Cliëntenraden belangrijk in tweede subsidieronde ‘Vakkundig aan het werk’


Jobcoach 2Het ZonMW programma ‘Vakkundig aan het werk’ gaat de tweede ronde in. Dat betekent dat nieuwe onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingediend voor drie verschillende programmalijnen: re-integratie, methodisch werken en schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Doel van het programma is om de gemeentelijke uitvoering te versterken door meer kennis over effectieve interventies. Met andere woorden: wat werkt voor wie, wanneer en waarom. De inbreng van cliëntenraden (klik voor uitleg) is erg belangrijk bij deze onderzoeksvoorstellen. De LCR adviseert hen dan ook om zich hierin actief te mengen.

 

Verschillende programmalijnen

Bij re-integratie gaat het om het vergroten en bundelen van kennis over effectiviteit en voorwaarden voor het invoeren van re-integratie (en de instrumenten) bij gemeenten gericht op het vinden en behouden van werk.

Schuldhulpverlening en armoedebestrijding hangt weer nauw samen met re-integratie. Vraag is hier welke manieren van schuldhulpverlening en armoedebestrijding werken om zo problematische schulden en armoede tegen te kunnen gaan. En natuurlijk om de kans op re-integratie van mensen te vergroten.

De programmalijn methodisch werken is vooral gericht op professionals. Welke technieken en methoden zijn effectief en hoe kunnen deze worden versterkt binnen de sector werk en inkomen van de gemeente.

Het grootste deel van het budget is bestemd voor onderzoek naar re-integratie.

 

Cliëntenraden

De rol van cliëntenraden is erg belangrijk bij het indienen van onderzoeksvoorstellen. Er moet met cliënten (of hun vertegenwoordigers) worden overlegd of het onderzoek ook voor hen van belang is. Ook tijdens de uitvoering van het onderzoek moet in voorstellen staan hoe cliëntvertegenwoordigers betrokken zijn. Cliënten zullen ook betrokken bij de beoordeling van de onderzoeksvoorstellen.

Het advies van de LCR voor cliëntenraden is dan ook: overleg met de gemeente over het indienen van onderzoeksvoorstellen voor dit programma. Vraag of ze deelnemen! Bedenk zelf een idee hoe de gemeente de uitvoering kan verbeteren. En geef suggesties voor onderzoeken!

Klik voor: Cliëntenperspectief bij onderzoek.

 

Indienen voorstellen

Deze subsidieronde kent twee stappen. De eerste stap is het indienen van projectideeën. Die moeten uiterlijk 20 september binnen zijn. Na een beoordeling wordt een selectie gemaakt. Die inzenders kunnen daarna een volledig onderzoeksvoorstel indienen.

 

Klik voor:

• meer informatie over de tweede subsidieronde van het onderzoeksprogramma.

Informatie over inbreng cliëntenraden

Kijk onder relevantiecriteria bij punt 4, bij kwaliteitscriteria onder punt 4. en bij de beoordelingsprocedure in het eerste blok.

Of klik hieronder om deze informatie direct te lezen:

- Relevantiecriteria

- Kwaliteitscriteria

- Beoordelingsprocedure
 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 23 mei 2016 11:02:59

Vraag en antwoord