Organisaties in Trouw: overheid moet banenafspraak nakomen
leerkracht shs_478439770Maar liefst vijf organisaties (Ieder(in), CNV Connectief, LCR, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, FNV sector uitkeringsgerechtigden*) hebben vandaag samen in Trouw laten weten dat ze de houding van de overheid als het gaat om het nakomen van de banenafspraak hekelen. Er wordt geklaagd dat de banenafspraak voor de overheid oneerlijk is. De Quotumwet, die ingaat als afspraken niet worden nagekomen, heeft volgens diezelfde overheid ongewenste effecten. De vijf organisaties stellen: 'Pleiten voor het afzwakken van een afspraak die even niet uitkomt, past niet bij een betrouwbare overheid. Dezelfde overheid eist immers van mensen met een uitkering dat zij zich aan de afspraken houden en beboet hen als zij dat niet doen'.

Lees verder
LCR wijst onderhandelaars regeerakkoord op Participatiewet en armoedebestrijding
Tweedekamer_559798639Bij de onderhandelingen voor een nieuwe regering en dus een regeerakkoord zijn de onderwerpen ‘Participatiewet’ en ‘armoedebestrijding’ van groot belang. Dit stelt de LCR in een brief aan de onderhandelaars. Loonkostensubsidie zou ook toegepast moeten worden in de Wajong. Loondispensatie zou uit de Wajong gehaald moeten worden vanwege de vele negatieve ‘bijwerkingen’. Daarnaast moet bijzondere bijstand nooit als lening worden verstrekt en lijkt het noodzakelijk om eisen op te stellen voor cliëntondersteuning via gemeenten.


Lees verder
Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Toe- of tegenslag
Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, blikt in zijn zomercolumn terug op het bericht over het rapport van de Nationale Ombudsman: de Belastingdienst is te rigoreus te werk gegaan bij het intrekken van toeslagen. De gevolgen zijn voor vele mensen niet te overzien. Dit pleit wederom, zo stelt hij, voor het betrekken van cliënten bij vaststellen én uitvoeren van regels zodat burgers niet onnodig in de problemen komen.

Lees verder
Landelijk programma voor betere schuldhulp: schouders eronder
121206-schuldhulp

Het signaleren van schulden kan nog beter en het oplossen effectiever. Om dat te bereiken gaat het landelijke programma ‘Schouders eronder’ van start. Het programma zet in op een forse professionaliseringsimpuls binnen de schuldhulpverlening: uitvoerders moeten binnen enkele jaren in staat zijn om de beste en meest effectieve methoden voor schuldhulpverlening in de lokale praktijk toe te passen. ‘Schouders eronder’ is een uniek initiatief van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Lees verder
LCR en FNV in hoger beroep om ontbinding Cliëntenraad Amstelveen

rechtbankDe LCR en de Vakbond FNV gaan in hoger beroep in een zaak om de ontbinding van een kritische cliëntenraad in Amstelveen. Eerder had een rechtbank de leden van de raad geen gelijk gegeven, maar zowel FNV en LCR vechten dat vonnis nu aan. ‘Op basis van de uitspraak van de rechtbank, lijkt het erop dat cliëntenraden vogelvrij zijn en geen bescherming hebben. Als een cliëntenraad kritisch is en zijn werk goed doet, kan een gemeente via een verordening zo’n hele raad eenvoudig laten ontbinden en een andere instellen met eigen gekozen leden. Dat lijkt ons niet de bedoeling van de Participatiewet, die juist inspraak van belanghebbenden regelt’, aldus FNV en LCR in een gezamenlijk statement.Lees verder
Derde subsidieronde Vakkundig aan het werk

Onderzoek_shs_203254960KLGemeenten en kennisinstellingen kunnen sinds 22 juni samen een aanvraag indienen bij het programma Vakkundig aan het werk. Het gaat hier om de derde subsidieronde die zich richt op de effectiviteit van de dienstverlening zodat de kwaliteit verbetert. Deze oproep richt zich op het ontwikkelen van kennis over effectieve aanpakken in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op het terrein van werk en inkomen. Bij de beoordeling van de voorstellen worden ook vertegenwoordigers van cliënten betrokken, zoals cliëntenraden. De LCR roept cliëntenraden op ook bij hun gemeente een rol te spelen.Lees verder
Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   
E-magazine
LCR-congres 2017
Op zoek naar werk?
Vraag en antwoord