LCR inventariseert de gemeentelijke aanpak schulden

schuldenWat gaat er goed in uw gemeente als het om de schuldenaanpak gaat? Waar vallen gaten? Doet de gemeente aan vroegsignalering? Hoeveel burgers starten, voor de intake, niet met het traject van schuldhulpverlening? Krijgen burgers ook andere hulp van gemeenten aangeboden? Dat zijn vragen die de LCR voorlegt aan cliëntenraden. Het doel? Inventariseren hoe het staat met de gemeentelijke aanpak van de schuldenproblematiek. Om een landelijk beeld te krijgen, maar ook om de inzet van cliëntenraden op de gemeentelijke aanpak te kunnen verbeteren. Deelname aan dit onderzoek is dan ook van groot belang.
De LCR maakt de resultaten van de inventarisatie bekend en geeft dan ook aan wat de vervolgstappen zijn. Het Verwey-Jonker Instituut voert dit onderzoek uit. Het is de bedoeling dat per gemeente of cliëntenraad één vragenlijst wordt ingevuld. Klik voor: de vragenlijst.

 

Hoe ervaren mensen zelf beschut werken?

shs-beschut werken307227005Hoe ervaren de mensen die via de sociale werkvoorziening of in een bedrijf beschut werken hun situatie? Hoe gaat het met hun werk? Wat gaat goed? Wat kan beter? Dat wil de Landelijke Cliëntenraad graag weten om beter voor de belangen van mensen die beschut werken op te kunnen komen. Deelname is volledig anoniem: het achterlaten van naam en adres is niet nodig. Wie dat wil kan een mailadres achterlaten zodat de LCR nog contact kan opnemen voor aanvullende vragen.

 

Lees verder
Peter van Leeuwen nieuwe beleidsadviseur LCR

PetervanleeuwenPeter van Leeuwen is vanaf 1 juli 2018 de nieuwe beleidsadviseur van de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Hij is de opvolger van Branko Hagen. Peter van Leeuwen zegt zelf over zijn nieuwe functie: ‘De LCR is er om duidelijke signalen over knelpunten af te kunnen geven aan de minister, raden van bestuur en wethouders. Zo kunnen zij het beleid verbeteren. Ik denk daar een goede bijdrage aan te kunnen leveren door kennis te bundelen en delen, maar ook het geven van praktische adviezen. Een mooie taak én uitdaging.’ Peter van Leeuwen maakte jarenlang deel uit van de afdeling Onderzoek & Analyse van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). Daarna heeft hij bij Achmea sectoranalyses gemaakt. 

Lees verder
Gezamenlijke organisaties: breek regeerakkoord open, loondispensatie van tafel

180621-delegatie-Van-Arkel-loondispensatieBreek het regeerakkoord open en haal het loondispensatieplan van tafel. Met die boodschap schoven zeven maatschappelijke organisaties (LCR, Wij Staan op!, Cedris, FNV, CNV, VCP en Ieder(in)) vanochtend aan bij staatssecretaris Van Ark (SZW) voor een overleg. De staatssecretaris wil meer mensen met een beperking aan het werk helpen, maar loondispensatie lost het probleem volgens de organisaties niet op. Een nieuw overleg heeft alleen zin als het huidige loondispensatieplan van tafel is. Daarvoor zal het regeerakkoord moeten worden opengebroken.Lees verder
Voorkomen en bestrijden van schulden vraagt nog meer ambitie
schulden2klProblematische schulden moeten met nog meer ambitie worden bestreden. Hier dringen VNG, Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de LCR bij de Tweede Kamer op aan. De organisaties pleiten ervoor dat vijf concrete punten meer aandacht krijgen en sneller worden opgepakt. Op 14 juni spreekt de Kamer met staatssecretaris Van Ark (SZW) over de indrukwekkende lijst actiepunten die zij onlangs presenteerde. Lees verder
LCR zoekt opvolger van voorzitter
Voorzitter-hamer-shutterstock_662091784De termijn van de huidige LCR-voorzitter Gerrit van der Meer zit er op 31 december 2018 op. Om die reden is de LCR op zoek naar een goede opvolger. Wie kan uitgebreide en actuele kennis van en inzicht in de sociale zekerheid combineren met een analytisch, strategisch en conceptueel vermogen? En wie kan aan alle functie-eisen voldoen die in de vacaturetekst zijn opgenomen maar is daarnaast ook het gezicht van de LCR?
Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   
LCR-Congres 2018

Beschut aan de bak