Agenda


  • LCR Raadsvergaderingen 2018

Maandag 26 februari

Donderdag 26 april

Maandag 25 juni

Donderdag 30 augustus

Maandag 22 oktober

Donderdag 13 december


Toehoorders raadsvergaderingen LCR

De vergaderingen van de LCR zijn openbaar. Een beperkt aantal toehoorders is welkom.
Er zijn speciale spelregels voor toehoorders. Lees hier. Meld u als toehoorder uiterlijk 2 weken voor een vergadering per mail via . Uiterlijk één week later krijgt u bericht of u aanwezig kunt zijn.


• Vaste Commissie-vergaderingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Klik voor: een volledig overzicht van de Vaste Commissie-vergaderingen SZW


  • LCR Congres 2019

De datum voor het LCR Congres is bekend: donderdag 11 april 2019

En op een nieuwe locatie: Supernova-Jaarbeurs in Utrecht.

Noteer deze datum alvast in uw agenda!


  • Bureau LCR gesloten 5 november 2018

In verband met een training voor de Raad en het bureau van de LCR zijn wij de hele dag niet aanwezig. 


  • Overige bijeenkomsten van andere organisaties en raden

VNG, Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMW organiseren een Praktijkvoorbeeldenparade Sociaal Domein.

Drie regionale dagen waarop gemeenten en hun partners een podium krijgen om elkaar te laten zien wat zij waarmaken.

Data: 24 september (Rotterdam), 1 oktober (Eindhoven) en 8 oktober (Zwolle)

Doelgroep: het programma richt zich op bestuurders, ambtenaren, zorgprofessionals en professionals bij maatschappelijke organisaties en gemeenten

Kosten: 50 euro exclusief btw
Voor de volledige info en aanmelden kijk op www.praktijkvoorbeeldenparade.nl  


  • Schouders Eronder Kennisfestival: leren, verbinden, beleven

Datum: 6 december 2018

Tijd: 9.30 - 17.00 uur

Locatie: De Doelen in Rotterdam

Kosten: Gratis! Reiskosten worden niet vergoed


In het project Schouders Eronder werkt de LCR samen met 4 andere partijen: Divosa, Sociaal Werk Nederland, NVVK en VNG aan het verbeteren van de kwaliteit van schuldhulpverlening.


Benieuwd naar de rest van het programma? Klik hier


Klik hier om aan te melden


De aanmelding loopt niet via de LCR.



















 








 





 







Laatst gewijzigd op 18 september 2018 14:05:06
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.
LCR @ttenties ontvangen?