Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Gelukkig nieuwjaar


Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, schrijft elke maand een column waarin hij reflecteert op actuele gebeurtenissen. Natuurlijk richt deze column zich op de hectiek die 2015 al heeft opgeleverd en die er nog aan zit te komen. Zoals bij de uitvoering van de Participatiewet. Klik hier voor: eerdere columns.

Twee jaar lang werken we al toe naar 1 januari 2015. En als je de vorige kabinetsperiode meerekent eigenlijk al langer. Vol verwachting en met zorg zagen we deze datum tegemoet. We zijn al zo lang benieuwd hoe de drie wetten die vanaf deze datum decentraal worden uitgevoerd, gaan uitpakken. En dus kijken we nu met argusogen naar de uitvoeringspraktijk.

De eerste weken van dit jaar waren heftig, en dan zeg ik het nog heel voorzichtig. Heftig op een manier waar miljoenen mensen zich heel veel zorgen over maken. En dan heb ik het natuurlijk niet over de decentralisaties en de sociale zekerheid. De aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs heeft de zorg van veel mensen uitvergroot tot regelrechte angst. Voor een afschuwelijke dreiging, die bijna in het niet dreigt te vallen bij de ongerustheid om de zorg en de sociale zekerheid. Ik heb me bij het volgen van het nieuws een paar keer afgevraagd wat het pleidooi voor een menswaardig bestaan van mensen met een magere uitkering eigenlijk nog inhoudt. Toch duurde dit niet lang.

 

De berichten over de decentralisaties sneeuwden volledig onder. Dat kon ook niet anders. De paar artikelen die over de nieuwe taken van gemeenten zijn geschreven, gingen vooral over het buitenspel staan van gemeenteraden in de regionale samenwerkingsverbanden en de decentralisatie van de zorg. Krijgen mensen dezelfde huishoudelijke hulp als in 2014 of krijgen ze zelfs alleen maar een antwoord op die vraag? Ik doe niets af aan het belang van die vragen over de zorg.

Maar ik heb wel aandacht van de media voor de Participatiewet gemist. Hoe werkt het nu bijvoorbeeld in gemeenten met de re-integratie ondersteuning, de uitvoering van de tegenprestatie en de integrale hulpverlening door wijkteams? Op dat gebied is het voorlopig nog oorverdovend stil. We zijn bij de LCR nog steeds heel benieuwd.

 

Dat we op ons bureau nu nog weinig signalen krijgen is logisch. Gemeenten en hun cliënten krijgen deze weken heel veel voor de kiezen. We zullen waarschijnlijk heel 2015 nodig hebben om te kunnen beoordelen of de operatie slaagt of niet. Eén signaal van gemeenten hebben we al: ze zijn trots dat er tot nu toe geen rampen zijn gebeurd.

Een lid van onze raad ving deze uitspraak op tijdens een grote bijeenkomst. Ik vind dat veelzeggend. Ook als we er vanuit gaan dat het slechts één gemeente was die deze uitspraak deed, is het wel erg strijdig met het beeld dat gemeenten in 2013 en 2014 opriepen. Het zou allemaal beter gaan, de gemeente staat immers het dichtst bij de burger, de voorbereiding op de decentralisaties liep geheel op schema.

 

Onze zorg over de uitvoeringspraktijk is nog niet weggenomen. We houden u op de hoogte. Nog belangrijker: we hopen dat u ons op de hoogte houdt van de gang van zaken in uw gemeente. En verder hou ik toch ook nu vast aan mijn boodschap uit mijn laatste column van vorig jaar: ik wens u allen een 2015 vol vertrouwen.

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 19 februari 2015 09:16:15

Vraag en antwoord