Arbeidsongeschikten herkeuren en laten solliciteren? Dat kan anders!


jonggehandicapte

Mensen die kunnen werken, zijn beter af met een loon dan met een uitkering. Dat is de overtuiging van de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Mensen die na twee jaar ziekte volledig arbeidsongeschikt zijn, maar van wie het nog niet zeker is dat zij dat blijven, moeten niet in de wachtkamer worden gezet tot een herbeoordeling. Zij kunnen direct worden begeleid. Is er alsnog geen verbetering dan krijgen zij na twee jaar definitief een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wie wel weer (deels) kan werken, gaat terug naar de oorspronkelijke werkgever. Deze voorstellen komen van de LCR in reactie op een initiatiefnota van Kamerlid Schut-Welkzijn (VVD). De Tweede Kamer overlegt op 28 september over deze nota.

 

Gericht aandacht

In de brief aan mevrouw Schut stelt de LCR: ‘Het accent in uw nota ligt sterk op geen uitkering en dan maar zien of je aan het werk komt. Dat kan en moet anders.’ De LCR bepleit dat er gericht aandacht moet komen voor de mensen die 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt zijn. Het gaat om herstelbegeleiding, re-integratie en gerichte vergroting van arbeidsmarktkansen. Ook werkgevers moeten hieraan bijdragen. Herbeoordeling is een sluitstuk, of zou dat moeten zijn.

Mevrouw Schut heeft direct gereageerd op de voorstellen van de LCR en heeft ons uitgenodigd om onze voorstellen toe te lichten.


Klik voor: Brief van de LCR aan mevrouw Schut met voorstellen voor begeleiding van arbeidsongeschikten

 

 

 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 23 september 2015 14:17:24

Vraag en antwoord