Derde subsidieronde Vakkundig aan het werk

Onderzoek_shs_203254960KLGemeenten en kennisinstellingen kunnen sinds 22 juni samen een aanvraag indienen bij het programma Vakkundig aan het werk. Het gaat hier om de derde subsidieronde die zich richt op de effectiviteit van de dienstverlening zodat de kwaliteit verbetert. Deze oproep richt zich op het ontwikkelen van kennis over effectieve aanpakken in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op het terrein van werk en inkomen. Bij de beoordeling van de voorstellen worden ook vertegenwoordigers van cliënten betrokken, zoals cliëntenraden. De LCR roept cliëntenraden op ook bij hun gemeente een rol te spelen.Lees verder
Drinkwater niet afsluiten: kinderrechten in gevaar
KIND_leeg_glas_water_SHS_97093007Mensen die afgesloten worden van het waternet omdat ze hun rekeningen niet hebben betaald een waterzak verstrekken zodat ze toch drinkwater hebben, is onthutsend. Dat stelt de LCR in zijn reactie op de internetconsultatie Regeling Afsluitbeleid drinkwater kleinverbruikers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.In zijn reactie zegt de LCR zich af te vragen of het afsluiten van water bij gezinnen met kinderen strookt met de rechten van het kind, volgens het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.


Lees verder
Investeren in werk voor kwetsbare groepen kan veel beter

Jongeren aan het werk SHS8986(1)Kwetsbare jongeren die buiten beeld zijn, niet genoeg ondersteuning krijgen en tussen wal en schip vallen. Niet goed geregelde inzet van instrumenten om aan het werk te blijven. Verwatering van de doelgroep banenafspraak. Het zijn allemaal punten die de LCR aan had willen kaarten tijdens de hoorzitting op 22 juni 2017 in de Tweede Kamer over werk voor kwetsbare jongeren. De LCR is hiervoor helaas niet uitgenodigd, maar heeft wel zijn kritiekpunten schriftelijk doorgespeeld.

 

Lees verder
Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Carlos-momentje
Gerrit van der Meer belicht in zijn vaste voorzitterscolumn actuele gebeurtenissen. Deze maand is dat het Divosa Voorjaarscongres. Hij signaleert dat er een verandering plaats vindt onder de deelnemers. Ze denken veel minder in 'hoe voeren we de wet zo goed mogelijk uit' en neigen meer naar 'hoe kunnen we het beste voor onze cliënten doen?'. Een Carlos-momentje, zo noemt cabaretier Jaap Bressers het. En dat vindt Van der Meer een goede benaming voor meer empathie onder uitvoerders van sociale zekerheidswetten.


Lees verder
Ook cliëntenraden monitoren Participatiewet

VragenSinds de invoering van de Participatiewet volgt het ministerie van SZW de gang van zaken via diverse onderzoeken. Op aandringen van de LCR worden hiervoor niet alleen gemeenten, individuele cliënten en werkgevers bevraagd. Dit jaar, in de tweede ronde van de monitoring (de eerste vond plaats in 2015) worden ook cliëntenraden bevraagd. In het kader van onderzoek zijn, op basis van een steekproef, een groot aantal gemeenten gevraagd mee te werken. Ook de cliëntenraden van die gemeenten krijgen een vragenlijst toegestuurd. De LCR vindt het belangrijk dat de cliëntenraden die gevraagd worden deel te nemen, dit ook echt doen. Alleen op die manier kan duidelijk worden wat moet veranderen.


Lees verder
Online verslag LCR-congres 2017: Tot hier en nu verder
Verslag-Congres_2017Het jubileumcongres van de LCR op 6 april 2017 bood een mooi gevarieerd beeld. Inmiddels zijn alle onderdelen verwerkt in het verslag van de dag. Met veel foto's, video, alle samenvattingen en het presentatiemateriaal. Dit online magazine kan nu worden bekeken. Het jubileummagazine 'Cliëntenparticipatie van de toekomst' dat is uitgereikt op het LCR-congres, is ook online te lezen.

Klik voor: Verslag jubileum LCR-congres 2017: Tot hier en nu verder.

Let op: Het LCR-congres 2018 vindt plaats op donderdag 12 april 2018 in de NBC De Blokhoeve Nieuwegein. Noteer de datum alvast. De LCR houdt u via attenderingen op de hoogte.
Het magazine dat is uitgereikt op 6 april 2017 is ook online te lezen.

Klik voor: het jubileummagazine Cliëntenparticipatie van de toekomst

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   
Op zoek naar werk?
Vraag en antwoord
Postbusnummer LCR vervalt