Voordragen Cliënt in Beeld-prijs 2018


Thema: Hoezo zelfredzaam?
Beleidsmakers en uitvoerders gaan er wel heel gemakkelijk vanuit dat cliënten weten wat ze moeten doen om weer aan het werk te komen of een uitkering aan te vragen of te behouden.
• Ze moeten zelf initiatief nemen.
• Digitaal aanvragen indienen.
• Werk vinden.
• Ze zijn overal zelf verantwoordelijk voor.

Lukt dat niet? Jammer dan!

Cliëntenraden zien vaak dat cliënten veel minder zelfredzaam zijn. 

Heeft u met uw raad of organisatie laten zien dat mensen de weg naar ondersteuning niet hebben kunnen vinden? Of kent u iemand die dit heeft gedaan?
Dat mensen niet meer weten wat ze moeten doen?
Dat mensen hun verplichtingen niet weten na te komen?
En niet goed inzien welke gevolgen dat voor hen heeft?
Of hoe dat wel beter kan?
Dan moet u beslist meedingen naar de Cliënt in Beeld-prijs. Draag uw raad voor of iemand anders die hierin van betekenis is geweest!

Bij de beoordeling wordt vooral gekeken naar:
- Gebruikte methode
- Originaliteit van de aanpak
- Het bereikte effect: is het een voorbeeld dat goed kan worden gevolgd door andere cliëntenraden?

Als een aanpak veelbelovend is, kan deze ook worden voorgedragen.


Let op: inzendingen worden voorgelegd aan een jury.

Verwoord dus duidelijk waar het bij het goede voorbeeld om gaat.


Formulier downloaden of grote bestanden sturen

Wilt u de vragen voorleggen in een overleg? U kunt het voordrachtformulier voor de Cliënt in Beeld-prijs 2018 ook downloaden (klik voor download) en later per mail () of per post (LCR, Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag) opsturen.

Met dit online formulier of per mail kunnen geen grote bestanden worden verzonden. Wilt u extra materiaal toesturen? Doe dit dan via www.wetransfer.com naar congres@lcr-suwi.nl.

Klik voor: instructie voor het gebruik van Wetransfer.comDe LCR moet de voordrachten uiterlijk op 1 februari 2018 hebben ontvangen.


VOORDRACHT-FORMULIER KANDIDAAT CLIËNT IN BEELD-PRIJS 2018


Aanmelder/kandidaat:
Naam raad/organisatie*
Naam contactpersoon*
Adres*
Postcode*
Plaats*
Mobiel(nummer)*
E-mailadres*
Bevestig e-mailadres*
Man/vrouw*
Is de voordrager een andere persoon dan de kandidaat? Vermeld dan hieronder uw gegevens.
 Ja, de voordrager is een andere persoon
1. Wat heeft u gedaan om te laten zien dat de zelfredzaamheid van cliënten wordt onderschat? (bijeenkomst, enquête, voorlichting, meldpunt enzovoorts. Graag een korte beschrijving, eventueel ondersteund met het toesturen van de link van een filmpje op youtube of vimeo, max. 500 woorden)
2. Waarom wilt u dit laten zien en aan wie? (max 500 woorden)

3. Welk aspect van de leefwereld van cliënten heeft u in beeld gebracht?
Bijvoorbeeld ervaringen met:
(meerdere antwoorden mogelijk)
Aanvraag/behoud van de uitkering
Werk zoeken
Schulden
Bijzondere bijstand
Regeling voor zelfstandigen
Werk houden
Handhaving
Bejegening
Voorlichting
Re-integratie
Anders, namelijk:
4. Van welke groep laat u zien dat de zelfredzaamheid wordt overschat? (hele achterban / deel van de groep, namelijk ...)
5. Stond uw overlegpartner open (gemeente, UWV, SVB, zorginstelling, school of werkbedrijf) voor uw activiteit?
6. Heeft uw raad de activiteit zelf uitgevoerd?
6.a. Zo nee: wie deed dat dan?
7. Heeft uw raad de activiteiten alleen uitgevoerd?
7.a. Zo nee, wie was er nog meer bij betrokken?
8. Heeft uw actie geleid tot verandering van het beleid en de uitvoering? (Denk hierbij aan het aanpassen van uitvoering en/of beleid, max 750 woorden).
9. Waar blijkt dat uit? (U hoeft voor de inzending het doel nog niet bereikt te hebben, max 250 woorden)

10. Wat is/zijn uw belangrijkste tip(s) aan andere cliëntenraden bij het toepassen van uw activiteit? (max 500 woorden)

Aanvullende informatie, bestandsbijlage(n):

Geen bijlage(n)
*Verplicht in te vullen

Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl

Vraag en antwoord