Noodpakket huursector moét er komen
hogere-huren-shutterstock_1091209523Van alle noodmaatregelen die er zijn getroffen vanwege de coronacrisis valt er één buiten de boot: het intrekken van de huurverhoging per 1 juli. Samen met de Woonbond, DeGoedeZaak, KBO-PCOB, Ieder(in), LSVB heeft de LCR de problematiek rondom sociale huurwoningen aangekaart. De organisaties roepen het Kabinet op om in de begroting voor 2021 een noodpakket tegen de wooncrisis op te nemen. Huurders moeten hiermee financieel worden ondersteund én de komende jaren moeten zo meer sociale huurwoningen worden gebouwd om de lange wachtlijsten terug te dringen. 

Lees verder

STAR bevestigt bevindingen LCR over nabestaandenpensioen: geen goed vangnet

begraafplaats-vrouw-rouwen-shutterstock_1143491999De dekking van het nabestaandenpensioen is voor midden en lage inkomens ontoereikend. Er moet meer aandacht komen voor transities. De LCR en de Stichting van de Arbeid (STAR) zijn het met elkaar eens dat de signalen die de LCR schetste in de Rauwe werkelijkheid verontrustend zijn. 


Om te komen tot een beter pensioenstelsel (vooral voor nabestaanden) stelt de STAR een standaardisering voor. Hierdoor moet het nabestaandenpensioen transparanter, begrijpelijker en levensloopbestendiger zijn. De brief van de LCR geldt als input voor het debat van 25 juni 2020 over de Algemene Nabestaandenwet (ANW).

Lees verder

Blog Amma Asante: boos en trots

Trots en boos shutterstock_1040372224‘Met honing vang je meer vliegen dan met azijn.’ Komt het u bekend voor? We hebben het heel vaak in onze opvoeding gehoord en we zeggen het zelf ook. 


Eigenlijk haalt die houding ook een waardevol deel van onszelf weg. Het moment waarop we zeggen ‘we pikken het niet langer dat anderen ons tekort doen.’ Boosheid is belangrijk, want je laat ermee zien dat je niet wil dat anderen jou schade toebrengen.Lees verder

Oproep: Maak inkomensondersteuning thuisloze jongeren verplicht

ZwerfjongerenMaak inkomensondersteuning aan dak- en thuisloze jongeren van 18 tot en met 20 jaar verplicht. Compenseer gemeenten hiervoor via het Gemeentefonds, net als bij de inkomensondersteuning aan dakloze 21-plussers (de zogenaamde daklozenuitkeringen).

SZN (Stichting Zwerfjongeren Nederland) roept samen met Valente, Leger des Heils en de Landelijke Cliëntenraad de leden van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op dit voorstel donderdag 18 juni 2020 in te brengen in het Algemeen overleg over Armoede- en schuldenbeleid.


Lees verder

Doe mee: groot onderzoek verrekening inkomsten

verrekeninginkomsten-shutterstock_96454985'Ik ben gaan werken en nu kan ik mijn huur niet betalen'. Of: 'Werken moet lonen. Nou bij mij niet: ik kom sinds ik werk elke maand ongeveer 100 euro tekort.' Veel mensen die vanuit een uitkering gaan werken, krijgen hiermee te maken. Het loon wordt aangevuld en dat heet dan 'inkomensondersteuning'. 


Alleen pakt dat voor veel mensen (met een arbeidsbeperking) slechter uit dan alleen leven van een uitkering. De LCR vindt dit een belangrijk onderwerp. Werken moet inderdaad lonen. En mensen moeten daardoor zeker niet in de financiële problemen komen. Om inzicht te krijgen in hoeveel mensen deze problemen ervaren is nu een groot onderzoek gestart. We hebben hier jouw hulp bij nodig!


Lees verder

Regel schulden en hulpverlening beter om perspectief te bieden

schulden-shutterstock_696061069Verminder betaalstress voor inwoners met coulanceregelingen schuldeisers, brede inzet pauzeknop en schuldenrust. Zorg voor collectief schuldregelen en het schuldenknooppunt. Regel vroegsignalering en begin met campagne over financiële gezondheid. Laat partners van Schouders Eronder meedenken met een nieuw stelsel dat in de plaats moet komen van de toeslagen. En zorg tenslotte voor genoeg budget voor schuldhulpverlening. 


Dat is in grote lijnen de vraag die Schouders Eronder, waarvan de LCR deel uitmaakt, neerlegt bij de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg Armoede- en schuldenbeleid op 18 juni 2020.


Lees verder

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

     
Senior beleidsadviseur LCR
Raadslid in Nieuwsuur


1,5 meter in coronatijd
Hoe is dat als je een beperking hebt? 
Bereikbaarheid LCR tijdens coronacrisis

Alle medewerkers werken vanuit huis en zijn via mail bereikbaar.
E-magazine