach (hoogleraar sociaal-economische transities aan de Erasmusuniversiteit) stelt dat ‘wat we tot nu toe hebben opgetuigd, kostbaar en ineffectief is’. Er zijn incassobureaus, geeft hij aan, die verdienen aan de schulden van mensen: de schuldenindustrie. Een mevrouw op leeftijd uit Assen vertelt een schrijnend verhaal over hoe zij na een nachtelijk bezoek aan het ziekenhuis om vier uur ’s morgens lopend naar huis moest, omdat ze zich geen taxi kon veroorloven. Ze sluit af met de stelling dat er te veel óver en te weinig mét mensen in armoede wordt gesproken. Dat herken ik meteen: dat raakt de kern van onze LCR-missie.

 

Eén van de conclusies is dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn. Dat snap ik. Mogelijkheden voor oplossingen zijn er wel degelijk: vereenvoudiging van de regelgeving, betere toegang tot de schuldhulpverlening, vereenvoudiging van de regels rond toeslagen (en zo in ieder geval de armoedeval oplossen). Nieuwe aanpak is er ook: de betaalde (!) inzet van ervaringsdeskundigen en het starten van hulp bij de allereerste signalen van betalingsproblemen (vroegsignalering). Verandering van beleid is nodig, met name het beleid rond sancties en terugvorderingen.

Diezelfde middag is er nog een pilot van start gegaan waarbij alle schulden van één persoon bij één organisatie worden neergelegd. Op die manier krijgen de schuldenaar (wat een rotwoord) en de eventuele bewindvoerder een veel beter overzicht en wordt de administratie een stuk eenvoudiger. Nu we het toch over bewindvoerders hebben: een kwaliteitskeurmerk voor deze beroepsgroep vind ik een heel goed idee, maar dat kwam in de uitzending niet aan de orde.

 

De problematiek rond armoede en schulden is complex en dus komt de term vereenvoudiging vele malen terug. Johan Cruijff zei het al: ‘Voetbal is een simpel spel maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetbal spelen.’

Het blijkt heel moeilijk om ingewikkelde regels simpeler te maken. Maar het kán wel!
Zeker als die simpele regel van de mevrouw uit Assen altijd zou gelden: praat mét en niet óver mensen. Hoe moeilijk kan dat zijn? Maar Johan Cruijff zei ook: ‘Je ziet het pas als je het door hebt.’

 

Die stelling van Stand.nl wil ik nog wat steviger formuleren: we moeten ons kapot schamen dat we in een rijk land als Nederland de armoede nog niet hebben opgelost!

 
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 22 oktober 2018 10:16:51


Vraag en antwoord