Cliëntenraden, doe mee met onderzoek naar inkomensondersteuning van gemeenten

geld teruggevenMensen met hoge zorgkosten (meerkosten) kunnen vanaf 2015 bij hun gemeente terecht. De gemeente heeft hiervoor extra budget ontvangen om mensen met een chronische ziekte of beperking op maat te ondersteunen. Voorheen was dit een taak van het Rijk: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken & gehandicapten (WTCG). Gemeenten hebben de vrijheid hoe ze het budget inzetten. De vraag is of dit budget wel terecht komt bij de mensen met een chronische ziekte of beperking die het nodig hebben. Vooral gemeentelijke cliëntenraden hebben hier meestal wel zicht op.Lees verder
Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Prins(h)eerlijk
Prinsjesdag is weer achter de rug. We gaan er allemaal op vooruit. Werkenden wat meer dan niet-werkenden. Alle rekensommetjes kunnen niet verdoezelen dat de armoede behoorlijk is toegenomen in deze kabinetsperiode. En daar maakt LCR-voorzitter Gerrit van der Meer zich druk om in deze column.

Lees verder
Houd gesubsidieerde rechtsbijstand toegankelijk
rechtbank

Eigen bijdrage. Poortwachters die beslissen of iemand al dan niet naar een advocaat mag. Een vermogenstoets waar het eigen huis deel van uitmaakt. En verlaging van het vergoedingenplafond voor advocaten. Het zijn allemaal voorstellen om te bezuinigen op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het risico bestaat dat de rechtspositie van minder draagkrachtige burgers ernstig wordt ondermijnd. De LCR roept de Tweede Kamer met klem op om morgen tijdens het Algemeen Overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand niet akkoord te gaan met de voorstellen van het kabinet.Lees verder
Beslagvrije voet vereenvoudigen mét goede ondersteuning voor schuldenaar
SHS_Beslagvrijevoet_114721816

Goed dat de beslagvrije voet wordt vereenvoudigd, maar zorg voor goede ondersteuning van de schuldenaar. Dat stelt de LCR in een brief aan staatssecretaris Klijnsma. De berekening van de beslagvrije voet blijft ingewikkeld omdat er uitzonderingen en bijzondere situaties zijn zoals die van woningbezitters. Daarom pleit de LCR voor gedegen voorlichting en gerichte ondersteuning vanuit onafhankelijke cliëntondersteuners.


Lees verder
Verplichten beschut werk goed: zet puntjes op de i bij de uitvoering
SHS-beschutwerk_107607824

Het plan is om de Participatiewet zo te veranderen dat gemeenten worden verplicht beschut werken te regelen. Staatssecretaris Klijnsma heeft de LCR om advies gevraagd over dit wetsvoorstel. De LCR is overwegend positief, maar vindt wel dat er bij de verdeling van het budget aandacht moet zijn aan de behoefte aan beschut werkplekken in de gemeente. Om te voorkomen dat de gemeente een ontmoedigingsbeleid voeren, stelt de LCR voor het budget pas uit te keren als de beschut werkplek is gerealiseerd.Lees verder
‘Staatssecretaris Klijnsma, rekent u zich rijk met de één-meting banenafspraak?’

begeleid werkenDe mooie cijfers die het kabinet presenteert rondom de banenafspraak liggen boven het streefgetal. De LCR vraagt zich af of de overheid zich rijk rekent. De LCR vraagt dan ook om een ambtelijk overleg. Om echt te zien of er meer mensen met een beperking aan het werk zijn gegaan moeten de CBS-cijfers en de cijfers uit de één-meting banenafspraak naast elkaar worden gelegd.Lees verder
Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   
Online verslag LCR-congres 2016


Op zoek naar werk?
Lees het e-magazine

Postbusnummer LCR vervalt
Vraag en antwoord