Begroting sociale zaken: maak werk van werkgelegenheid


iS 21707857-lopende bandHet is hoog tijd dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met échte maatregelen om mensen met een beperking aan het werk te helpen. De LCR laat aan de leden van de Tweede Kamer weten dat zij bij de begrotingsbehandeling op 27 november kritisch moeten kijken naar de maatregelen die er nu liggen. Mensen komen zo niet echt aan het werk.


Vrijblijvend

De maatwerkvoorziening die het ministerie voorstelt, is wat de LCR te vrijblijvend. Daarnaast blijft de LCR zich zorgen maken over de adequate inzet van jobcoaches. Die wordt vaak niet of zeer beperkt ingezet, terwijl de begeleiding door een jobcoach voor veel mensen noodzakelijk is om echt aan de slag te gaan.


Eén regeling

Als het aan de LCR ligt, komt er één landelijke regeling voor werkvoorzieningen zodat er meer duidelijkheid ontstaat voor zowel werkgevers als werknemers. Wederom pleit de LCR voor een inclusietoeslag om afstemming tussen loon en uitkering beter te laten verlopen. Andere onderwerpen die worden aangekaart zijn een betere matching op werk, scholing voor werkzoekenden, de kostendelersnorm, aanpassingen in de WIA en tenslotte armoede. Dit laatste omdat de armoede onder mensen die van het sociaal minimum rond moeten komen nog steeds stijgt.

 

Klik voor:

Brief LCR aan Tweede Kamer over de begroting SZW

• Een stimuleringsregeling technologie en inclusie voor publiek private samenwerking via RVO

• Meer mensen met een beperking aan het werk (gezamenlijke brief belangenorganisaties)

Brief van de Klankbordgroep Banenafspraak Overheid

• Memo inclusietoeslag

Effecten van de aangepaste arbeidstoeslag op loondispensatie en aan te vragen toeslagen (casus)Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 26 november 2018 10:30:42


Vraag en antwoord