Bureaucratie werpt hindernissen op voor banenafspraak


Stapel papier

Niet alleen werkgevers en gemeenten, maar ook werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden hebben veel last van de bureaucratie als het gaat om de weg naar werk. Daardoor staat de invulling van de banenafspraak op de tocht. Daarnaast is er zowel voor werkgevers als werkzoekenden nog veel onduidelijk. Is jobcoaching mogelijk? Hoe zit het met de no-riskpolis? De LCR pleit bij staatssecretaris Klijnsma voor vermindering van bureaucratie door een aantal maatregelen te nemen, zoals het schrappen van de verplichte zoekperiode voor jongeren en processen te laten aansluiten op de behoefte van individuele werkzoekenden.


Maatregelen nodig

Werkgevers beklagen zich over de bureaucratie bij de invulling van de banenafspraak. Uit een bijeenkomst die de LCR organiseerde voor de doelgroep bleek ook dat vragen niet of traag worden beantwoord, behoefte aan ondersteuning niet wordt gehoord en het onduidelijk is wie hen de weg kan wijzen. Als de banenafspraak een succes moet worden, dan is het nodig dat er een aantal maatregelen worden genomen.


Onzinnig

De LCR stelt voor om de verplichte zoekperiode en een aantal andere onzinnige verplichtingen voor schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs, Pro- en Entreeonderwijs af te schaffen. Dat scheelt de gemeente ook tijd. Tijd die ze beter kunnen gebruiken om mensen goed te ondersteunen. Daarnaast moet een werkzoekende zelf na kunnen gaan of hij in het doelgroepenregister staat. Processen en voorlichting moeten aansluiten bij de mensen uit de doelgroep én bij vragen van werkgevers. En er moet duidelijkheid komen over de doelgroep die onder de quotumwet valt. Als mensen zelf duidelijkheid hebben over de instrumenten, kunnen zij ook zichzelf aanbieden bij werkgevers.


Matchingsproces

Gemeenten, UWV en werkgevers moeten daarnaast tot werkbare afspraken komen over het matchingsproces. Onderdeel daarvan kunnen zijn: jobfinding inzetten, werkgevers die geïnteresseerd zijn om invulling te geven aan de banenafspraak benaderen over de mogelijkheden die zij hebben én duidelijke informatie beschikbaar stellen wie onder de doelgroep valt.

 

Klik voor: brief van de LCR aan staatssecreataris Klijnsma over terugdringing bureaucratie bij banenafspraak.

 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 27 november 2015 12:09:37

Vraag en antwoord