Cliëntentoets wijziging Wajong: verbeteringen te beperkt


rolstoel-werk-wajong-shutterstock_1092072917Het commentaar van Wajongers en betrokkenen op de wijzigingen van de Wajongwet waren niet van de lucht. Door de actie van gezamenlijke organisaties via Hetgaatovermij.org is het gelukt om enkele belangrijke knelpunten terug te draaien. Toch, zegt de LCR, zijn deze verbeteringen minimaal. Alleen voor een beperkte groep betekent dit perspectief op werk, terwijl dit voor elke persoon zou moeten gelden. Daar komt de coronacrisis ook nog eens bovenop. Reden genoeg om weer een cliëntentoets uit te voeren. 


Kwesties cliëntentoets

De vragen in de eerste cliëntentoets op 19 december 2018 gingen over de mogelijkheid om te participeren én 'werk moet lonen'. Nadat de gewijzigde Wajong in de Eerste Kamer is aangenomen, komen nog meer kwestie bovendrijven die de basis vormen voor deze cliëntentoets:

1. Discriminatie van hen die wel werken op 31 december 2020 en 1 januari 2021, maar niet onafgebroken hebben gewerkt vanaf 1 januari 2015 

2. oWajongers voor wie overstappen naar nWajong voordeel oplevert; 

3. Geen rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis; 

4. Noodzakelijk doenvermogen; 

5. Regeldruk: kosten voor 1.300 Wajongers voor het kennisnemen van de nieuwe regeling. 


Klik voor de LCR cliëntentoets wijziging Wajong van 10 augustus 2020Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 13 augustus 2020 15:53:59

Vraag en antwoord