Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: klimaat

Gerrit van der Meer, voorzitter van de LCR, bespreekt elke maand een actuele kwestie. In januari is er bijna niet aan te ontkomen: het Klimaatakkoord. In Den Haag worden vele ballonnetjes opgelaten wat wel én niet toelaatbaar is. Over de financiële gevolgen voor de groep mensen met de laagste inkomens is nog weinig gezegd. Dat doet Gerrit van der Meer wel.


Lees verder

Contourennota Banenafspraak: investeer liever in banen en geen boetes!

Sociale_werkplaats_1Allerlei initiatieven om mensen met een beperking aan het werk te helpen laten maar mondjesmaat resultaten zien. Minister van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) denkt met een vereenvoudiging van de banenafspraak wel te gaan scoren. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) meent op basis van internationaal onderzoek, dat de kans van slagen gering is. De plannen van de minister leveren vooral veel geld op door het opleggen van een malus: een ‘boete’ die werkgevers moeten gaan betalen als ze geen werknemers met een beperking in dienst hebben.


Lees verder

Stuur voordracht Cliënt in Beeld-prijs in: de rauwe werkelijkheid ligt op straat

2019-CIB-prijs-rauwe-werkelijkheid-KL 00De werkelijkheid is rauw als iemand een uitkering ontvangt, in de schulden zit of bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het vinden van een baan. Cliëntenraden zien en horen de situaties vaak. Zij kunnen er wat aan doen! En ze doén dat vaak. Door de schrijnende verhalen te vertellen, te proberen de regelgeving te versoepelen of aandacht te vragen voor problemen die mensen ervaren. Die voorbeelden zoekt de LCR voor de Cliënt in Beeld-prijs 2019. Draag uw eigen cliëntenraad voor of iemand die u kent. Twijfelt u of uw voorbeeld ‘goed genoeg’ is? Neem dan contact op met de LCR via congres@lcr-suwi.nl of bel (op maandag tot donderdag tussen 9-14.30 uur) met 070-3499790.


Voorstellen om Wajong te wijzigen: doelen worden onvoldoende gerealiseerd

wajonger aan het werkHet is prima dat de studieregeling uit de Wajong verdwijnt en de aanpassing van terugvalmogelijkheden in de Wajong zijn een verbetering. Maar hierdoor lossen niet alle problemen op. De nieuwe formule om inkomsten uit werk aan te vullen is veel te ingewikkeld en maakt werk niet lonend.  Verder, zo stelt de LCR, blijft het onderscheid tussen werkende jongeren in de Participatiewet of de Wajong bestaan. Dat zou moeten veranderen.Lees verder

Factsheet Beschermings persoonsgegevens herzien!
dec2018-factsheet_digitaalDoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden vanaf eind mei nieuwe regels als het gaat om de opslag en de verwerking van persoonsgegevens. Het doel is om de privacy van personen nóg beter te beschermen. Daarom geldt de wetgeving ook in heel Europa. De factsheet die de LCR in 2017 had opgesteld, is vanwege de nieuwe privacywet herzien. De nieuwe versie van de Factsheet Uitleg over bescherming van persoonsgegevens - De Cliëntenraad aan zet (klik) is te downloaden vanaf de website onder het kopje Publicaties.Als Beau het kan...

ZwerfjongereDe Wereld Draait Door... Aan tafel zit Beau van Erven Dorens. Geen lid van een cliëntenraad, maar een televisiemaker. In zijn nieuwste serie 'Het Rotterdam Project' volgt hij vijf daklozen en probeert hen te helpen hun leven weer op de rails te krijgen. Hij verwoordt wat binnenskamers allang bekend is, maar wat nog altijd gebeurt: een bon uitschrijven aan een dakloze die hij nooit kan betalen en die kapitalen kost aan administratie voor mensen die bezig zijn om de bon te innen, maar die wéten dat het geen zin heeft. Dát is de rauwe werkelijkheid. Laten zien hoe absurd systemen zijn. Hoe geld dat besteed wordt aan administratieve handelingen beter naar hulpverlening kan gaan. Hoe mensen aan het werk proberen te komen en hindernissen ervaren. Hoe regeltjes verstandige besluiten in de weg staan. Dát weten mensen van cliëntenraden beter dan wie ook. Dus als Beau het kan... draag dan iemand voor die de Cliënt in Beeld-prijs 2019 kan winnen met De Rauwe Werkelijkheid Op Tafel.


Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   
Cliënt in Beeld-prijs 2019

Draag nu kandidaten voor!
Beschut aan de bak