Aandacht voor álle burgers bij digitalisering


digitale-overheid-shs_27949280De waarschuwing is: zorg dat wachtwoorden geheim blijven. Aan de andere kant worden mensen die niet digivaardig zijn aangespoord familie of kennissen digitaal te machtigen. UWV, gemeenten en andere instanties zijn vooral digitaal te benaderen; andere wegen zijn vaak ingewikkeld of kostbaar. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden die digitalisering biedt niet optimaal benut voor de toekenning van bijvoorbeeld toeslagen. Of worden juist digitale gegevens gebruikt om conclusies te trekken over groepen mensen die vaak niet kloppen. De LCR heeft deze en andere zorgen en aandachtspunten naar de Tweede Kamer gestuurd voor het Algemeen Overleg over de digitale overheid op 31 oktober en stelt dat alles wat digitaal kán niet digitaal moét. Er moet rekening worden gehouden met álle groepen om een tweedeling in de maatschappij te voorkomen.


Klik voor: LCR-brief Algemeen Overleg digitale overheid op 31 oktober 2018


 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 29 oktober 2018 15:00:39


Vraag en antwoord