Voordragen Cliënt in Beeld-prijs 2019


Thema: De rauwe werkelijkheid op tafel


Hoe krijgt u als cliëntenraad de signalen het beste boven tafel en...

hoe heeft u deze rauwe werkelijkheid vervolgens op tafel gelegd bij uw gesprekspartner(s)?


Hoe heeft u hen weten te overtuigen van het feit dat het ook anders kan?
Ziet u (nu al) dat er een verandering plaatsvindt of heeft dit gewerkt?

Dan moet u beslist meedingen naar de Cliënt in Beeld-prijs.

Draag uw raad voor of iemand anders die hierin van betekenis is geweest!

Bij de beoordeling wordt vooral gekeken naar:
- Gebruikte methode
- Originaliteit van de aanpak
- Het bereikte effect: is het een voorbeeld dat goed kan worden gevolgd door andere cliëntenraden?

Als een aanpak veelbelovend is, kan deze ook worden voorgedragen.

 

Let op: inzendingen worden voorgelegd aan een jury. 

Verwoord dus duidelijk waar het bij het project/idee om gaat.


Formulier downloaden of grote bestanden sturen

Wilt u de vragen voorleggen in een overleg? U kunt VOORDRACHTFORMULIER Cliënt in Beeld-prijs 2019 ook downloaden (klik voor download) en later per mail () of per post (LCR, Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag) opsturen.

Met dit online formulier of per mail kunnen geen grote bestanden worden verzonden. Wilt u extra materiaal toesturen? Doe dit dan via www.wetransfer.com naar congres@lcr-suwi.nl.

Klik voor: instructie voor het gebruik van Wetransfer.com


De LCR moet de voordrachten uiterlijk op 1 februari 2019 hebben ontvangen.


VOORDRACHT-FORMULIER KANDIDAAT CLIËNT IN BEELD-PRIJS 2019


Aanmelder/kandidaat:
Naam raad/organisatie*
Naam contactpersoon*
Adres*
Postcode*
Plaats*
Mobiel(nummer)*
E-mailadres*
Bevestig e-mailadres*
Man/vrouw*
Is de voordrager een andere persoon dan de kandidaat? Vermeld dan hieronder uw gegevens.
 Ja, de voordrager is een andere persoon
1. Wat is (nu al) het effect van uw activiteit, plan of idee? * Dit hoeft nog niet afgerond te zijn. (Graag een korte beschrijving, eventueel ondersteund met het toesturen van de link van een filmpje op youtube of vimeo, max. 500 woorden)
2. Wat heeft u gedaan? * (max 500 woorden)

3. Heeft u hiervoor samengewerkt met andere raden of organisaties? Zo ja, met wie? * (max 500 woorden)

4. Wat is/zijn uw belangrijkste tip(s) aan andere cliëntenraden bij het toepassen van uw activiteit? * (max 500 woorden)

5. Wilt u uw tips en trics delen met andere cliëntenraden op ons congres op 11 april a.s. op de kennismarkt? * Dan deelt u uw ervaringen met andere deelnemers in een kort interactief gesprek. Over de invulling hiervan neemt de LCR nog contact met u op. (max 500 woorden)

Aanvullende informatie, bestandsbijlage(n):

Geen bijlage(n)
*Verplicht in te vullen

Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Vraag en antwoord