Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Loon


Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, is de vaste columnist van de LCR-website. De discussie gaat momenteel over het plan van de regering om loonkostensubsidie te vervangen voor loondispensatie. En daar zijn de LCR en 12 andere organisaties mordicus tegen. In 2018 blijft de LCR ijveren voor behoud van loonkostensubsidie. Klik hier voor: eerdere columns.

In het regeerakkoord staat de afspraak, dat loonkostensubsidie (LKS) vervangen zal worden door loondispensatie. Het kabinet wil zo geld vrijmaken om extra beschutwerk-plekken mogelijk te maken.

Er zijn veel tegenstanders van deze afspraak in het regeerakkoord en dus ontstond er heel snel discussie over. Maar liefst 13 organisaties, waaronder de LCR, publiceerden op 14 december in de Volkskrant een brief met de bezwaren. Het wezenlijke verschil: LKS is loon en loondispensatie is een uitkering.

 

Met LKS krijgt de werknemer loon volgens de cao en bouwt hij/zij pensioen op. Met loondispensatie krijgt hij/zij een aanvulling tot maximaal het minimumloon of zelfs alleen maar het bijstandsniveau, en wordt alleen pensioen opgebouwd over het loon en niet over de aanvulling.

Voor ons nog een belangrijk verschil (stond niet in de brief in de Volkskrant): met LKS wordt de werknemer op dezelfde manier gewaardeerd als alle collega’s en met loondispensatie is hij/zij een ‘andere’ werknemer. Het klinkt misschien vaag, maar het is van wezenlijk belang: loondispensatie is een uitkering en zo voelt het ook. LKS past bij ‘eerlijk werk voor een eerlijk loon’ wat ook de bonden bepleiten. Loondispensatie leidt tot werken onder dan het minimumloon.

 

In de Participatiewet is de loonkostensubsidie een belangrijk instrument om mensen ‘die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen’ te helpen een baan te vinden. Of, anders gezegd: het stimuleren van werkgevers om deze mensen aan te nemen. Wij hebben daar heel hard voor gepleit, toen de Participatiewet nog een wetsontwerp was. Onder andere vakbonden, cliëntorganisaties, Divosa en VNG vonden LKS ook een beter instrument dan loondispensatie. Dat vinden we nog steeds en daarom protesteren deze organisaties nu weer tegen het afschaffen van de LKS. We doen dat in de wetenschap dat er in de Tweede Kamer destijds veel bezwaren waren tegen loondispensatie, ook bij partijen die nu in de coalitie zitten. We denken dus dat er politiek wellicht wat te halen is.

 

De staatssecretaris die erover gaat, Tamara van Ark, heeft meteen na haar aantreden begrepen, dat het afschaffen van de LKS veel weerstand oproept. Al tijdens de bijeenkomst die het ministerie van SZW organiseerde om kennis te maken met de nieuwe bewindspersonen, was het een onderwerp van discussie. De staatssecretaris zei toen dat de maatregel verder uitgewerkt moest worden en dat ze begreep dat daar nogal wat haken en ogen aan zitten. Toen we iets later persoonlijk met haar kennismaakten, hebben we hier natuurlijk opnieuw over gesproken. We kregen van haar het verzoek om vooral mee te denken over de uitwerking. Een verzoek dat uiteraard niet alléén aan ons was gericht.

 

De brief in de Volkskrant eindigt met een herhaling van ons gezamenlijke aanbod om mee te denken. We zijn daar al stevig mee aan de slag en daar hoort u aan het begin van 2018 ongetwijfeld meer over.

Die vorige zin brengt me bij de gebruikelijke – maar daarom niet minder gemeende – afsluiting van de laatste column van het jaar: ik wens u allen heel mooie feestdagen, een gezond en gelukkig Nieuwjaar. Een jaar met een eerlijk loon óf een eerlijke en rechtvaardige uitkering.

 
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 20 december 2017 14:17:20

Vraag en antwoord