Budget mag niet bepalend zijn voor werkvoorziening


Wsw-fotoUit verschillende signalen blijkt dat UWV aanvragen voor werkvoorzieningen traineert. Hierdoor wordt werkhervatting voor zieke werknemers vertraagd of kunnen mensen met een beperking niet aan de slag gaan. De oorzaak van het ontmoedigingsbeleid bij de aanvraag van werkvoorzieningen kan liggen bij de inperking van budgetten. Dat, zo stelt de Landelijke Cliëntenraad, staat haaks op de doelstelling om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en afspraken voor de baangarantie. Verzoek aan de Tweede Kamer is om deze taakstelling per direct te schrappen.


Meer werkvoorzieningen

De LCR stelt in de brief dat een verhoging van de arbeidsparticipatie een doelstelling is van de regering. Meer mensen aan het werk, betekent ook dat er meer mensen een beroep doen op werkvoorzieningen. Een deel van de mensen die nu aan de kant staan en wel aan het werk moeten, kan dat alleen met de juiste werkvoorzieningen.


Ontmoedigen

Meer mensen met een beperking aan het werk staat haaks op de taakstelling op werkvoorzieningen voor UWV. De LCR heeft signalen opgevangen dat managers en medewerkers van UWV het beroep op vergoedingen voor werkvoorzieningen ontmoedigen om hun taakstelling te halen. Beoordelingen zijn veel strikter en er worden barrières opgeworpen voordat een aanvraag in behandeling wordt genomen.

UWV, zo stelt de LCR, kan een overschrijding van het budget nooit als reden aanvoeren om een aanvraag voor een werkvoorziening af te wijzen. De noodzakelijkheid van de voorziening is bepalend en niet het budget.

 

Klik voor: Brief van de LCR aan de Tweede Kamer over taakstelling werkvoorzieningen UWV

 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 17 november 2014 09:55:43

Vraag en antwoord