Advies LCR opgevolgd: verruiming beoordeling banenafspraak


Werkplaats wswDe beoordeling voor de banenafspraken zijn, mede na aandringen van de LCR, gewijzigd. Waar leerlingen van het praktijkonderwijs of het voorgezet speciaal onderwijs zich eerst niet konden melden bij UWV voor de doelgroepenbeoordeling voor de banenafspraak, kan dat nu wel. Ook individuen kunnen zelf een beoordeling aanvragen bij UWV. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma per brief laten weten.


Blij met wijzigingen

De LCR heeft meermalen de onrust over de beoordelingen voor toelating tot het doelgroepenregister (klik) aangekaart bij de Tweede Kamer en de staatssecretaris. ‘We zijn blij dat de staatssecretaris besloten heeft deze wijzigingen door te voeren’, zegt Else Roetering van de LCR. ‘De regels over de wijze van beoordelen worden nog niet veranderd, maar er wordt wel aanvullend gemonitord over de beoordeling. Als het noodzakelijk is, kan er dan een wetswijziging volgen.’


Monitor

De staatssecretaris heeft aangegeven regelmatig met betrokkenen te willen overleggen om de noodzaak van wetswijzigingen goed in de gaten te houden. Gegevens die worden gemonitord zijn bijvoorbeeld de aantallen gevraagde beoordelingen, de nieuwe inschrijvingen in het register en de verhouding daartussen. De LCR gaat er vanuit dat zij een van de overlegpartners is.
 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 12 mei 2015 08:51:16

Vraag en antwoord