Agenda


  • LCR Raadsvergaderingen 2018

Maandag 26 februari

Donderdag 26 april

Maandag 25 juni

Donderdag 30 augustus

Maandag 22 oktober

Donderdag 13 december


Toehoorders raadsvergaderingen LCR

De vergaderingen van de LCR zijn openbaar. Een beperkt aantal toehoorders is welkom.
Er zijn speciale spelregels voor toehoorders. Lees hier. Meld u als toehoorder uiterlijk 2 weken voor een vergadering per mail via . Uiterlijk één week later krijgt u bericht of u aanwezig kunt zijn.


• Vaste Commissie-vergaderingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Klik voor: een volledig overzicht van de Vaste Commissie-vergaderingen SZW


  • Studiemiddag Mobility

Datum: 17 mei 2018

Locatie: De Bagijnehof Oosterkerk Koewegje 2, 8021 AG te Zwolle

Tijd: Inloop vanaf 13.00 uur- start programma: 13.30 uur - einde programma: 16.30 uur.

Voor aanmelding zie uitnodiging hieronder en het inschrijfformulier

Uitnodiging

Inschrijfformulier


 
 

 Laatst gewijzigd op 19 april 2018 10:05:52
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.
LCR @ttenties ontvangen?