Beoordeling arbeidsvermogen Wajong moet realistischerStel iemand kan 1 uur lang stofzuigen, dan kan hij een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Hij is ook nog in staat om dat vier uur te doen en hij weet hoe hij de stofzuiger moet opruimen. Volgens het voorstel voor een nieuw Schattingsbesluit heeft deze persoon dan arbeidsvermogen en geen recht op een Wajong-uitkering. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) laat aan de hand van dit voorbeeld aan leden van de Tweede Kamer zien dat er nog veel hapert aan de omschrijvingen in het Schattingsbesluit.

 

Eisen

In het voorgestelde Schattingsbesluit moet vanaf 2015 worden beoordeeld of iemand arbeidsvermogen heeft. Iemand heeft arbeidsvermogen als hij aan de volgende vier vereisten voldoet:

1.    een taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie;
2.    basale werknemersvaardigheden heeft;
3.    ten minste 1 uur aaneengesloten kan werken; en
4.    ten minste 4 uur per dag belastbaar is.


Geen inzicht

Volgens de LCR ontbreekt een duidelijke takenlijst om goed te kunnen beoordelen hoe realistisch de nieuwe schattingswijze is. Zo is er bijvoorbeeld geen inzicht in beschikbaarheid van taken. En taken moeten dusdanig zijn dat iemand zijn volledige arbeidsvermogen kan benutten. Naast de schatting van mensen die een Wajong aanvragen na 2015 zijn er aparte bepalingen opgesteld over de herbeoordeling van mensen die al een Wajong hebben.


De LCR vraagt de Tweede Kamer dit voorgenomen besluit te bespreken. De LCR zal in een volgende brief nog verder ingaan op dit Besluit.

 

Klik voor: de brief van de LCR met alle haken en ogen aan het Schattingsbesluit.


Foto: Thinkstockphoto
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 08 november 2014 20:05:40

Vraag en antwoord