Cliëntentoets: Wijziging Participatiewet brengt weinig positiefs voor cliënten


Ph78058047-participatieParticiperen: ja! De manier waarop het wetsvoorstel om de Participatiewet te wijzigen is ingestoken: nee! Er zitten veel haken en ogen aan het voorstel. Cliënten hebben nauwelijks zeggenschap over de manier waarop zij moeten participeren. Een recht op informatie over de mogelijkheid en ondersteuning is niet geformuleerd. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) vindt het wetsvoorstel dan ook geen verbetering voor bijstandsgerechtigden. Zij blijven speelbal van de gemeente en de druk op verplichtingen neemt alleen maar verder toe.


Zelf sturing

Belangrijkste conclusie van de LCR is dat meedoen een groot goed is, maar dat de manier waarop iemand mee moet doen in het wetsvoorstel wordt overgelaten aan anderen (de gemeente). Uit verschillende praktijkvoorbeelden en ervaringen binnen gemeenten blijkt dat het toerusten van cliënten om zelf sturing te geven aan de manier waarop zij willen participeren goed werkt.


Rechtspositie versterken

Toen bij beschut werken de mogelijkheid voor cliënten werd geopend om zichzelf aan te melden, steeg het aantal aanmeldingen explosief. In experimenten waarbij echte aandacht is voor cliënten, eigen invloed van cliënten op de manier van meedoen en een grotere bewegingsvrijheid van een klantmanager, zijn goede resultaten gemeld.

‘Als dit kabinet het serieus meent en de participatie van mensen in de bijstand wil verbeteren, dan moet de rechtspositie van de cliënt worden verstrekt en moet de cliënt aanspraak kunnen maken op ondersteuning’, zo stelt de LCR.Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 30 januari 2020 14:04:08


Vraag en antwoord