Kennismarkt Congres 2019


markt-shutterstock_410237767In het ochtend- en middagdeel van het LCR-congres is er een Kennismarkt. Het is echt een markt waarop deelnemers zelf een keuze maken uit verschillende Kennistafels. Het idee is simpel: schuif aan bij de Kennistafel die u het meeste aanspreekt. Is een tafel vol? Geen nood: de meeste tafels hebben zowel 's ochtends als 's middags twee rondes. U kunt zich dus niet inschrijven voor de Kennismarkt, maar beslist ter plekke waar u naartoe gaat. Om het straks nog wat gemakkelijker te maken, staan Kennistafels in groepen bij elkaar, zodat u gemakkelijk uw weg vindt. Lukt het niet? Er is altijd iemand om te helpen.
Meld u NU aan voor het LCR-congres op 11 april in Utrecht.

Wat informatie vooraf is wél handig. Zo kunt u alvast bedenken bij welke Kennistafel u op 11 april 2019 wilt gaan aanschuiven. Hieronder de lijst met onderwerpen. Houd de lijst in de gaten, want er kunnen nog meer onderwerpen bij komen. (Klik op een kopje en dan gaat u automatisch naar de omschrijving eronder).


• Wat kan een zelfstandig bewindvoerder voor u betekenen?

• Wat doet een zelfstandig mentor voor u als cliënt?

• Wsw 2.0

• Duurzame arbeidsparticipatie

• Onafhankelijke cliëntondersteuning

• Belangenbehartiging, wat is dat eigenlijk?

 ArboPositief

 Meedoen begint met begrijpen waar het over gaat

 Campagne Bejegening

 Levendig inclusief

 Technologie en inclusie  

 Digitale Overheid

• Rechtspositie Beschut werk

• Werkgroep Beschut Werk

• Armoede en Schulden

 VN verdrag in de gemeente


• Wat kan een zelfstandig bewindvoerder voor u betekenen?
Tafeldame Colette van Holland (zelfstandig bewindvoerder)
De beeldvorming over bewindvoering is helaas vaak negatief. De visie van Colette is kort maar krachtig: “Zichtbaar voor de cliënt, goed bereikbaar zijn en transparant werken”. Na toelichting op deze visie gaat u samen aan de slag aan de hand van stellingen. Ook is er ruimte voor vragen, zodat u met (hernieuwd) inzicht over bewindvoering naar huis werkcoachgaat.


• Wat doet een zelfstandig mentor voor u als cliënt?

Tafeldame: Yvonne Veens (zelfstandig mentor en trainer)
Yvonne Veens probeert er dagelijks voor te zorgen dat haar cliënt ondanks beperkingen of omstandigheden een zo prettig mogelijk leven heeft: ‘Dit doe ik met voldoende zakelijkheid maar ook oprechte berokkenheid en daardoor ontstaat een gevoel van veiligheid, verbinding en vertrouwen.’ Ze geeft een korte introductie en daarna kunt u vragen stellen. Ook als u zelf dit werk wilt gaan doen, bent u van harte welkom!


• Wsw 2.0

Tafeldame en -heren: Wilma Vincken, Jos Sprenkels en André Kurvers (Vereniging Mobility)
In 2015 ging de Wsw op slot en sindsdien komen er geen nieuwe Wsw’ers meer bij. De alternatieven? De Banenafspraak en Beschut werk onder de Participatiewet. Velen willen de Wsw nieuw leven inblazen: Wsw 2.0. Is dat handwerkde oplossing? Is het inclusief? Wat willen cliënten zelf? We willen graag horen hoe ù hierover denkt.


• Duurzame arbeidsparticipatie

Tafelheer- en dame: Peter Langedijk en Ingrid Luk (Stichting Blik op Werk)

Het is belangrijk dat mensen kunnen meedoen in de samenleving en inzetbaar zijn voor werk. Duurzame arbeidsparticipatie en inburgering dragen hieraan bij. Stichting Blik op Werk zet zich in voor kwalitatief goede dienstverlening en methodes en reikt een keurmerk uit. Cliënttevredenheid is één van de belangrijkste criteria voor het keurmerk. Wat vindt u belangrijk als het om kwaliteit van dienstverleners gaat? Vertel het aan deze kennistafel.


• Onafhankelijke cliëntondersteuning

Tafeldame: Marieke Pette (KBO Brabant)
Welke ervaringen heeft u met vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuning (in de Wmo)? Het doel van deze kennistafel is om deze ervaringen te delen en samen met anderen te onderzoeken welke invulling van cliëntondersteuning effect heeft op het gebied van Werk en Inkomen. We verzamelen met z’n allen tips en ideeën.


• Belangenbehartiging, wat is dat eigenlijk?

Tafelheer- en dame: Joris Barendrecht en Anne Marie Zimmerman (Ieder(in))
Klink is een nieuw platform. Hier kan iedereen die opkomt voor mensen met een beperking of chronische ziekte kennis en ervaringen delen en contacten leggen. Klink heeft ook een kennisbank en evenementenagenda. Het is dé community mrt-socdienstclient overlegdie werkt aan een écht inclusieve samenleving. Aan onze tafel vertellen we over het platform en gaan we met u aan de slag.


• ArboPositief

Tafelheer- en dames: Theo Nieuwenhuizen, Ria Botter, Aletta Matheus en Johanna de Roo (ArboPositief)
ArboPositief is een actieve organisatie van, voor en door werkzoekenden en wij wonnen de Juryprijs van de Cliënt in Beeld-prijs 2018. Wij informeren en motiveren mensen en bieden mogelijkheden om met elkaar in contact te komen zodat zij elkaar kunnen versterken. Hiervoor organiseren wij bijeenkomsten, events, nodigen sprekers uit en nemen deel aan activiteiten van diverse partners. Wij praten graag met u over onze aanpak en de resultaten, zodat u dit ook bij u in de buurt kunt bieden.


• Meedoen begint met begrijpen waar het over gaat

Tafelheer en -dames: Dennis van Rooijen, Judith Coumou, Marieke van Dommele en Jacqueline Mijnders (EdLoket)
EdLoket won de Publieksprijs van de Cliënt in Beeld-prijs 2018. Wij zetten ons in voor alle cliënten van Amerpoort - een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Twee mensen van de cliëntenraad en EdLoket maakten de teksten van Amerpoort toegankelijker en begrijpelijker, door naast met taal ook met plaatjes en video’s te werken. Het jaarverslag en communicatiebeleid zijn aangepast. Benieuwd hoe wij te werk gaan en tips krijgen om dit zelf ook te doen? Kom bij ons aan tafel!


• Campagne Bejegening

Tafeldame: Maaike Zorgman (FNV)
Vraag cliënten hoe zij worden bejegend en er vallen termen als vernederend, kleinerend en intimiderend. Dat kan en moet anders. Uitkeringsgerechtigden verdienen een fatsoenlijke behandeling, steun en begeleiding naar werk én een vangnet als zij niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. FNV Uitkeringsgerechtigden startte daarom de Campagne Bejegening. We horen graag van u welke ervaringen en verbetervoorstellen u heeft.

• Levendig inclusief

Tafeldames: Nynke van der Boomen, Jiska Stadt-Ogier en Amber Bindels-van Ginniken (Wij Staan Op!)
Wij Staan Op! is een stichting van en door jongvolwassenen met een fysieke handicap die zich inzetten voor een iS9061778-meedoeninclusief Nederland. Ze is één van de genomineerden voor de Cliënt in Beeld-prijs 2019. Hoe kunnen we met het VN-verdrag in de hand tot een meer inclusieve samenleving komen? Deel mee in de ervaringen van het leven met een beperking in de Participatiemaatschappij. Inclusie begint al binnen het onderwijs, hoe maken we dat toegankelijker? Wissel bij ons aan tafel ervaringen met ons uit.


• Technologie en inclusie

Tafeldame: Cora van Horssen (Coalitie voor technologie en inclusie)
Mensen met een arbeidsbeperking hebben veel minder vaak een betaalde baan dan mensen zonder een beperking. Zij ondervinden dóór hun beperking belemmeringen in het vinden én behouden van werk. Als technologie (zoals robotisering) in het nieuws is dan gaat het vaak over de angst dat het mensenwerk overbodig maakt (exclusie). Technologie kan echter ook bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Aan tafel bespreken we welke technologische mogelijkheden er zijn en hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze ook echt gebruikt gaan worden. 


• Digitale Overheid

DIGIDshutterstock_1092236912Tafelheer: Raph de Rooij (ministerie BZK, senior beleidsmedewerker team inclusie digitale overheid)

Iedereen moet kunnen meedoen, ook in de digitale samenleving. In december 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer plannen aangekondigd over digitale inclusie. Dan wordt ook gedoeld op de toegankelijkheid van websites en apps van overheidsinstanties. Tijdens de kennistafel wordt uitleg gegeven over het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid en wat het besluit betekent voor overheden én vooral iedereen die belang heeft bij digitale toegankelijkheid.


• Rechtspositie Beschut werk

Tafelheren: Bert de Groot, Jacques van Meurs, Rob Rosendal (Adviesraad Voorzieningen Werk en Inkomen)
De adviesraad Voorzieningen Werk en Inkomen heeft een gevraagd én ongevraagd advies Beschut werk uitgebracht wat een nominatie voor de Client in Beeldprijs 2019 heeft opgeleverd. Aan deze tafel kunt u met leden van de raad in gesprek gaan over de rechtspositie van cliënten die Beschut werk hebben en waar cliënten voor Beschut werk kunnen worden gevonden. Deel ervaringen en dillema’s bij het opstellen van een advies over Beschut werk.


• Werkgroep Beschut Werk

Tafeldame: Titia Beukema (FNV en Werkgroep Beschut Werk LCR)

shs-beschut werken307227005Veel cliënten hebben zelf een keuring voor Beschut werk aangevraagd bij UWV en wachten op een baan. Hoe staat Beschut werk er in Nederland voor? Dat volgt de werkgroep Beschut Werk van de LCR. De LCR geeft inzicht in de voortgang en wisselt graag met u van gedachten over hoe we dit onderwerp samen met cliëntenraden succesvol op de politieke agenda kan komen én blijven. Ga in gesprek met onze werkgroep en leden uit onze Raad!


• Armoede en Schulden

Tafeldames: Carla ter Beek en Sandra van Laar (werkgroep Armoede en Schulden LCR)
De werkgroep Armoede en Schulden van de LCR is benieuwd naar wat uw cliëntenraad in uw gemeente onderneemt op het terrein van armoede en schulden. Schuif bij ons aan en vertel over uw successen en waar u tegen aanloopt. Door het uitwisselen kennis en ervaringen kunnen we samen stappen in de goede richting zetten.


• VN verdrag in de gemeente

Tafelheer en -dame: Branko Hagen en Margit van Hoeve (Coalitie voor Inclusie)

Elke gemeente moet een Lokale Inclusie Agenda opstellen (gemeentelijke invoering VN verdrag Handicap). In deze agenda beschrijft de gemeente hoe zij inwoners met een beperking ondersteunen bij het leiden van hun eigen leven. Deze verplichting is ook in de Participatiewet opgenomen en geldt dus voor werk en inkomensbescherming. Wat doet u als lokale raad met deze agenda? Hoe maakt u het ‘niet over ons, zonder ons’-principe duidelijk? Aan deze tafel gaan we gezamenlijk op zoek naar antwoorden op deze vragen.
Laatst gewijzigd op 18 maart 2019 10:12:17
     

LCR @ttenties ontvangen?