Bij arbeidsongeschiktheid: mensen ondersteunen naar werk


reintegratie2Onderzoek laat zien dat vroege aanmelding voor een medisch adviestraject bij problematisch ziekteverzuim leidt tot een hoger percentage betermeldingen. Het is echter niet bekend wat de verschillen zijn tussen de aanpak vóór dit adviestraject en daarna. Die informatie, zo zegt de LCR, is belangrijk omdat dan duidelijk wordt wat het effect is op de re-integratie. Daarnaast stelt de LCR dat een deel van de mensen die een WGA 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt beoordeling hebben, maar bij wie de duurzaamheid van deze arbeidsongeschiktheid nog niet vast staat, kunnen worden begeleid naar werk. Het is wel noodzakelijk dat een herstelcoach in een vroeg stadium wordt ingezet. Ook stelt de LCR dat deze groep baat kan hebben bij een medisch adviestraject bij problematisch ziekteverzuim.


Rapporten

Deze onderwerpen staan op de agenda van het Algemeen Overleg Arbeidsongeschiktheid van 7 oktober. Het gaat dan om twee rapporten: ‘Eindevaluatie adviestrajecten problematisch ziekteverzuim’ en ‘Verdiepingsonderzoek 80-100’. Minister Asscher stelt zich, als het om het eerste rapport gaat, vrij passief op. Hij onderschrijft de conclusies dat mensen zich sneller beter melden, maar gaat voorbij aan het verdiepingsvoorstel van de onderzoekers.

Herstelplan en Herstelcoach

Als het om WGA 80-100 heeft de LCR al gepleit voor het verplicht stellen van een Herstelplan en de inzet van een Herstelcoach. Dit als reactie op de initiatiefnota van mevrouw Welkzijn-Schut. In het tweede rapport is nadrukkelijk aangeven dat er mogelijkheden zijn om de verdiencapaciteit en herplaatsbaarheid te behouden of te vergroten. Deze groep arbeidsongeschikten moeten niet langer in de kou blijven staan, maar moeten gericht worden begeleid. Werkgevers van deze groep moeten een extra prikkel krijgen om deze mensen weer terug in dienst te nemen of te plaatsen. Nu dreigt de banenafspraak ervoor te zorgen dat iedereen die hier niet onder valt, niet ‘interessant’ is voor werkgevers. En de inspanningen voor deze groep(en) worden gestaakt.

 

Klik voor: Brief LCR over rapporten re-integratie en WGA 80-100Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 02 oktober 2015 11:18:40

Vraag en antwoord