Archief Cliënt in Beeld-prijs


Alle prijswinnaars Cliënt in Beeld-prijs

2019

De rauwe werkelijkheid op tafel

Klik voor: het Juryrapport van de Cliënt in Beeld-prijs 2019

Juryprijs én publieksprijs: Wij Staan Op!
Klik voor: de film van alle genomineerden van de Cliënt in Beeld-prijs 2019 (vimeo)

2018
Hoezo zelfredzaam?
Klik voor: het Juryrapport van de Cliënt in Beeld-prijs 2018

Juryprijs: ArboPositief: Netwerkgroepen helpen werkzoekenden verder
Publieksprijs: Ed@loket: begrijpen is meedoen! Cliëntenraad Amerpoort.
Klik voor: de film van alle genomineerden van de Cliënt in Beeld-prijs 2018 (vimeo)

2017
We houden een spiegel voor

Klik voor: het Juryrapport van de Cliënt in Beeld-prijs 2017

Juryprijs: Cliëntenraad GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen - Wachtkamertournee

Publieksprijs: Jongerenplatform Oosterpoort - Spiegelgesprekken

Klik voor: de film van alle genomineerden van de Cliënt in Beeld-prijs 2017 (vimeo)


2016
Leefwereld op de overlegtafel
Klik voor: het juryrapport van de Cliënt in Beeld-prijs 2016
Juryprijs: FSU Jongerenteam Friesland: voor jongeren door jongeren
Publieksprijs: Groot MO/GGZ overleg Amsterdam: Zwartboek kostendelersnorm
Klik voor: toespraak van juryvoorzitter Arjan Vliegenthart (wethouder Amsterdam)
Onderaan de toespraak staan twee links. Klik hier om naar de links te gaan:
Wet SUWI artikel 8
Verordening Participatieraad Amsterdam

2015
De cliëntervaring in beeld
Klik voor: het juryrapport van de Cliënt in Beeld-prijs 2015
Juryprijs én publieksprijs: Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen over Privacy Wsw'ers

2014

'Mijn raad spreekt namens alle cliënten'

Klik voor: het juryrapport van de Cliënt in Beeld-prijs 2014.

De verschillende genomineerden zijn gefilmd. Klik (gebruik password cib2014 als dat wordt gevraagd): de film van alle genomineerden bekijken op vimeo.

Juryprijs: Cliëntenraad SZW Den Haag – Delen achter de Duinen. 

Publieksprijs: Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen + Klantenkamer Wsw Waalwijk, Heusden en Loon op Zand 

Klik voor: besteding van het prijzengeld.


2013

Samenhang en Samenspel

Juryprijs én publieksprijs: Almelo Sociaal

Juryrapport 2013

 

2012

Het bevorderen van de kwaliteit van cliëntenparticipatie

Juryprijs én publieksprijs: Cliëntenraad Sociale Zekerheid, Amersfoort

Inspiratieprijs *: Cliëntenraad ZO van RIBW IJsselvlecht Zwolle

Juryrapport 2012

* De inspiratieprijs is ingesteld in het kader van het 10-jarig bestaan van de LCR.

2011. De prijs gaat naar een goed voorbeeld waarvan de resultaten nog niet direct meetbaar zijn. Een 'buitenstaander' kan hierdoor ook in aanmerking komen voor de prijs.

 

2011

Doeltreffende cliëntenparticipatie

Juryprijs: Cliëntenraad Zaanstad

Publieksprijs: Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam

Juryrapport 2011


2010

Beste cliëntenparticipatie op het werkplein
Juryprijs: Klankbordgroep Amstel-Venen

Publieksprijs: Cliëntenraad De Brug Breda

Juryrapport 2010

 

2009

Beste communicatie
Juryprijs: Klantenraad Werk & Bijstand Tilburg
Publieksprijs: TVZ11 Den Bosch
Juryrapport 2009

 

2008

Bijdrage ter verbetering van de dienstverlening aan de cliënt
Juryprijs: de Cliëntenraad UWV AG regio Zuidwest
Publieksprijs: SunH
Juryrapport 2008


2007

Beste bijdrage ten behoeve van het armoedebeleid
Juryprijs: RANO programma Zorg Verzekerd Utrecht
Publieksprijs: Stichting de Vonk Tilburg
Juryrapport 2007

2006 *
Succesvolle samenwerking
Juryprijs: Project Contactpersoon organisatie: WWB Landgraaf, Seniorenraad en gehandicaptenplatform
Publieksprijs: Cliëntenraden WW en AG van UWV in district Oost
Juryrapport 2006

* vanaf 2006 is er naast de Juryprijs een Publieksprijs ingesteld. De winnaar hiervan wordt op het congres gekozen door alle deelnemers.

2005

Ongevraagd advies, initiatieven om beleid en uitvoering te beïnvloeden

Winnaar: De heer Koopman van cliëntenplatform Echt-Susteren
Juryrapport 2005

2004

Contacten met de achterban

Winnaar: Bureau Cliënten Telefoon te Heerlen
Juryrapport 2004

2003

Versterking van de individuele positie van de cliënt
Winnaar: Cliëntenraad Noord West Friesland
Juryrapport 2003Laatst gewijzigd op 14 april 2019 19:14:45
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.