Cliënt in Beeld-prijs


JP20190411 LCR Congres016_1600

Cliënt in Beeld-prijs 2021: inschrijven kan nú

BURGERS BOUWEN AAN VERTROUWEN


Een overheid die naast de burger staat en steun biedt, vooral aan die mensen die dat het hardste nodig hebben. Zo zou het moeten zijn. De onderzoeken ‘Ongekend Onrecht’ (over de Toeslagenaffaire) en ‘Klem tussen balie en beleid’ (over de uitvoeringsorganisaties) laten zien dat die kernfunctie van de overheid is weggevallen. Het herstel van vertrouwen is alleen mogelijk als burgers bij het (nieuwe) beleid van de overheid worden betrokken. Hier zijn vriend en vijand het wel over eens. De overheid is er voor ons - burgers - en niet andersom. 


Verandering op komst

De overheid wil burgers en doelgroepen voortaan nog eerder betrekken bij het voorbereiden van wetten en bij invoerings- en uitvoeringstoetsen. Politici moeten vaker in gesprek met burgers om zich te kunnen verplaatsen in hun leefwereld, en om te horen waar ze bij de overheid tegenaan lopen. Het streven is om te komen tot minder ingewikkeld en begrijpelijker beleid, én de menselijke maat aan te houden. Hier is een mooie taak weggelegd voor iedereen die zich inzet voor cliëntenparticipatie of inbreng van burgers.


De vraag is:

Wat heb jij/hebben jullie gedaan om burgers niet in de knel te laten komen?
Hoe heb jij/hebben jullie eraan bijgedragen om de afstand met de overheid te overbruggen? 

Hoe ben je/zijn jullie de dialoog aangegaan?

Hoe heb je/hebben jullie vertrouwen versterkt en verhoogd?
Voor de Cliënt in Beeld-prijs (een Juryprijs en een Publieksprijs) wil de LCR graag deze voorbeelden ontvangen. Hoe heb je/hebben jullie cliëntenparticipatie nieuwe impulsen gegeven? Op welke manier zorg je ervoor dat naar burgers wordt geluisterd? 

De prijs is niet alleen bestemd voor cliëntenraden op het terrein van werk en inkomen, maar ook voor andere cliëntenraden. Het belangrijkste criterium is dat de inzending als voorbeeld moet kunnen dienen voor andere cliëntenraden. 


Wat kun je winnen?

De jury bepaalt eerst wie de genomineerden zijn. De (digitale) deelnemers aan het LCR-congres brengen eerst hun stem uit aan de hand van een film van de inzending van genomineerde kandidaten: de Publieksprijs. Daarna wordt ook de winnaar van de Juryprijs bekend gemaakt. 

Zowel de winnaar van de Jury- als van de Publieksprijs ontvangt 2500 euro en een mooi aandenken. De winnaars krijgen een eervolle vermelding via onze media. Zij ontvangen de prijs op onze bijeenkomst in het najaar op 28 oktober. 


Ken je of ben je een burger, cliëntenraad of organisatie die voldoet aan de vraagstelling? Draag jezelf of hem/haar/hen dan voor!

Richtlijnen:
- beschrijf je inzending in maximaal 1250 woorden met evt. aanvullende info als bijlage(n).
- deadline inzending 1 september 2021
- aanleveren via

De jury beoordeelt half september de inzendingen en iedereen krijgt hierna bericht. Genomineerden krijgen een uitnodiging voor het congres op 28 oktober (max. 2 personen per organisatie). De makers van de film benaderen je dan ook om jouw/jullie initiatief zo goed mogelijk in beeld te brengen.


Kijk ook in het archief van de Cliënt in Beeld-prijs om inspiratie op te doen!

Laatst gewijzigd op 01 mei 2021 19:55:33
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
LCR @ttenties ontvangen?