Begroting toont aan dat zeker niet iedereen erop vooruit gaat


TweedeKAMER-shutterstock_592628687Door lastenverhoging als hogere ziektekostenpremie en stijging van andere kosten als hogere btw en hogere energiekosten gaat niet iedereen in Nederland erop vooruit. Er zijn verschillende groepen die nog altijd getroffen worden door maatregelen. De LCR richt de aandacht speciaal op gedwongen deeltijdwerk voor mensen met een beperking, de kostendelersnorm in de AIO, prikkel op werk in de WIA, opgroeien in armoede en de verplichte taaleis. Stuk voor stuk maatregelen die aangepakt moeten worden.

 

Belastbaarheid

Mensen met een beperking krijgen vaak deeltijdwerk aangeboden. Dit hangt vaak niet samen met de belastbaarheid van mensen, maar gaat over een kostenafweging van de gemeente die de loonkostensubsidie en andere werkvoorzieningen moet betalen. Als werk moet lonen, zo stelt de LCR, dan is het noodzakelijk dat het aantal uren werk samenhangt met de persoonlijke mogelijkheden. Alleen dan is het voor mensen met een beperking ook mogelijk dat werk loont.

 

WIA

De prikkel om mensen met een WIA-uitkering aan het werk te helpen, is volgens de LCR ook eentje die alleen maar leidt tot lagere inkomsten van deze groep. Als mensen al aan het werk kunnen gaan, dan is er geen goed aanbod. Werkgevers staan niet te trappelen om mensen met een beperking in dienst te nemen. De overheid voldoet zelf al niet aan de banenafspraak . Versobering van de uitkering leidt dan alleen tot minder inkomsten en niet tot meer werk.

Armoede

Een ander aspect is opgroeien in armoede. Gemeenten hebben mogelijkheden om middelen in te zetten zodat kinderen zo min mogelijk worden getroffen. Het blijkt dat daar onvoldoende gebruik van wordt gemaakt.

Taaleis

 De LCR vindt het belangrijk dat mensen de Nederlandse taal beheersen. Maar dan moeten mensen wel in staat zijn de taal te leren. Een taalplan voor iedereen die de taal niet beheerst, de kosten voor het volgen van de lessen moeten worden vergoed. En er moet voldoende passend aanbod zijn van goede kwaliteit. Zolang dat er niet is, wordt het mensen moeilijk gemaakt de taal te leren. En is handhaven op de taaleis onrechtvaardig.

 

Klik voor: de brief van de LCR aan de Tweede Kamer over de begrotingsbehandeling SZW

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 14 december 2017 08:57:18

Vraag en antwoord