Banenafspraak: noodzakelijk dat werkgevers en werknemers wordt gematcht


Jobcoach 2Werkgevers vinden niet de juiste mensen voor de banenafspraak. Gemeenten klagen over bureaucratie. Wat is er nu werkelijk aan de hand? De LCR constateert dat de traditionele werkwijze die wordt gehanteerd – we hebben een baan, wie is geschikt – niet werkt voor deze doelgroep. Er moet meer uitgegaan worden van aanbodgerichte matching en jobcarving. Op die manier kan een heel grote groep wel aan de slag.

 

Genoeg kandidaten

Wajongers, schoolverlaters, kandidaten voor de wachtlijst Wsw: er zijn genoeg kandidaten om banen voor de banenafspraak te vervullen. Er zijn verschillende knelpunten te signaleren als het gaat om het vinden van de juiste werknemers voor de juiste plek.


Bereidheid

Een groot deel van de mensen is niet via vacatures te werven. Om mensen uit dit bestand aan het werk te helpen, moeten functies worden gecreëerd uit taken die aansluiten bij hun vaardigheden. Werkgevers zouden niet meer vacatures moeten melden, maar de bereidheid om mensen uit deze doelgroepen aan te nemen. Consulenten die mensen uit de doelgroep echt goed kennen, zorgen er vervolgens voor dat werk wordt gecreëerd in het bedrijf wat aansluit bij wat een kandidaat ook echt kan. Alleen dan kan de banenafspraak een succes worden: voor werkgevers én werknemers.


Niet overdrijven

De LCR is verder van mening dat gemeenten overdrijven als zij wijzen op bureaucratie. Ze moeten nu eens aan de slag om een succes te maken van die banenafspraak!

 

Klik voor: brief van de LCR aan de Tweede Kamer over banenafspraak.

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 27 oktober 2015 14:47:02

Vraag en antwoord