Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Genoeg om van te leven
Een goede berekening van de beslagvrije voet betekent voor veel mensen het verschil tussen een menswaardig bestaan of een leven in schrijnende armoede. Het voorstel is om die berekening te verbeteren, maar of dit genoeg is voor veel mensen betwijfelt LCR-voorzitter Gerrit van der Meer. Een fonds waar mensen renteloos kunnen lenen zou een betere oplossing zijn en hij ziet graag dat een politicus zich dáár nu eens hard voor maakt.

Lees verder
Beslagvrije voet vereenvoudigen mét goede ondersteuning voor schuldenaar
SHS_Beslagvrijevoet_114721816

Goed dat de beslagvrije voet wordt vereenvoudigd, maar zorg voor goede ondersteuning van de schuldenaar. Dat stelt de LCR in een brief aan staatssecretaris Klijnsma. De berekening van de beslagvrije voet blijft ingewikkeld omdat er uitzonderingen en bijzondere situaties zijn zoals die van woningbezitters. Daarom pleit de LCR voor gedegen voorlichting en gerichte ondersteuning vanuit onafhankelijke cliëntondersteuners.


Lees verder
Verplichten beschut werk goed: zet puntjes op de i bij de uitvoering
SHS-beschutwerk_107607824

Het plan is om de Participatiewet zo te veranderen dat gemeenten worden verplicht beschut werken te regelen. Staatssecretaris Klijnsma heeft de LCR om advies gevraagd over dit wetsvoorstel. De LCR is overwegend positief, maar vindt wel dat er bij de verdeling van het budget aandacht moet zijn aan de behoefte aan beschut werkplekken in de gemeente. Om te voorkomen dat de gemeente een ontmoedigingsbeleid voeren, stelt de LCR voor het budget pas uit te keren als de beschut werkplek is gerealiseerd.Lees verder
‘Staatssecretaris Klijnsma, rekent u zich rijk met de één-meting banenafspraak?’

begeleid werkenDe mooie cijfers die het kabinet presenteert rondom de banenafspraak liggen boven het streefgetal. De LCR vraagt zich af of de overheid zich rijk rekent. De LCR vraagt dan ook om een ambtelijk overleg. Om echt te zien of er meer mensen met een beperking aan het werk zijn gegaan moeten de CBS-cijfers en de cijfers uit de één-meting banenafspraak naast elkaar worden gelegd.Lees verder
Meting banenafspraak rooskleuriger dan de werkelijkheid
Jonggehandicapten aan het werk

Volgens de één-meting van de banenafspraak zijn er 21.057 banen bijgekomen. Dat cijfer lijkt mooi, maar volgens gegevens van Cedris (landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid) klopt hier niets van. Onderaan de streep komt de organisatie tot 1500 extra banen voor mensen met een handicap. De LCR vraagt de Tweede Kamer om kritische vragen te stellen over de officiële cijfers.

 


Lees verder
Meer cliëntenperspectief bij maatregelen om schulden in de hand te houden

iS17157596 schuldenHet is de bedoeling dat er een breed moratorium komt zodat voor mensen in financieel moeilijke situaties een incassopauze mogelijk wordt. De LCR plaatst bij de voorwaarden waaraan de cliënt moet voldoen een paar kanttekeningen. Een verzoek tot afkoelingsperiode mag niet worden afgewezen op grond van een aanwezige handicap (VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap) of ontbrekende zelfredzaamheid.

 

Lees verder
Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   
Online verslag LCR-congres 2016


Op zoek naar werk?
Lees het e-magazine

Postbusnummer LCR vervalt
Vraag en antwoord