Artikel in De Correspondent over Quotumwet legt vinger op zere plekEen quotumwet: mooi, maar door de wijze waarop de doelgroep nu is omschreven komen grote groepen mensen met een beperking aan de kant te staan. De mensen die wél aan de slag komen, tellen na twee jaar niet meer mee voor het quotum. Voordat de quotumwet in de Tweede Kamer wordt aangenomen, moet kritisch naar de doelgroep worden gekeken. Dat is de kern van een artikel in De Correspondent waaraan ook Else Roetering van de LCR meewerkte.


Niet iedereen

Het artikel van de hand van Tamara Woestenburg biedt een duidelijk overzicht van wat er gaande is rondom de grootste decentralisatieoperatie ooit. De Participatiewet moet mensen meer mee laten doen. Er worden extra banen gecreëerd. Hiervoor komen niet alle mensen met een beperking in aanmerking. 


Boete

Werkgevers die niet exact iemand uit de strak omschreven doelgroep aanstellen, kunnen een boete verwachten omdat ze niet aan het quotum (x-aantal mensen met een beperking binnen het bedrijf: te bepalen met een ingewikkelde formule) voldoen. Tegelijkertijd is het niet duidelijk hoe het precies zit met de aanpassingen op de werkplek, want die moeten gemeenten ook gaan regelen.


Ondermijnen

Mensen die straks bovendien onder de Participatiewet vallen, worden niet meer zichtbaar als arbeidsgehandicapte. En er is geen enkele verplichting om hen te ondersteunen naar werk. Zij zullen meer en meer een beroep moeten doen op mantelzorgers. En dan is de enige conclusie: de Participatiewet ondermijnt de zelfstandigheid en de gelijkwaardigheid van arbeidsgehandicapten.

 

Tweede Kamer

De behandeling van het wetsvoorstel Banenafspraak en Quotumwet is inmiddels begonnen. Op 8 oktober moet de Tweede Kamer de schriftelijk vragen indienen. Daarna volgt de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel. De LCR heeft al eerder over de behandeling van het wetsvoorstel Banenafspraak en Quotumwet bericht (klik).


Klik voor: artikel 'Een banenquotum voor gehandicapten, helpt dat?' van Tamara Woestenburg in De Correspondent (06-10-2014)


Foto: Thinkstock

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 28 oktober 2014 08:45:36

Vraag en antwoord