Cliëntenraden: uw ervaringen met de Participatiewet zijn VEEL waard


enqueteformOp 20 mei (eerder lieten we abuisievelijk weten dat het 20 april was) heeft de LCR een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Klijnsma van SZW. De LCR wil daar graag cijfers presenteren. Hoe verloopt de uitvoering van de Participatiewet? Daar heeft u als cliëntenraad goed zicht op. Uw input hebben we nodig. We leggen u daarom een eerste vragenlijst voor over de invloed die u hebt kunnen uitoefenen bij de invoering van de Participatiewet. Denk aan het opstellen van het beleidsplan en de verordeningen. Dus DOE MEE en klik voor de vragenlijst.


Uw ervaringen zijn heel wat waard!

De informatie die u heeft als cliëntenraad is voor de LCR, het Landelijk Platform GGz (LPGGz) en Ieder(in) van groot belang. Om de Participatiewet goed te kunnen volgen, willen wij u graag 2 à 3 keer per jaar zo’n vragenlijst voorleggen. Uiteraard steeds met een ander onderwerp. Uw ervaringen en signalen willen we doorgeven aan de landelijke politiek en staatssecretaris Klijnsma. Haar ministerie (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onderzoekt ook de uitvoering van de Participatiewet, maar daarbij zijn cliëntenraden niet betrokken.

 

Wat heeft u hieraan?

Alle gegevens bij elkaar bieden u en ons een beeld van hoe het in Nederland gaat met de Participatiewet. Daarnaast krijgt elke cliëntenraad die meedoet een rapport over uw eigen gemeente afgezet tegen het landelijke beeld. Maar er is meer.

 

Toegang besloten webportal en forum

Cliëntenraden die meedoen, krijgen toegang tot een besloten webportal met forum. Daar kunnen cliëntenraden elkaar vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Daarnaast organiseren we een jaarlijkse themadag met onderwerpen die cliëntenraden aandragen.

 

Meedoen!

Wilt u meedoen? Dan vragen wij u deze eerste vragenlijst (klik) in te vullen. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of u mee wilt werken aan vervolgonderzoek. U kunt zich ook opgeven voor nieuwsbrieven.


Monitor cliëntperspectief

Komend jaar richten Ieder(in) en LPGGz ook de online monitor cliëntperspectief in. In deze monitor komen gegevens te staan over de stand van zaken van verordeningen en de medezeggenschap van cliënten. De komende tijd worden trainingen uitgezet voor cliëntenraden om mee te werken aan het verzamelen van gegevens voor deze monitor. Informatie hierover volgt later.


Klik voor: Vragenlijst over invloed van cliëntenraden bij de invoering van de Participatiewet

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 15 april 2015 15:47:29

Vraag en antwoord