Arbeidsmarktbeleid: geen onderscheid maken tussen uitkeringenOm zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen óf betere kansen te bieden op de arbeidsmarkt, is scholing van groot belang. Zelfs minister Asscher onderschrijft dit. Echter: in allerlei plannen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende uitkeringen als het om scholing gaat. Dit speelt bij de sectorplannen, bij het Actieplan 55plus Werkt (klik) en bij de Brug-WW (klik). Als het aan de LCR ligt komt er een einde aan de ongelijke kansen voor werkzoekenden.


Sectorplan

In de plannen voor verschillende sectoren op de arbeidsmarkt (denk aan Jeugdzorg, Bouw of detailhandel) zijn voorbeelden opgenomen van scholing. Daarbij wordt niet gesproken over werklozen zonder uitkering of met een WWB-uitkering. Het is van het grootste belang dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen werklozen op grond van het type uitkering, meent de LCR.


Onderscheid

Bij het Actieplan 55plus Werkt wordt het onderscheid uitdrukkelijk gemaakt. Een scholingsvoucher dat UWV kan toekennen aan WW’ers van 50 jaar en ouder, is niet bereikbaar voor WWB’ers in diezelfde leeftijdsgroep. En ook bij de Brug-WW geldt dit onderscheid: voor WWB’ers is de mogelijkheid om zich te scholen niet bereikbaar. 


Asscher: scholing belangrijk

De LCR citeert graag minister Asscher die het belang van scholing benadrukt: ‘Het belang van scholing om mensen duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt te krijgen en te houden kan bijna niet worden overschat. Een gestage en continue verandering in de vereiste kennis en vaardigheden is een wezenskenmerk van de arbeidsmarkt.’ 


Klik voor:

• brief van de LCR aan de Tweede Kamer over arbeidsmarktbeleid

• bericht over Brug-WW

• artikeltje over Actieplan 55plus Werkt


Foto: Thinkstock
 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 20 november 2014 15:01:14

Vraag en antwoord