Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Uitstel

De LCR, zo stelt voorzitter Gerrit van der Meer, windt zich al jaren op over de manier waarop de overheid omgaat met schulden en boetes van burgers. Er zou wetgeving aankomen waarbij het berekenen en beschermen van de beslagvrije voet beter zou worden geregeld. Alleen... de wetgeving zelf is al te ingewikkeld en wordt over een kleine twee jaar pas ingevoerd. Van der Meer wil niet twee jaar lijdzaam toezien hoe schulden zich opstapelen. Er moet wat gebeuren!

Lees verder

LCR-congres 11 april 2019: aanmelden kan vanaf nù!

congreslcrlogoDe inschrijving voor het LCR-congres op 11 april 2019 in Super Nova van de Jaarbeurs in Utrecht is geopend! De programmering is anders dan normaal en doet vooral recht aan het thema 'Kennis delen'. Deelnemers kunnen rekenen op een interactieve dag waarbij hun kennis en ervaringen centraal staan. Het gaat om kennis ophalen én brengen bij de kennissessies. Op de kennismarkt is het mogelijk over veel verschillende onderwerpen kennis te delen. Anders zijn ook de kosten: voor deelname wordt niets in rekening gebracht!
Lees meer over het LCR-congres 2019, de Kennissessies en... meld u meteen aan!

Verslag bijeenkomst MensenrechtenMens

Edo Paardekooper Overman, raadslid van de Landelijke Cliëntenraad, zet zich al jaren in voor dak- en thuislozen, verslaafden en GGz-cliënten. Op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, 10 december 2018, won hij de titel MensenrechtenMens. Van deze dag is een verslag gemaakt met sprekende foto's en mooie citaten. 


Lees verder

Gezamenlijke brief vraagt aandacht voor brede aanpak armoede en schulden

schulden

Het armoede- en schuldenprobleem vraagt om een brede oplossing van de samenleving en kan niet alleen bij gemeenten worden neergelegd. De beslagvrije voet moet worden gerespecteerd, nu de vereenvoudiging minstens twee jaar is uitgesteld. Gegevensuitwisseling moet beter om schulden vroeg te kunnen signaleren. En er is een beter overzicht van vorderingen bij het Rijk noodzakelijk. Tenslotte is er naast een verkenning naar werk en armoede onder verschillende groepen in Nederland door de SER  ook een advies over concrete korte- en langetermijnoplossingen gewenst. En er moet extra aandacht komen voor kinderarmoede.


Dat staat in de brief die de Landelijke Cliëntenraad samen met de partners in het programma Schouders eronder - Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG - aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Lees verder

Contourennota Banenafspraak: investeer liever in banen en geen boetes!

Sociale_werkplaats_1Allerlei initiatieven om mensen met een beperking aan het werk te helpen laten maar mondjesmaat resultaten zien. Minister van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) denkt met een vereenvoudiging van de banenafspraak wel te gaan scoren. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) meent op basis van internationaal onderzoek, dat de kans van slagen gering is. De plannen van de minister leveren vooral veel geld op door het opleggen van een malus: een ‘boete’ die werkgevers moeten gaan betalen als ze geen werknemers met een beperking in dienst hebben.


Lees verder

Voorstellen om Wajong te wijzigen: doelen worden onvoldoende gerealiseerd

wajonger aan het werkHet is prima dat de studieregeling uit de Wajong verdwijnt en de aanpassing van terugvalmogelijkheden in de Wajong zijn een verbetering. Maar hierdoor lossen niet alle problemen op. De nieuwe formule om inkomsten uit werk aan te vullen is veel te ingewikkeld en maakt werk niet lonend.  Verder, zo stelt de LCR, blijft het onderscheid tussen werkende jongeren in de Participatiewet of de Wajong bestaan. Dat zou moeten veranderen.Lees verder

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

     

Beschut aan de bak