Alleenstaande bijstandsouders wacht armoedevalDe drang van dit kabinet om alleenstaande ouders, werkend en niet-werkend, gelijk te trekken, leidt bizar genoeg tot een keiharde inkomensachteruitgang voor degenen die geen baan hebben. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) signaleert dat het gaat om ongeveer 5000 ouders. Het is volgens de LCR onbegrijpelijk dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzet op armoedebestrijding voor gezinnen met kinderen, maar dat de meest kwetsbare ouders keihard worden getroffen. Bijstandsouders gaan er sowieso allemaal 400 euro per jaar op achteruit.


Weeffout

Het wetsvoorstel Wet hervorming kindregelingen ligt momenteel bij de Eerste Kamer. De LCR: ‘We signaleren een weeffout waar een grote groep bijstandsouders de dupe van wordt.’ Nu kent de Wet werk en bijstand (Wwb) een toeslag voor alleenstaande ouders van 20 procent op een alleenstaandenuitkering. Deze tegemoetkoming wordt vervangen door een inkomensafhankelijke toeslag. De uitvoering van de toeslag ligt bij de Belastingdienst, terwijl de gemeente de bijstandsuitkering op grond van de Wwb verstrekt. 


Afhankelijk

‘Een alleenstaande bijstandsouder wordt in de toekomst afhankelijk van twee instanties die elk op een andere manier werken. Bijstand ontvang je op de dag waarop dit recht is ontstaan. Een toeslag wordt pas de maand volgend op een veranderde inkomenssituatie verstrekt. Hierdoor ontstaat er een gat. Nog los van het feit dat het voor cliënten onnodig ingewikkeld wordt, omdat er een beroep op twee regelingen moet worden gedaan.’


Definitie

Heikel punt is de definitie ‘alleenstaande ouder’. Die definitie is anders binnen de Wwb dan bij de Belastingdienst. De LCR: ‘Het gaat om alleenstaande ouders die hun woning met iemand anders delen. In de nieuwe kindregeling is er dan sprake van partners. Het gevolg is dat een aantal ouders de alleenstaande-ouderregeling mislopen. Daarmee gaan ze er 20 procent in inkomen op achteruit. Het bizarre is dat de regering deze ongelijkheid erkent, maar er niets aan wenst te doen omdat het om een kleine groep gaat.’


Begrippen afstemmen

De LCR verzoekt de Eerste Kamer dringend om de ongewenste effecten voor alleenstaande bijstandsouders tegen te gaan. Daarvoor is het nodig om de begrippen binnen de regelingen op elkaar te laten aansluiten. De definities die gelden in de sociale zekerheidsregelingen moeten gehanteerd worden voor de fisciale regelingen.

 

Klik voor: brief van de LCR aan de Eerste Kamer over kindregelingen en bijstandsouders

Foto: Thinkstockphoto

(8 mei 2014)


Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 08 mei 2014 11:20:42

Vraag en antwoord