Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Het kan!


Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, is de vaste columnist van de LCR-website. Hij blikt elke maand terug op een actuele gebeurtenis, zoals het vijfjarig jubileum van de Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM). Een organisatie die hoogopgeleide jongeren begeleidt naar een baan. Een enorme uitdaging, maar het kán dus: mensen duurzaam aan het werk helpen. Klik hier voor: eerdere columns.

De Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM) bestaat 5 jaar. Dit jubileum is donderdag 16 november gevierd met een symposium. Met twee enthousiaste medewerkers begon oprichter Bart de Bart aan het begeleiden van hoogopgeleide jongeren met een beperking naar een betaalde baan. Dat was een opdracht waarin alle betrokkenen (en vele buitenstaanders) een enorme uitdaging zagen. Nu zijn ze niet meer weg te denken uit de wereld van werkzoekende ‘young professionals’ en hebben ze bewezen dat het echt wel kan, die moeilijke opdracht. Deze week komt het elfde lid van het team in dienst.

Bart is inmiddels een zeer betrokken lid van de LCR namens de Vakcentrale voor Professionals en CNV.

 

In 2016 zijn 151 Young Professionals met hulp van SWOM geplaatst. Bij slechts drie van hen bleek het uiteindelijk niet te leiden tot een duurzame baan, dus bij 148 wel, en dat is 98%! ‘Dat percentage haalt verder niemand!’, zei Aart van der Gaag, ‘banenaanjager’ van VNO/NCW in zijn toespraak op het symposium. Hij vermoedt een geheim van de smid, en hij is daar erg benieuwd naar. De duurzaamheid van de plaatsingen blijkt in 2017 nog verder toe te nemen.

 

Dat geheim is trouwens minder ingewikkeld dan de problematiek. Een goede opleiding geeft mensen met een beperking zeker geen gemakkelijke toegang tot een goede baan. De sleutel is dat Bart en zijn mensen hoogopgeleide jongeren met een beperking eerst goed leren kennen voor ze aan de slag gaan met plaatsing bij een werkgever. Ze gaan uit van de persoon, de mens achter de young professional. Waar zitten de competenties en kwaliteiten, wat is de passie? En ook: wat zijn de drempels en hindernissen? Is deze persoon ook een leven lang (door de omgeving) vooral geconfronteerd met wat hij of zij niet kan? Kunnen we de young professional helpen om weer echt in een toekomst en in zichzelf te geloven? Daarnaast bouwde SWOM een groot netwerk, waarin mensen de weg worden gewezen en op weg geholpen.

 

Ook toekomstige werkgevers willen ze kennen. Dat doen ze vooral door hen uit te nodigen om partner van SWOM te worden. Ze hebben al 49 partners. Waarom willen zij iemand met een beperking in dienst nemen? Waar zit de klik met een kandidaat-werknemer? Daar moet je veel tijd en energie in steken, maar het is erg effectief. In ieder geval veel effectiever dan het investeren van tijd en energie in bureaucratie.

 

Casper vertelde op het symposium zijn verhaal. Hij heeft het syndroom van Asperger. Lange tijd nam hij van zijn leraren en anderen aan, dat dát gegeven een onneembare hindernis was voor een zinvolle en succesvolle loopbaan. Maar toen hij zich bij SWOM meldde kreeg hij een heel andere reactie. Hij vertelde over zijn passie voor economie, waarvoor hij zijn studie met succes had afgerond. Om een lang verhaal kort te maken: nu heeft hij een mooi functie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daar kan hij zijn passie volledig tot zijn recht laten komen. Hij durft weer te dromen over zijn toekomst en groots te denken. Hij gaat iedere dag met een brede glimlach naar zijn werk. Die glimlach was ook tijdens zijn verhaal trouwens geen moment afwezig. Hij heeft nu een werkgever die erg blij met hem is en graag bereid is rekening te houden met zijn beperking. Dat woord beperking klopt trouwens niet, want het syndroom van Asperger stelt Casper in staat om zich erg goed op één bepaald onderwerp te concentreren en dat komt in zijn werk vaak erg goed uit.

 

Niemand bij SWOM zegt dat het makkelijk is. Niemand beweert het geheim van de smid volledig in de smiezen te hebben. En al helemaal niemand denkt dat de klus geklaard is. Het werk van SWOM zal namelijk nooit af zijn. Maar intussen bewijzen ze dat het kán, mensen met een beperking duurzaam aan het werk helpen.

Nu alleen nog een elftalfoto waarop iedereen net zo enthousiast staat als het tiental nu op de SWOM-site.

 


Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 20 december 2017 14:10:21

Vraag en antwoord