BLOG Amma Asante: 'We willen een eerlijke, begripvolle en simpele overheid!'

handhaving-boetes-shutterstock_220275118De Nederlandse burger verwacht een eerlijke, simpele en begripvolle overheid. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale Ombudsman. Niet één die ons de vernieling of zelfs de dood in jaagt. Deze week werd met de kinderopvangtoeslagen-affaire pijnlijk duidelijk hoe een wantrouwende overheid, in dit geval de Belastingdienst, over de schreef kan gaan en burgers veel ellende bezorgt. 


Het is tijd voor herstel, zegt LCR-voorzitter Amma Asante in haar juli-blog. Lees verder

Stichting van de Arbeid consulteert LCR over nabestaandenwet

Graf-moeder-zoon-shutterstock_180517940Het advies van de LCR over de Algemene Nabestaandenwet (Anw) heeft veel aandacht gekregen. De Stichting van de Arbeid heeft de LCR uitgenodigd om een toelichting te geven op dit advies. De Landelijke Cliëntenraad wijst op praktische zaken die rondom overlijden van een partner of ouder spelen. Daarnaast pleit de LCR voor een volksverzekering om ook mensen die overstappen naar een andere baan, zelfstandigen of uitkeringsgerechtigden toegang te geven tot een basisvoorziening. De praktijkverhalen die de LCR meestuurde met zijn advies laten zien dat het leven niet zo geordend loopt dat iedereen via een voorziening van de werkgever financieel dekking krijgt. De LCR stelt dat de Anw ook deel uitmaakt van het bereiken van de nieuwe inclusieve arbeidsmarkt. 


LCR-magazine met alles over werk: open hiring, coaching en beschut werk
LCR-e-magazine-aan-het-werkAan het werk: het lijkt in tijden van krapte op de arbeidsmarkt simpel gezegd maar niet zo gemakkelijk gedaan. Niet iedereen kan zo maar aan de slag. In het LCR e-magazine is een heel deel gewijd aan allerlei initiatieven om werkervaring op te doen, werk te behouden of vooral ook werk te vinden. Met Open hiring, Beschut werk, begeleiding van hoogopgeleide mensen met een beperking, jobcoaching (wat is het écht) en ook sociale ondernemingen. Met veel tips voor cliëntenraden. Lezen dus dit deel van het LCR e-magazine 'Aan het werk!'

Inzet gevraagd van cliëntenraden: bevraag gemeente over Beschut werk

Beschutwerk-shutterstock_1224651463Wel budget, weinig werkplekken. De LCR constateerde het al in een rapport Thermometer Beschut werk, waarin de cijfers over het aantal Beschut werkplekken die er zouden moeten zijn, werden vergeleken met de werkplekken die gemeenten écht hebben gerealiseerd. Staatssecretaris Van Ark liet de Tweede Kamer weten dat het aantal Beschut werkplekken misschien omlaag kan omdat er minder behoefte aan zou zijn. De LCR, Ieder(in), Mobility en MIND bestrijden dit. Ze roepen advies- en cliëntenraden op om in hun gemeente kritische vragen te stellen over Beschut werk.

Lees verder

Wijzigingen Participatiewet moeten beter zodat werken écht loont

Werk-shutterstock_570667021‘Je voelt je een probleem, in plaats van iemand met een probleem die op een juiste manier geholpen wil worden’. En: ‘De regels om ondersteuning aan te vragen en te verantwoorden (rapportage) verschillen per gemeente. Je moet overal zelf achteraan bellen en je hebt verschillende schakels nodig om de persoon te bereiken.’ Het zijn slechts twee opmerkingen uit zeven interviews die de Landelijke Cliëntenraad (LCR) presenteert bij de cliëntentoets wijzigingen Participatiewet. De conclusie van de LCR: voor veel mensen met een beperking is de Participatiewet een mismatch. De LCR benoemt in de cliëntentoets de belangrijkste knelpunten én aanbevelingen.

Lees verder

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

     
E-magazine
LCR-Congres 2019
Beschut aan de bak