Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Brood en Rozen
In de maand mei, en wel op 13 mei, wordt traditioneel de Ab Harrewijn Prijs uitgereikt. Het was zijn sterfdag in 2002. In de voordracht van Linda Voortman bij de uitreiking van de prijs memoreerde ze dat de bijstand ooit was bedoeld om 'Van genade naar recht' te gaan. Dat principe lijkt nu omgekeerd te worden. We lijken terug te gaan naar armenzorg. Maar niet als het aan de winnaar van de prijs ligt. LCR-voorzitter Gerrit van der Meer was erbij.
Lees verder
LCR inventariseert de gemeentelijke aanpak schulden

schuldenWat gaat er goed in uw gemeente als het om de schuldenaanpak gaat? Waar vallen gaten? Doet de gemeente aan vroegsignalering? Hoeveel burgers starten, voor de intake, niet met het traject van schuldhulpverlening? Krijgen burgers ook andere hulp van gemeenten aangeboden? Dat zijn vragen die de LCR voorlegt aan cliëntenraden. Het doel? Inventariseren hoe het staat met de gemeentelijke aanpak van de schuldenproblematiek. Om een landelijk beeld te krijgen, maar ook om de inzet van cliëntenraden op de gemeentelijke aanpak te kunnen verbeteren. Deelname aan dit onderzoek is dan ook van groot belang.
De LCR maakt de resultaten van de inventarisatie bekend en geeft dan ook aan wat de vervolgstappen zijn. Het Verwey-Jonker Instituut voert dit onderzoek uit. Het is de bedoeling dat per gemeente of cliëntenraad één vragenlijst wordt ingevuld. Klik voor: de vragenlijst.

 

Internetconsultatie LCR laat zien: geen grote aanpassing Wet arbeidsmarkt nodig
PH186996869-juf op school

Het conceptvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ wil veel veranderingen doorvoeren. Maar de LCR zet vraagtekens bij de wenselijkheid hiervan: ‘Laten we eerste de huidige Wet werk en zekerheid (WWZ) evalueren voordat we met een nieuwe wet komen.’ Aanscherping van de huidige wetgeving is aan te raden op de punten transitievergoeding, aandacht voor zzp’ers en het uitzonderen van de ketenbepaling voor tijdelijke invalkrachten (wegens ziekte) in het primair onderwijs. Vooral op het gebied van de transitievergoeding is veel te verbeteren. Het conceptvoorstel dat de LCR heeft beoordeeld voldoet ook niet.


Klik voor: internetconsultatie LCR Wet arbeidsmarkt in balans 4 mei 2018
Petitie tegen loondispensatie aangeboden aan Tweede Kamer
180426-petitie-loondispensatie-tweedekamerVandaag voert de FNV samen met 100 mensen met een arbeidsbeperking actie tegen de kabinetsplannen om van mensen met een arbeidsbeperking tweederangs werknemers te maken. De LCR is er ook bij! Ruim 80.000 mensen hebben de petitie tegen de loondispensatie die staatssecretaris Van Ark in wil voeren getekend. Hierdoor zou een grote groep mensen onder het wettelijk minimum moeten gaan werken. Voor een aanvulling moeten zij straks aankloppen bij de bijstand. Deze petitie is vanochtend aangeboden in de Tweede Kamer (zie foto rechts). 


Lees verder
Hoe versterk je cliëntenparticipatie bij Werk en Inkomen?
SHS-regionaaloverleg_191690525

Gemeenten willen meer integrale oplossingen voor inwoners vinden door de Participatiewet te verbinden met de Wmo en de Jeugdwet. Betekent dit ook dat de cliëntenraden samengevoegd moeten worden? Hoe zorg je ervoor dat medezeggenschap op het gebied van werk en inkomen niet ondergesneeuwd raakt? Op deze vragen proberen de LCR en Movisie een oplossing te vinden met het project ‘Versterking en borging cliëntenparticipatie Werk en Inkomen’. U kunt meedoen.

Lees verder
Gezamenlijk pamflet naar Tweede Kamer tegen loondispensatie

cartoonloondispensatieHet kabinetsplan om loondispensatie in te voeren, heeft zeer nadelige gevolgen voor mensen met een beperking. Hun arbeidsvoorwaarden gaan erop achteruit en het tast hun mensenrechten aan. Veertig organisaties, waaronder de LCR, sturen daarom in aanloop naar het Kamerdebat op 26 april over de voorgenomen wetswijziging een gezamenlijk pamflet naar de Tweede Kamer. In het pamflet worden de bezwaren tegen het plan toegelicht en de voorwaarden voor een alternatief op een rij gezet.

Illustratie: MW Cartoons/FNV

Lees verder
Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   
LCR-Congres 2018

Beschut aan de bak