Bied mensen in schulden en armoede licht aan het eind van de tunnel

Licht-Einde-Tunnel-shutterstock_393901030Voor mensen die in schulden en armoede leven moet er licht aan het eind van de tunnel zijn. Dat betekent: geen bijzondere bijstand in de vorm van een lening, intrekking van boetes op overheidsvorderingen en snelle sanering van schulden. De LCR breekt een lans voor álle mensen die in schulden en armoede leven. Verhoging van het wettelijk minimum loon is een van de suggesties. Leden van de Tweede Kamer worden nogmaals op alle punten gewezen bij het vervolg van het algemeen overleg Armoede en schulden met staatssecretaris van Ark op donderdag 14 november.


Lees verder

Wajongwet toetsen aan VN-verdrag, menen LCR, SWOM, FNV en min Gehandicaptenzaken

Schermafdruk 2019-11-07 18.05.23Alle acties en oproepen ten spijt heeft de Tweede Kamer vandaag ingestemd met het wetvoorstel Wajong. De LCR en alle andere organisaties die samen zijn opgetrokken noemt dit ‘een schande’. LCR-voorzitter Amma Asante: ‘Het is duidelijk dat dit kabinet besparingen op een groep die toch al zo kwetsbaar is belangrijker vindt dan haar eigen adagium dat werken moet lonen en armoede bestreden moet worden.’ Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink wil samen met de LCR en de FNV de nieuwe wet laten toetsen door het College van de Rechten van de Mens of deze strookt met het VN-verdrag.


Lees verder

LCR en FNV fileren antwoorden van Van Ark in Wajongdebat
wajongeren_in_de_metaal1Staatssecretaris Van Ark heeft gisterenavond nog antwoord gegeven op vragen in het Wajongdebat die open waren blijven staan. De LCR en de FNV hebben alle vragen, de antwoorden en de uitleg kritisch bekeken en van commentaar voorzien.

Conclusie: Regels moeten stimulerend zijn en verdienen vereenvoudiging, maar door deze maatregelen gaan te veel wajongers erop achteruit: 35.500. Dat afgezet tegen het aantal wajongers dat werkt - 59.000 - geeft aan hoe nijpend het probleem is.

Lees verder

Samenwerkende organisaties: misverstanden Wajongdebat rechtgezet

Tweedekamer_559798639Vakbonden, organisaties van mensen met een arbeidsbeperking en de LCR hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin hebben zij onduidelijkheden uit het Wajongdebat van 30 oktober haarfijn gefileerd. Dit alles aan de hand van citaten van staatssecretaris Van Ark. 


De belangrijkste conclusie is dat wel degelijk heel veel jonggehandicapten erop achteruitgaan als zij van baan wisselen. De organisaties roepen de Tweede Kamer op om ervoor te zorgen dat er een regeling komt waardoor niemand er in inkomen op achteruit gaat.

Lees verder

LCR, SWOM en minister van Gehandicaptenzaken: Wajongers verdienen meer!

Schermafdruk 2019-11-03 16.27.09Het wegnemen van verschillende inkomensregelingen ontneemt jonggehandicapten de mogelijkheid om een inkomen boven het wettelijk minimum loon (wml) te krijgen. Dat kan en moet echt anders! Dat stellen de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM) en de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink in een gezamenlijk filmpje om aandacht te vragen voor de problemen waarmee Wajongers te maken krijgen. ‘Werk moet lonen’, zeggen zij. De LCR heeft de voorstellen getoetst met ervaringsdeskundigen. De motie Renkema repareert de wijzigingen. Die moet worden aangenomen. Het drietal is het eens: Het is tijd voor actie!Lees verder
Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

     
Congres: De kracht van inclusieve technologie

12 december 2019
E-magazine
Beschut aan de bak