Zet in je agenda: 28 oktober LCR-congres

28 oktober-shutterstock_486145951Als alles goed gaat, vindt het LCR-congres op 28 oktober 2021 weer plaats in een zaal waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een mooi moment om je te buigen over het thema Burgers bouwen aan vertrouwen. Natuurlijk kunnen we nu niet voorspellen of dit écht gaat gebeuren. Als we niet naar een zaal kunnen, gaan we het congres anders inrichten. 

De inschrijving wordt geopend in september 2021. Er komen mooie onderwerpen aan bod en we hebben een zeer bekende Ab Harrewijnredenaar. Die maken we in het najaar ook alvast bekend. De aanmelding voor de Cliënt in Beeld-prijs is al geopend. 


Houd de berichten van de LCR in de gaten via de LCR@ttentieLinkedinFacebook of Twitter


Blog Amma Asante: vertrouwen

weigerachtig-shutterstock_1369653356Het gaat er nog steeds over: de verbetering van de relatie tussen overheid en burger. Het uiteindelijke doel? De burger die van de overheid afhankelijk is voor (inkomens)ondersteuning moet een betere positie krijgen. Onrecht moet plaats maken voor recht. Dit klinkt mij als muziek in de oren, want dát is de kern van het werk van de Landelijke Cliëntenraad. 

Het zal niemand verbazen dat wij onze kennis en de ervaringen van mensen die zich dagelijks bij ons melden ingebracht hebben bij de informateurs Tjeenk Willink (schriftelijk en met ons 10-Punten-Plan) en Hamer (bij haar aan tafel). Over het belangrijke werk dat wij doen, wat wij daarin tegenkomen en de oplossingen die wij zien.


Lees verder

Meedenken over technologie voor meer geschikt werk

technologie-shutterstock_1175848714Een bril die voorleest wat je zelf niet kunt lezen, een beamer die met lichtsignalen helpt bij het samenstellen van een product, een robot die je begeleidt, of een Augmented Reality bril die je door werkprocessen loodst. Sterker, weerbaarder, slimmer en breder inzetbaar worden met hulp van nieuwe technieken

Tijdens online regionale bijeenkomsten kunnen werkgevers, ontwikkelaars, werkondersteuners en gebruikers elkaar ontmoeten om samen ideeën te bedenken hoe nieuwe technologie op de werkvloer ingezet kan worden. De LCR maakt deel uit van de Coalitie voor Technologie en InclusieDoe mee op 10, 17 of 24 juni van 10 tot 12 uur.


Lees verder

Amma Asante geeft terugkoppeling aan informateur Mariëtte Hamer
210527-amma-bij-informateurMet de ouderenorganisaties, Alzheimer Nederland en de Patiëntenfederatie is de LCR vandaag aangeschoven bij kabinetsinformateur Mariëtte HamerLCR-voorzitter Amma Asante onderschrijft de knelpunten vanuit de andere organisaties als het gaat om armoede, de kostendelersnorm, toegang tot werk en ook het inkomen. 10-Punten-Plan dat eerder is voorgelegd aan informateur Herman Tjeenk Willink is ter sprake gekomen. Asante benadrukt dat ze het mooi vindt dat Hamer oog heeft voor de problematiek van ouderen en andere burgers die afhankelijk zijn van een uitkering. Het is hoog tijd, zo heeft ze aangegeven, dat mensen op een andere manier worden benaderd zodat ze wél de mogelijkheden hebben om echt mee te doen. 
Het versterken van de rol van de burger in de sociale zekerheid

210519-publieksbijeenkomst-essaywedstrijdHoe kan de rol van de burger in de sociale zekerheid sterker worden? Dit is de basis onder de essaywedstrijd en de centrale vraag van de publieksbijeenkomst van NGSZ, Landelijke Cliëntenraad (LCR) en Sociaal Bestek op 19 mei (klik voor terugblik). 


Harold Herbert, bestuurslid van NGSZ, is gespreksleider. Amma Asante vertelt hem dat ze als voorzitter van de LCR dagelijks wordt geconfronteerd met de groeiende kloof tussen de overheid en de kwetsbare burger. Zij vraagt aandacht voor het beeld dat is ontstaan: de calculerende burger die moet worden gewantrouwd en een participatiesamenleving waarin de burger het zelf maar moet zien te redden. Lees verder

OTN dossier: voorkomen dat cliënten boeten voor ‘foutje’ van uitvoering

UWV-shutterstock_305368145UWV-cliënten zijn de dupe geworden van een verkeerde administratieve handeling en hebben daar vanaf 2019 een prijs voor betaald. Ze zijn een onzekere toekomst tegemoet gegaan waarbij niet duidelijk was of zij een andere of lagere uitkering zouden gaan krijgen.

Voorzitter Amma Asante van de Landelijke Cliëntenraad (LCR): ‘Jarenlang heeft de Centrale Cliëntenraad van UWV (CCUWV) samen met de LCR aan de bel getrokken met beperkt resultaat. Nu is toegezegd dat deze cliënten worden gecompenseerd en ondersteuning krijgen. Ik ben blij dat te horen, maar weer is mensen veel schade berokkend door een instantie die hen had moeten beschermen. De CCUWV heeft samen met de LCR direct aan de bel getrokken en er zijn oplossingen aangedragen. Er is gewoon niet geluisterd, met alle gevolgen van dien.’


Lees verder

Burgers bouwen aan vertrouwen: heb je een goed voorbeeld?

CIB-prijs 2021-tekst-shutterstock_350732927Meer en meer is er aandacht voor het feit dat het vertrouwen van burgers in de overheid aan het verdwijnen is. Niet voor niks als we kijken naar de Toeslagenaffaire en de problemen bij de uitvoering van uitkeringen. Het herstel van vertrouwen is alleen mogelijk als burgers bij het (nieuwe) beleid van de overheid worden betrokken. De overheid is er voor ons - burgers - en niet andersom.


Ben jij daarmee bezig? Hoe probeer je binnen jouw organisatie de afstand met de burger tot de overheid te overbruggen? Daarin is de LCR geïnteresseerd. Goede voorbeelden kunnen anderen weer verder helpen. Stuur jouw voorbeeld in voor de Cliënt in Beeld-prijs in. Het thema? Burgers bouwen aan vertrouwen.


Lees verder

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

Volg ons ook op:
    


Bereikbaarheid LCR op werkdagen van 9-13 uur
  070 349 97 90
Op 8 juli 2021
is het (virtuele) LCR-bureau
vanaf 12.00 ivm met een teamdag
De uitzendingen 'Nieuwe solidariteit'
zijn allemaal terug te kijken!