‘55 plus Werkt’: meer aandacht nodig voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt55-plussers aan het werk helpen, is het goede aspect van het Actieplan 55 plus werkt. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) onderschrijft de doelstellingen in het plan maar heeft vooral kanttekeningen als het gaat om de bemiddeling van oudere werklozen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Voor het Algemeen Overleg over de evaluatie van het Actieplan kunnen kamerleden tot 1 september vragen indienen. De LCR heeft ze bij elkaar gezet.

 

Grootste kritiekpunt van de LCR op het Actieplan is het geringe aanbod aan individuele begeleiding. De evaluatie wekt bij de LCR de indruk dat vooral oudere werklozen die goed inzetbaar zijn, verder worden geholpen. Vraag is dan ook wat er wordt gedaan voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt? Wat doet UWV voor mensen met bijvoorbeeld schulden of andere problemen die re-integratie belemmeren? En: waarom is het Actieplan niet toegankelijk gemaakt voor werkzoekenden van 55 jaar en ouder die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen?

 

Klik voor: brief LCR aan de Tweede Kamer over evaluatie Actieplan 55 Plus Werkt.


Foto: Thinkstockphoto
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 27 oktober 2014 17:23:33

Vraag en antwoord