Inschrijving mini-congres 5 oktober GEOPEND
inschrijven-shutterstock_1663239352Introductie leernetwerken schuldhulpverlening, Ab Harrewijnrede en de uitreiking van de Cliënt in Beeld-prijs 2020. Dat staat op het programma op 5 oktober 2020 van het mini-congres van de LCR in NBC te Nieuwegein. Aanmelding voor deelname op locatie óf het digitaal volgen van dit mini-congres is NU mogelijk. Geef duidelijk aan op het inschrijfformulier hoe u deel wenst te nemen.

Vanwege de coronarichtlijnen worden alleen mensen die per mail een bewijs van deelname ontvangen in de week voorafgaand aan 5 oktober toegelaten!


In december staat het andere deel van het 'gewone' congres gepland.

Kom maar op: stem voor CIB-publieksprijs

stemmen-shutterstock_1737571157Op 5 oktober 2020 vindt de uitreiking van de Cliënt in Beeld-prijs plaats in NBC De Blokhoeve in Nieuwegein. Nu kunt u stemmen voor de publieksprijs! Dat gaat uiteraard anders dan anders. Dit jaar doen we dat online. En om iedereen zoveel mogelijk kansen te geven, kan er meerdere keren worden gestemd. Dus... op uw plaatsen... klaar?...STEMMEN MAAR!

U krijgt deze week ook de mogelijkheid om u in te schrijven voor het mini-congres met de uitreiking van de Cliënt in Beeld-prijs, de Ab Harrewijnrede en in de ochtend leernetwerken schuldhulpverlening. 


Cliëntentoets: loonkostensubsidie

student-shutterstock_667475674De loonkostensubsidie roept nog tal van vragen op. Er leven ook onduidelijkheden voor werknemers. Dat is de reden dat de LCR een cliëntentoets over de lagere regelgeving loonkostensubsidie heeft uitgevoerd. In de uitgebreide toets komen tal van kwesties aan bod. Hoofdlijnen zijn de loonwaardebepaling en de studietoeslag in de Participatiewet. 


De cliëntentoets is aangeboden aan staatssecretaris Van 't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Lees verder
Cliëntentoets wijziging Wajong: verbeteringen te beperkt

rolstoel-werk-wajong-shutterstock_1092072917Het commentaar van Wajongers en betrokkenen op de wijzigingen van de Wajongwet waren niet van de lucht. Door de actie van gezamenlijke organisaties via Hetgaatovermij.org is het gelukt om enkele belangrijke knelpunten terug te draaien. Toch, zegt de LCR, zijn deze verbeteringen minimaal. Alleen voor een beperkte groep betekent dit perspectief op werk, terwijl dit voor elke persoon zou moeten gelden. Daar komt de coronacrisis ook nog eens bovenop. Reden genoeg om weer een cliëntentoets uit te voeren. 

Lees verder

De vraag is: komt u of komt u niet?

coronaafstand-shutterstock_1731912088Het is geen nieuws waarom het LCR-congres dit jaar niet is doorgegaan: het coronavirus heeft roet in het eten gegooid. Inmiddels zijn de maatregelen versoepeld. Zoals het er nu voor staat, mag vanaf 1 september weer wat meer. Grotere groepen kunnen bij elkaar komen, mits de 1,5 meter afstand wordt gehouden. Bovendien mag iemand met ziekteverschijnselen niet deelnemen. 

Sommige mensen hebben aangegeven elkaar weer te willen ontmoeten. Anderen twijfelen nog. En een deel van de mensen weet zeker voorlopig geen bijeenkomst te bezoeken. De LCR wil graag weten hoe u erover denkt. Daarom willen wij u graag vier korte vragen stellen. Met de uitkomsten van deze enquête kunnen wij u nog beter van dienst zijn! Klik voor: de enquête over LCR-bijeenkomsten.  In te vullen tot 3 augustus 2020.

'Draai verlaging van de bijstand terug, vergroot inkomenskloof niet'
armoedeschuldenshutterstock_439390204De jaarlijkse verlaging van de bijstand gaat er vanaf 2021 voor zorgen dat een steeds groter deel van de mensen in de bijstand onder de armoedegrens komt. De verwachting is zelfs dat het aantal mensen dat in armoede leeft met ongeveer een kwart toeneemt. Het effect van de coronacrisis is hierin niet meegenomen. 

Lees verder

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

     
Raadslid in Nieuwsuur


1,5 meter in coronatijd
Hoe is dat als je een beperking hebt? 
Bereikbaarheid LCR tijdens coronacrisis

Alle medewerkers werken vanuit huis en zijn via mail bereikbaar.
E-magazine