OTN dossier: voorkomen dat cliënten boeten voor ‘foutje’ van uitvoering

UWV-shutterstock_305368145UWV-cliënten zijn de dupe geworden van een verkeerde administratieve handeling en hebben daar vanaf 2019 een prijs voor betaald. Ze zijn een onzekere toekomst tegemoet gegaan waarbij niet duidelijk was of zij een andere of lagere uitkering zouden gaan krijgen.

Voorzitter Amma Asante van de Landelijke Cliëntenraad (LCR): ‘Jarenlang heeft de Centrale Cliëntenraad van UWV (CCUWV) samen met de LCR aan de bel getrokken met beperkt resultaat. Nu is toegezegd dat deze cliënten worden gecompenseerd en ondersteuning krijgen. Ik ben blij dat te horen, maar weer is mensen veel schade berokkend door een instantie die hen had moeten beschermen. De CCUWV heeft samen met de LCR direct aan de bel getrokken en er zijn oplossingen aangedragen. Er is gewoon niet geluisterd, met alle gevolgen van dien.’


Lees verder

Publieksbijeenkomst essaywedstrijd op 19 mei: meld je aan

essay-letters-publieksbijeenkomst-logos-3-partijen-shutterstock_317973452De drie prijswinnaars van de essaywedstrijd Naar een servicegerichte overheid met een onmisbare rol voor de burger van het NGSZ (Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid), de LCR (Landelijke Cliëntenraad) en tijdschrift Sociaal Bestek zijn gekozen. Zij worden bekendgemaakt tijdens een online publieksbijeenkomst op 19 mei van 10 tot 11.15 uur. Jij kunt erbij zijn. Meld je dan aan voor deze publieksbijeenkomst (klik) en je krijgt een persoonlijke link toegestuurd.


Lees verder

Burgers bouwen aan vertrouwen: heb je een goed voorbeeld?

CIB-prijs 2021-tekst-shutterstock_350732927Meer en meer is er aandacht voor het feit dat het vertrouwen van burgers in de overheid aan het verdwijnen is. Niet voor niks als we kijken naar de Toeslagenaffaire en de problemen bij de uitvoering van uitkeringen. Het herstel van vertrouwen is alleen mogelijk als burgers bij het (nieuwe) beleid van de overheid worden betrokken. De overheid is er voor ons - burgers - en niet andersom.


Ben jij daarmee bezig? Hoe probeer je binnen jouw organisatie de afstand met de burger tot de overheid te overbruggen? Daarin is de LCR geïnteresseerd. Goede voorbeelden kunnen anderen weer verder helpen. Stuur jouw voorbeeld in voor de Cliënt in Beeld-prijs in. Het thema? Burgers bouwen aan vertrouwen.


Lees verder

LCR stuurt 10-Punten-Plan naar informateur Tjeenk Willink

10-punten-v2-logo-tekst-KL-shutterstock_1022554267De komende jaren moet er een grote inspanning worden gepleegd om de relatie tussen overheid en burger te verbeteren. De LCR heeft hiervoor 10-Punten-Plan opgesteld en dit per brief aan informateur Herman Tjeenk Willink gestuurd. Bestaanszekerheid is voor heel veel burgers geen vanzelfsprekendheid.


LCR-voorzitter Amma Asante schrijft: Vanwege de terugtrekkende rol van de overheid, een gebrek aan regie in het sociaal domein en de bezuinigingen op sociale voorzieningen hebben burgers die afhankelijk zijn van die overheid het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. Zij ondervinden vaak op een of meerdere leefgebieden problemen en onzekerheden.

Lees verder

Terugblik op 2020 en direct vooruitkijken naar komende jaren

Jaarverslag2020Het stelsel van sociale zekerheid is toe aan een grondige herziening. Solidariteit moet daarvan de basis zijn.

In 2020 heeft de LCR laten zien pal te staan voor iedereen die een uitkering van de overheid ontvangt. Die inzet loopt als een rode draad door het hele Jaarverslag 2020.


Goed beleid samen mét burgers

LCR-voorzitter Amma Asante: 'Voor wie werken uitvoerders van de overheid eigenlijk? Dat vragen wij ons al langer af. Het afgelopen jaar zijn er tal van voorbeelden geweest waaruit blijkt dat de overheid en burgers steeds verder van elkaar zijn gaan staan. Goed beleid kan alleen worden gemaakt in samenspraak mét burgers. Het perspectief voor burgers moet terug in het beleid.'


Houd de LCR in de gaten via berichten op de website en volg de pagina's op LinkedInFacebook en berichten via Twitter

Lees verder

Terugtreden voorzitter cliëntenraad UWV een aderlating voor cliëntenparticipatie

FrensLemeerFrens Lemeer is gestopt als voorzitter van de cliëntenraad van UWV (CCUWV). Dat bericht haalde in het weekend de kranten (Trouw 20 februari 2021). Hij kan met trots terugkijken op de totstandkoming van het meldpunt 'Herstelactie'. De ex-voorzitter heeft ook veel lobbywerk verricht zowel bij UWV als in politiek Den Haag en bij de Landelijke Cliëntenraad (LCR). 


Hij heeft samen met collega's resultaten bereikt die in deze periode niet vanzelfsprekend waren of voor de hand lagen. We hebben gezien dat dit een wissel trekt op betrokken burgers als Frens Lemeer die op zoek zijn naar de menselijke maat. 


Lees verder

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

Volg ons ook op:
    
Op 13 mei 2021
is het (virtuele) LCR-bureau

De uitzendingen 'Nieuwe solidariteit'
zijn allemaal terug te kijken!
Terugkijken: 'Als de overheid faalt'
Uitzending 4 maart 2021
Bereikbaarheid LCR tijdens coronacrisis

Alle medewerkers werken vanuit huis en zijn via mail bereikbaar.