Amma Asante per 1 mei nieuwe voorzitter LCR

Foto Amma Asante LCRMet een ruime politieke bagage en veel ervaring als adviseur in het openbaar bestuur en maatschappelijke ontwikkeling is Amma Asante de perfecte persoon om de huidige LCR-voorzitter Gerrit van der Meer op te volgen. Dit gebeurt op 1 mei 2019. Van der Meer blijft aan tot die datum.

Asante stelde zich kandidaat als voorzitter van de LCR omdat ze signaleert dat het ‘steeds meer moeite kost om als cliënt je weg te vinden, je vragen beantwoord te krijgen, geholpen, gehoord en gezien te worden.’ Ze vindt het werk van de Landelijke Cliëntenraad daarom urgenter dan ooit: ‘De komende jaren wil ik mij dan ook samen met de raad, onze leden, hun achterban en bondgenoten inzetten om juist voor deze groep mensen de aandacht te vragen en de nodige verbeteringen op het gebied van cliëntondersteuning te bepleiten.’

Lees verder

Schaf mantelzorgboete af voor álle AOW'ers
Geld in stapeltjesIn een gezamenlijke oproep pleiten KBO-PCOB, NOOM, Mezzo, LCR, SMN en IOT ervoor dat ook mensen met een onvolledige AOW bij hun mantelzorgers kunnen wonen, zonder dat de kostendelersnorm geldt. Dit is namelijk in lijn met het kabinetsbeleid dat inzet op langer thuis wonen en tegengaan van eenzaamheid.


Lees verder

Aandacht voor álle burgers bij digitalisering

digitale-overheid-shs_27949280De waarschuwing is: zorg dat wachtwoorden geheim blijven. Aan de andere kant worden mensen die niet digivaardig zijn aangespoord familie of kennissen digitaal te machtigen. UWV, gemeenten en andere instanties zijn vooral digitaal te benaderen. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden die digitalisering biedt niet optimaal benut. De LCR heeft deze en andere zorgen en aandachtspunten naar de Tweede Kamer gestuurd voor het Algemeen Overleg over de digitale overheid op 31 oktober en stelt dat alles wat digitaal kán niet digitaal moét.

Lees verder

Wajong vraagt kritische blik voor toekomstig beleid

WajongerenBij de beleidsdoorlichting Wajong die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft gedaan, heeft de LCR kritisch gekeken naar de analyse en de voorstellen voor beleid die daaruit voortvloeien. De LCR constateert dat er nog altijd geen rekening wordt gehouden met het feit dat veel jonggehandicapten niet fulltime kunnen werken. Daarnaast blijft de loondispensatie in de Wajong wringen. Per saldo houdt iemand in de Wajong met loondispensatie minder geld over om te besteden dan een vergelijkbare situatie in de Participatiewet met loonkostensubsidie.


Lees verder

Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Opgelost

'De armoede in Nederland had al lang opgelost moeten zijn'. Het is de stelling van een discussieprogramma op Radio 1 op de Wereldarmoededag. Gerrit van der Meer signaleerde bij het beluisteren ervan een aantal zaken: een oplossing is niet snel gevonden, maar moet samen met cliënten worden gezocht. Een beetje snel graag, betoogt hij in zijn maandelijkse column, want we moeten ons met z'n allen kapot schamen dat armoede in Nederland nog altijd bestaat.


Lees verder

Cliënt in Beeld-prijs 2019: wie brengt de rauwe werkelijkheid op tafel?
2019-CIB-prijs-rauwe-werkelijkheid-KLHoe is het om elke maand geld tekort te komen? Iemand wil werken, maar loopt zich stuk op allerlei regels. Er is een vergissing begaan en nu wordt iemand verdacht van fraude. Cliëntenraden horen vaak signalen uit het dagelijkse leven. Hoe krijgen zij deze rauwe werkelijkheid goed op de overlegtafel? Hoe bewegen zij bestuurders of uitvoerders om beleid aan te passen of mee te denken over oplossingen? Daarom draait de Cliënt in Beeld-prijs 2019: De rauwe werkelijkheid op tafelHeeft u een goed voorbeeld van een initiatief? Kent u iemand die dit heeft gedaan? Dan moet u zeker meedingen naar de Cliënt in Beeld-prijs 2019.

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   
LCR-Congres 2018

Beschut aan de bak