Factsheet Beschermings persoonsgegevens herzien!
dec2018-factsheet_digitaalDoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden vanaf eind mei nieuwe regels als het gaat om de opslag en de verwerking van persoonsgegevens. Het doel is om de privacy van personen nóg beter te beschermen. Daarom geldt de wetgeving ook in heel Europa. De factsheet die de LCR in 2017 had opgesteld, is vanwege de nieuwe privacywet herzien. De nieuwe versie van de Factsheet Uitleg over bescherming van persoonsgegevens - De Cliëntenraad aan zet (klik) is te downloaden vanaf de website onder het kopje Publicaties.Als Beau het kan...

ZwerfjongereDe Wereld Draait Door... Aan tafel zit Beau van Erven Dorens. Geen lid van een cliëntenraad, maar een televisiemaker. In zijn nieuwste serie 'Het Rotterdam Project' volgt hij vijf daklozen en probeert hen te helpen hun leven weer op de rails te krijgen. Hij verwoordt wat binnenskamers allang bekend is, maar wat nog altijd gebeurt: een bon uitschrijven aan een dakloze die hij nooit kan betalen en die kapitalen kost aan administratie voor mensen die bezig zijn om de bon te innen, maar die wéten dat het geen zin heeft. Dát is de rauwe werkelijkheid. Laten zien hoe absurd systemen zijn. Hoe geld dat besteed wordt aan administratieve handelingen beter naar hulpverlening kan gaan. Hoe mensen aan het werk proberen te komen en hindernissen ervaren. Hoe regeltjes verstandige besluiten in de weg staan. Dát weten mensen van cliëntenraden beter dan wie ook. Dus als Beau het kan... draag dan iemand voor die de Cliënt in Beeld-prijs 2019 kan winnen met De Rauwe Werkelijkheid Op Tafel.


Raadslid Edo Paardekooper Overman wint titel MensenrechtenMens 2018

_SSF8633-Stokmans-College Rechten van de Mens-201812De 70-jarige ervaringsdeskundige Edo Paardekooper Overman zet zich al jaren in voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden en GGz-cliënten. Dat is de reden dat hij de Mensenrechtenmens 2018 is geworden. Hij is bij veel mensen eveneens bekend omdat hij al jarenlang raadslid is van de Landelijke Cliëntenraad.Lees verder

Netwerkbijeenkomst op 1 maart voor cliëntenraden en raden sociaal domein

image001De Koepel Adviesraden Sociaal Domein organiseert een netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen/ondersteuners van de adviesraad sociaal domein en/of cliëntenraad (werk & inkomen), Wmo-raad, participatieraad, seniorenraad. Deze bijeenkomst vindt plaats op 1 maart 2019. Naast deze bijeenkomst worden er in 2019 nog meer activiteiten georganiseerd.

 Lees verder

Begroting sociale zaken: maak werk van werkgelegenheid

iS 21707857-lopende bandHet is hoog tijd dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met échte maatregelen om mensen met een beperking aan het werk te helpen. De LCR laat aan de leden van de Tweede Kamer weten dat zij bij de begrotingsbehandeling op 27 november kritisch moeten kijken naar de maatregelen die er nu liggen. Mensen komen zo niet echt aan het werk.


Lees verder

FNV en LCR: Betere bescherming van cliëntenraden in de wet noodzakelijk

shs_572416810-rechtbankFNV en LCR willen dat de medezeggenschap van uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden en minima beter wordt beschermd. De vakbond en de LCR dringen er bij staatssecretaris Van Ark op aan deze rechten beter te verankeren in de Participatiewet. De aanleiding is de recente uitspraak in het hoger beroep dat leden van een ontbonden cliëntenraad uit Amstelveen, FNV en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) aanspanden tegen de gemeente Amstelveen. Ook de Centrale Raad van Beroep oordeelde vrijdag 23 november 2018 in het hoger beroep dat de gemeente Amstelveen haar cliëntenraad mocht ontbinden, nadat twee leden van de raad zich niet naar behoren hadden gedragen.


Lees verder

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   
Medewerkers en bestuur van de LCR wensen iedereen fijne feestdagen en een mooi 2019


Het landelijk bureau is gesloten van 22 december tot en met 1 januari 2019
Cliënt in Beeld-prijs 2019

Draag nu kandidaten voor!
Beschut aan de bak