LCR in Sociaal Bestek: maatwerk voor kwetsbare jongeren in Participatiewet nodig

hangjongeren_178339xDe Participatiewet heeft als doel om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Gemeenten hebben beleidsvrijheid én kunnen maatwerk bieden. Else Roetering, ambtelijk secretaris van de Landelijke Cliëntenraad, betoogt in een artikel in Sociaal Bestek dat maatwerk vaak ver te zoeken is. Vooral kwetsbare jongeren dreigen buiten de boot te vallen. Klik voor: het artikel in Sociaal Bestek Jongeren met arbeidsbeperking in de cocktail van het systeem.


 

Noordkreet: goede basis is ook van belang voor verwarde personen
Aanjaagteam Verwarde personenDe zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag kan en moet beter. Er is een nóg grotere inzet van alle partijen nodig. Dat is de belangrijkste conclusie uit de slotreportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen. Edo Paardekooper Overman overhandigde namens de cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang (Werkplaats COMO) een noodkreet aan Liesbeth Spies, tot op dat moment voorzitter van het Aanjaagteam: ‘Voor ieder mens is het van belang dat eerst de basis aanwezig is. Dat is een dak boven je hoofd en een inkomen om in je eerste levensbehoeften te voorzien. Als dat niet is geregeld, dan is er geen fundament om überhaupt iets op te bouwen.’

 


Lees verder
Cliëntenraden, doe mee met onderzoek naar inkomensondersteuning van gemeenten

geld teruggevenMensen met hoge zorgkosten (meerkosten) kunnen vanaf 2015 bij hun gemeente terecht. De gemeente heeft hiervoor extra budget ontvangen om mensen met een chronische ziekte of beperking op maat te ondersteunen. Voorheen was dit een taak van het Rijk: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken & gehandicapten (WTCG). Gemeenten hebben de vrijheid hoe ze het budget inzetten. De vraag is of dit budget wel terecht komt bij de mensen met een chronische ziekte of beperking die het nodig hebben. Vooral gemeentelijke cliëntenraden hebben hier meestal wel zicht op.Lees verder
Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Prins(h)eerlijk
Prinsjesdag is weer achter de rug. We gaan er allemaal op vooruit. Werkenden wat meer dan niet-werkenden. Alle rekensommetjes kunnen niet verdoezelen dat de armoede behoorlijk is toegenomen in deze kabinetsperiode. En daar maakt LCR-voorzitter Gerrit van der Meer zich druk om in deze column.

Lees verder
Houd gesubsidieerde rechtsbijstand toegankelijk
rechtbank

Eigen bijdrage. Poortwachters die beslissen of iemand al dan niet naar een advocaat mag. Een vermogenstoets waar het eigen huis deel van uitmaakt. En verlaging van het vergoedingenplafond voor advocaten. Het zijn allemaal voorstellen om te bezuinigen op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het risico bestaat dat de rechtspositie van minder draagkrachtige burgers ernstig wordt ondermijnd. De LCR roept de Tweede Kamer met klem op om morgen tijdens het Algemeen Overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand niet akkoord te gaan met de voorstellen van het kabinet.Lees verder
Verplichten beschut werk goed: zet puntjes op de i bij de uitvoering
SHS-beschutwerk_107607824

Het plan is om de Participatiewet zo te veranderen dat gemeenten worden verplicht beschut werken te regelen. Staatssecretaris Klijnsma heeft de LCR om advies gevraagd over dit wetsvoorstel. De LCR is overwegend positief, maar vindt wel dat er bij de verdeling van het budget aandacht moet zijn aan de behoefte aan beschut werkplekken in de gemeente. Om te voorkomen dat de gemeente een ontmoedigingsbeleid voeren, stelt de LCR voor het budget pas uit te keren als de beschut werkplek is gerealiseerd.Lees verder
Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   
Online verslag LCR-congres 2016


Op zoek naar werk?
Lees het e-magazine

Postbusnummer LCR vervalt
Vraag en antwoord