Agenda


  • LCR Raadsvergaderingen 2019

Maandag 25 februari

Donderdag 25 april

Maandag 24 juni

Donderdag 29 augustus

Maandag 21 oktober

Donderdag 12 december


Toehoorders raadsvergaderingen LCR

De vergaderingen van de LCR zijn openbaar. Een beperkt aantal toehoorders is welkom.
Er zijn speciale spelregels voor toehoorders. Lees hier. Meld u als toehoorder uiterlijk 2 weken voor een vergadering per mail via . Uiterlijk één week later krijgt u bericht of u aanwezig kunt zijn.


• Vaste Commissie-vergaderingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Klik voor: een volledig overzicht van de Vaste Commissie-vergaderingen SZW


  • Bijeenkomst over beschut werk en de banenafspraak voor cliëntenraden

Mobility organiseert op woensdag 15 mei 2019 van 12.00 - 15.30 uur in Purmerend  een bijeenkomst over beschut werk en de banenafspraak voor cliëntenraden.

Klik voor de uitnodiging en het inschrijfformulier
 
 

 


Laatst gewijzigd op 13 juni 2019 14:06:02
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.
LCR @ttenties ontvangen?