Cliënt in Beeld-prijs


JP20190411 LCR Congres016_1600Elk jaar reikt de LCR twee Cliënt in Beeld-prijzen uit. Deze prijs is bedoeld om cliëntenparticipatie nieuwe impulsen te geven. 


Voor de publieksprijs stemmen de deelnemers aan het jaarlijkse LCR-congres op de nominaties van de jury. Dit gebeurt aan de hand van een filmpje van alle genomineerde kandidaten. Daarin wordt hun project of idee zo goed mogelijk in beeld gebracht.
Alle voordrachten worden kort beschreven in het juryrapport dat na het congres op de LCR-website te vinden is. Daarin staat ook de winnaar van de juryprijs vermeld.


Wat kunt u winnen?

Zowel de winnaar van de jury- als van de publieksprijs ontvangt 2500 euro en een mooi aandenken. De winnaars worden vermeld in het LCR-congresverslag. Zij ontvangen ook een mooie foto van de uitreiking.
De prijs is niet alleen bestemd voor cliëntenraden op het terrein van werk en inkomen, maar ook voor andere cliëntenraden. Het belangrijkste criterium is dat de inzending als voorbeeld moet kunnen dienen voor andere cliëntenraden. 


Thema voor de Cliënt in Beeld-prijs 2020
'Mijn bijdrage aan een meer menselijke dienstverlening'

De LCR is verheugd met de ontvangen goede voordrachten voor de Cliënt in Beeld-prijs

De jury heeft alle voordrachten gelezen en beoordeeld en is lovend over alle initiatieven die zich inzetten voor een meer menselijke dienstverlening. Uit de ingestuurde voordrachten is de jury voor de moeilijke keuze gesteld drie kandidaten te nomineren. 

Genomineerd voor de Cliënt in Beeld-prijs (willekeurige volgorde)
- RoSA Rotterdam 
- UWV Limburg
- Hulpmaatjes Rhenen

De jury heeft uit deze genomineerden een winnaar gekozen voor de Juryprijs van de Cliënt in Beeld-prijs.
Deze wordt bekendgemaakt tijdens het congres.

Deelnemers aan het congres bepalen op de congresdag zelf d.m.v. stemmen wie de Publieksprijs in ontvangst mag nemen. Namens de genomineerde kandidaten mogen maximaal 8 deelnemers hun stem uitbrengen.


Na het congres wordt het verslag van de congresdag met daarin het juryrapport gepubliceerd op onze website en aangekondigd via een @ttenderingsbericht.


 

 
Laatst gewijzigd op 18 maart 2020 09:55:58
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
LCR @ttenties ontvangen?