Nieuws


Thema:
Jaar:
2020
21-07 De vraag is: komt u of komt u niet?
14-07 'Draai verlaging van de bijstand terug, vergroot inkomenskloof niet'
08-07 Noodpakket huursector moét er komen
07-07 Organisaties vragen aandacht voor drie punten Wajong
23-06 STAR bevestigt bevindingen LCR over nabestaandenpensioen: geen goed vangnet
18-06 Blog Amma Asante: boos en trots
18-06 Oproep: Maak inkomensondersteuning thuisloze jongeren verplicht
17-06 Doe mee: groot onderzoek verrekening inkomsten
10-06 Regel schulden en hulpverlening beter om perspectief te bieden
02-06 Wetsvoorstel meervoudige problematiek laat te veel gaten privacy burger zien
29-05 Crisismaatregelen toch beter afstemmen op groepen
27-05 Eerste Kamer: compensatie negatieve gevolgen inkomen nieuwe Wajongwet
26-05 SyRI-coalitie roept op: stop overhaaste invoering ‘Super SyRI’
25-05 Amma Asante legt inkomensachteruitgang Wajongers uit
18-05 Grote actie voor eerlijk loon Wajongers
30-04 Niet meer uren kúnnen werken, is heel anders dan niet meer wíllen werken
28-04 Brandbrief flexibele schil naar ministerie SZW
14-04 Cliëntenparticipatie wordt steeds verder uitgehold
08-04 Hoe rechtvaardig is rechtvaardig: het LCR-perspectief op re-integratie
07-04 Blog Amma Asante: van applaus betaal je geen huur
06-04 LCR ziet veel haken en ogen bij wetsvoorstel banenafspraak en quotumregeling
02-04 2 april wordt 10 december
27-03 Internetconsultatie: voorkom een leven lang beslaglegging bij mensen
25-03 LCR stuurt staatssecretaris op verzoek signalen en knelpunten
19-03 Wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening vraagt nog aanscherping
17-03 Nieuwe datum LCR-congres: 10 december 2020
17-03 Oproep: Beperk financiële gevolgen Corona-virus voor kwetsbare mensen
12-03 Attentie: CONGRES VAN 2 APRIL GAAT NIET DOOR!
11-03 Verrekening inkomsten: meedoen met onderzoek?
09-03 Tipje van de sluier 5: Kennissessie 'Niet over ons, zonder ons'
05-03 Blog Amma Asante: als we nu eens...
02-03 Tipje van de sluier 4: In onzekerheid in de bijstand gehouden
25-02 De genomineerden voor de Cliënt in Beeld-prijs 2020 zijn bekend!
24-02 Tip van de sluier 3: Een kijkje in de keuken van belangenbehartiging!
19-02 Bezuinigen op nabestaandenuitkering? Stelsel laat nu al grote gaten zien!
13-02 Tip van de sluier 1: Rokus Loopik spreekt op het LCR-congres
05-02 Rechtbank: overheid moet stoppen met SyRI
03-02 Blog Amma Asante: meer welvaart én meer armoede
30-01 Laatste oproep: voordragen voor de Cliënt in Beeldprijs tot 1 februari
30-01 Cliëntentoets: Wijziging Participatiewet brengt weinig positiefs voor cliënten
27-01 En de winnaar van de Cliënt in Beeld-prijs 2020 is... jij?
13-01 Organisaties: laat van je horen!
08-01 Hoe het wordt? Dat bepaalt u!
03-01 Blog Amma Asante: Vooruit

Vraag en antwoord