Aan het woord : Mustafa Ayranci


Mustafa Ayranci vertegenwoordigt het Landelijk Orgaan Minderheden (LOM) in de Landelijke Cliëntenraad. Zijn grootste drijfveer is het bestrijden van discriminatie. Elke vorm van discriminatie vindt hij onacceptabel. De Turkse arbeiders vereniging Nederland (HTIB) waarvan Ayranci voorzitter is, heeft in dat licht de afgelopen jaren veel bereikt: 'Denk maar aan de dubbele nationaliteit en het kiesrecht voor allochtonen. De acties tegen de 1 november-wet (waardoor buitenlandse werknemers zonder meer uitgezet konden worden) zijn ook succesvol geweest. Andere punten zijn de bevordering van arbeidsparticipatie van allochtonen en bestrijding van discriminatie op verschillende terreinen. Zo kan ik nog heel lang doorgaan.'


Oorkonde

Ayranci heeft zich gemanifesteerd als voorvechter van de dialoog over homoseksualiteit in eigen kring. Een uitzonderlijk gegeven omdat het onderwerp gevoelig ligt in de Turkse gemeenschap. Voor zijn inzet is hij in 2008 onderscheiden met de Bob Angelo-oorkonde van COC Nederland. Deze oorkonde is bestemd voor personen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan het emancipatieproces van homo’s, lesbiennes en biseksuelen. In de jaren '80 was HTIB onder zijn leiding de eerste migrantenorganisatie die zich openlijk uitsprak tegen uitsluiting van homoseksuelen. Vanuit de HTIB was Ayranci ook betrokken bij het organiseren van grootschalige bijeenkomsten over het onderwerp homoseksualiteit.


Strijdbaar

Als het gaat om de activiteiten van de LCR is Ayranci blij met verschillende punten. 'Het afgelopen jaar waren het overleg met UWV en de Sociale VerzekeringsBank van groot belang én de ontmoeting met de minister van Sociale Zaken. We hebben als Raad veel kunnen doen voor ouderen, gehandicapte jongeren en daklozen.'

Wat hem betreft zou er binnen de LCR meer aandacht moeten zijn voor discriminatie op de werkvloer én voor allochtonen die in de problemen komen door werkloosheid in deze kredietcrisistijd: 'Je ziet dat de armoede onder allochtonen toeneemt. Het zou goed zijn als we ons daar meer op konden richten.'

Als lid van de werkgroep congres van de LCR kan hij daar in 2010 iets mee doen. 'Het thema is dan armoede. Armoede en de positie van minderheden zal ik zeker op de kaart zetten op deze dag.' Cliëntenparticipatie is voor Mustafa Ayranci vanzelfsprekend en noodzakelijk. 'Mijn achterban heeft een stem nodig en binnen de LCR laat ik mijn stem horen.'


Achtergrond

Mustafa Ayranci was in 1974 één van de oprichters van Hollanda Türkiyeli Isçiler Birligi (HTIB): de Turkse arbeiders vereniging Nederland. Sinds 2001 is Ayranci voorzitter van deze vereniging. Tussen 2001 en 2008 vervulde hij de functie van algemeen secretaris van IOT, het Inspraak Orgaan Turken. Het IOT behartigt weer de belangen van zijn achterban in het Landelijk Orgaan Minderheden (LOM) dat ijvert voor de versterking van de maatschappelijke positie van etnische minderheden. Via die weg is hij uiteindelijk in 2004 voorgedragen als raadslid binnen de Landelijke Cliëntenraad.


(23 november 2009)

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 25 maart 2013 21:53:08

Vraag en antwoord