Hoe ervaren mensen zelf beschut werken?

shs-beschut werken307227005Hoe ervaren de mensen die via de sociale werkvoorziening of in een bedrijf beschut werken hun situatie? Hoe gaat het met hun werk? Wat gaat goed? Wat kan beter? Dat wil de Landelijke Cliëntenraad graag weten om beter voor de belangen van mensen die beschut werken op te kunnen komen. Deelname is volledig anoniem: het achterlaten van naam en adres is niet nodig. Wie dat wil kan een mailadres achterlaten zodat de LCR nog contact kan opnemen voor aanvullende vragen.

 

Lees verder
Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Bespied
Gerrit van der Meer, voorzitter van de LCR, richt deze maand zijn column op het bericht in de media dat een verborgen camera is ingezet voor het opsporen van 'bijstandsfraudeurs'. Hij trekt bij het lezen van het verhaal alleen al de haren uit het hoofd, omdat mensen in de bijstand daarmee nog minder rechten lijken te hebben dan criminelen. Maar ook: omdat mensen die fouten maken door het ingewikkelde systeem gelijkgetrokken worden met fraudeurs. Lees verder
Breed front wil snel aan tafel over loondispensatie

jong en oud samenwerkenEen breed front van maatschappelijke partijen wil zo snel mogelijk met staatssecretaris Tamara van Ark om tafel over het plan voor loondispensatie. Dit plan heeft (grote) negatieve gevolgen voor mensen met een beperking en hun economische zelfstandigheid. Bovendien is het plan, zo stellen de organisaties, strijdig met mensenrechten. In een dringende oproep aan de staatssecretaris pleiten FNV, CNV, Wij staan op!, Cedris, VCP, Landelijke Cliëntenraad (LCR) en Ieder(in) om gezamenlijk en nog voor de zomer het gesprek aan te gaan over aanpassing van het kabinetsplan voor loondispensatie. 

Lees verder
Voorkomen en bestrijden van schulden vraagt nog meer ambitie
schulden2klProblematische schulden moeten met nog meer ambitie worden bestreden. Hier dringen VNG, Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de LCR bij de Tweede Kamer op aan. De organisaties pleiten ervoor dat vijf concrete punten meer aandacht krijgen en sneller worden opgepakt. Op 14 juni spreekt de Kamer met staatssecretaris Van Ark (SZW) over de indrukwekkende lijst actiepunten die zij onlangs presenteerde. Lees verder
LCR zoekt opvolger van voorzitter
Voorzitter-hamer-shutterstock_662091784De termijn van de huidige LCR-voorzitter Gerrit van der Meer zit er op 31 december 2018 op. Om die reden is de LCR op zoek naar een goede opvolger. Wie kan uitgebreide en actuele kennis van en inzicht in de sociale zekerheid combineren met een analytisch, strategisch en conceptueel vermogen? En wie kan aan alle functie-eisen voldoen die in de vacaturetekst zijn opgenomen maar is daarnaast ook het gezicht van de LCR?
LCR inventariseert de gemeentelijke aanpak schulden

schuldenWat gaat er goed in uw gemeente als het om de schuldenaanpak gaat? Waar vallen gaten? Doet de gemeente aan vroegsignalering? Hoeveel burgers starten, voor de intake, niet met het traject van schuldhulpverlening? Krijgen burgers ook andere hulp van gemeenten aangeboden? Dat zijn vragen die de LCR voorlegt aan cliëntenraden. Het doel? Inventariseren hoe het staat met de gemeentelijke aanpak van de schuldenproblematiek. Om een landelijk beeld te krijgen, maar ook om de inzet van cliëntenraden op de gemeentelijke aanpak te kunnen verbeteren. Deelname aan dit onderzoek is dan ook van groot belang.
De LCR maakt de resultaten van de inventarisatie bekend en geeft dan ook aan wat de vervolgstappen zijn. Het Verwey-Jonker Instituut voert dit onderzoek uit. Het is de bedoeling dat per gemeente of cliëntenraad één vragenlijst wordt ingevuld. Klik voor: de vragenlijst.

 

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   
LCR-Congres 2018

Beschut aan de bak