Cliëntenparticipatie en regionale samenwerking GGz en W&I


Werkplaats wswOp 12 april houdt de Programmaraad een landelijke informatiemiddag ‘Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’. Deze dag is mede georganiseerd om regio’s toelichting te geven op een subsidie, een financiële impuls om die samenwerking te bevorderen. Het is belangrijk dat vertegenwoordigers van cliëntenraden en –organisaties deelnemen om meer zicht te krijgen op mensen met psychische kwetsbaarheid.


Met ons

Daarnaast is het belangrijk te weten dat de samenwerking cruciaal is voor cliënten met psychische kwetsbaarheid. Het betrekken van cliëntenraden en –organisaties is noodzakelijk want: je praat niet meer over ons, maar met ons. Van cliëntvertegenwoordigers wordt bovendien verwacht dat zij meedenken over de diensten vanuit het perspectief van de cliënt. Dit belang wordt breed onderkend en is ook een voorwaarde in de subsidieregeling.


Workshop en aanmelding

Het Verwey-Jonker instituut en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) verzorgen een workshop. Het gaat daarin over de wijze waarop cliëntenraden en –organisaties ervaringsdeskundigheid en medezeggenschap kunnen vormgeven. Ook wordt inzicht gegeven in een evaluatietool voor cliëntenraden om zicht te krijgen op de dienstvverlening voor mensen met psychische kwestbaarheid en hun ervaringen daarmee.

Kortom: Meld je aan voor de informatiemiddag (op deze pagina is ook meer te lezen).

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 29 maart 2017 08:43:56

Vraag en antwoord