Cliënt in Beeld-prijs 2018


Prijswinnaars Cliënt in Beeld-prijs 2018

Tijdens het congres van de LCR op 6 april zijn de prijswinnaars bekend geworden:

Winnaar Juryprijs: ArboPositief: Netwerkgroepen helpen werkzoekenden verder


Winnaar Publieksprijs: Ed@loket: begrijpen is meedoen! Cliëntenraad Amerpoort.


Eervolle vermeldingen

• Cliëntenraad van Goeree Overvlakkee. Deze raad pleitte voor vervroeging van de uitbetaaldatum van de uitkering. De gemeente heeft uiteindelijk het beleid gewijzigd.

• Stichting Steunpunt Studerende Moeders voor hun coachingsprogramma en hun ondersteuning van deze bijzondere groep. Andere gemeenten nemen inmiddels hun coachingsprogramma over.


Klik voor: het Juryrapport van de Cliënt in Beeld-prijs 2018Thema voor de Cliënt in Beeld-prijs 2018: Hoezo zelfredzaam?

Beleidsmakers en uitvoerders gaan er wel heel gemakkelijk vanuit dat cliënten weten wat ze moeten doen om weer aan het werk te komen of een uitkering aan te vragen of te behouden. 
• Ze moeten zelf initiatief nemen. 
• Digitaal aanvragen indienen. 
• Werk vinden. 
• Ze zijn overal zelf verantwoordelijk voor. 

Lukt dat niet? Jammer dan! 

Cliëntenraden zien vaak dat cliënten veel minder zelfredzaam zijn dan beleidsmakers of uitvoerders denken.


Bij de beoordeling was extra aandacht voor:
De LCR heeft 10 voordrachten ontvangen voor de Cliënt in Beeld-prijs 2018. Er zijn cliëntenraden/-organisaties voorgedragen vanuit het hele land en vanuit verschillende beleidsterreinen.
De jury heeft bij de beoordeling vooral gekeken naar:
- Gebruikte methode
- Originaliteit van de aanpak
- Het bereikte effect
- Goed voorbeeld: kunnen (andere) cliëntenraden het idee overnemen?

Jury

Elk jaar hebben we weer een kundige jury die de inzendingen beoordelen. Nóg een reden om goede voorbeelden in te sturen. De juryleden zullen afzonderlijk ook aandacht besteden aan de genomineerden en de prijswinnaars.
Leden van de jury voor de Cliënt in Beeld-prijs 2017:

- Erik Dannenberg, voorzitter Divosa en voorzitter jury
- Shahrzad Nourozi
, Project medewerker Programma Participatie en actief burgerschap, Movisie, jurylid
- Gillina Baaij,
lid Landelijke Cliëntenraad en jurylid
- Gerrit van der Meer, voorzitter van de LCR, adviserend jurylid

- Branko Hagen, beleidsadviseur van de LCR, secretaris jury


Genomineerden in willekeurige volgorde

1. Centrale cliëntenraad Amerpoort heeft teksten toegankelijker gemaakt: in taal en ondersteund met video’s.

 

2. ArboPositief is een netwerkinitiatief van mensen die werkloos zijn geworden. Zij bieden onderlinge ondersteuning, vooral in Kampen, Hardenberg, Ommen en Zwolle.


3. Cliëntenraad UWV Overijssel Gelderland-Noord (Commissie sociaal-medische zaken) richt zich op klanten die voor een (her)beoordeling naar UWV zijn gegaan en lang niet altijd in staat zijn om die gesprekken goed te voeren.

Laatst gewijzigd op 14 april 2018 11:58:15