Algemene Voorwaarden deelname LCR-congres


downloadversie:
Algemene voorwaarden deelname congres Landelijke Cliëntenraad 2020


01) Aanmelding voor deelname aan het congres geschiedt via het correct invullen van het (digitale) aanmeldingsformulier.


02) De aanmelding wordt verwerkt nadat de deelnemer kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden deelname congres en hiermee akkoord is gegaan.


03)
De LCR adviseert deelnemers hun reiskosten voor OV te declareren bij hun eigen raad/organisatie.

04)
Als deelnemers niet met het OV kunnen reizen, kunnen zij vooraf contact opnemen met de congresorganisatie: of 06-330 560 97.


05) Annulering is kosteloos tot twee weken voor het congres (25 november 2020). Daarna bent u een deel van de voor u gemaakte kosten voor het congres verschuldigd aan de LCR, zijnde 50 euro. Annuleringen moeten voor 25 november 2020 per mail worden gezonden naar .


06)  U kunt bij annulering ook altijd iemand anders in uw plaats laten deelnemen. Dit dient u vooraf per mail te melden bij de congresorganisatie via .


07) Alleen deelnemers die uiterlijk twee weken voorafgaand aan het congres (25 november 2020) hun dieetwensen voor de lunch hebben aangegeven kunnen op de congresdag een speciaal voor hen bereide lunch ophalen. Deze staat op naam klaar bij de uitgiftebalie. Uw dieetwensen kunt u mailen naar .


08)
De congresorganisatie kan speciale voorzieningen voor u verzorgen als u deze hebt aangevinkt op het aanmeldingsformulier. Hierbij kunt u aangeven dat u slecht ter been bent, gebruik maakt van een rolstoel, ADL-hulp nodig heeft, slechtziend bent en de gegevens per mail wil ontvangen, slechthorend bent en behoefte heeft aan een ringleiding tijdens het plenaire deel van het congres.


09)
Het is niet mogelijk om aan een congres van de LCR deel te nemen indien de factuur voor deelname aan een eerder congres nog niet is voldaan.


10) Tijdens het congres worden foto’s en/of video’s gemaakt door (ingehuurde) medewerkers van de LCR. Wilt u niet op de foto('s)? Meld dit dan uiterlijk 25 november 2020 bij de congresorganisatie via . Zij neemt hierover contact met u op.


11)
Foto’s en/of video’s van het congres die in opdracht van de LCR zijn gemaakt mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de LCR worden gebruikt door derden. Hierover dienen op voorhand duidelijke afspraken met de LCR te worden gemaakt. Uw aanvraag met specificatie van gebruikswensen kunt u mailen naar . Hierbij geldt dat voor gebruik van de foto’s een vergoeding verschuldigd is aan de maker van het foto- of videomateriaal.


12) Als iemand foto’s en/of video’s wil maken voor gebruik binnen of buiten de eigen organisatie dient dit uiterlijk twee weken voorafgaand aan het congres (25 november 2020) schriftelijk te worden aangevraagd bij de LCR. Uw aanvraag kunt u mailen naar . De LCR zal, voorafgaand aan het congres, bij de deelnemers nagaan of dit verzoek wat hen betreft bezwaarlijk is. Deze vraag zal op de dag zelf door de dagvoorzitter bij aanvang van het programma nogmaals worden gesteld. Indien deelnemers bezwaar maken kan het gebeuren dat (op de dag zelf) alsnog besloten wordt dat het maken van opnames niet is toegestaan.


13) Als iemand foto’s en/of video’s maakt tijdens het congres en deze op social media plaatst is dit voor eigen verantwoording en risico van de fotograaf/plaatser. Deelnemers die dit onwenselijk vinden kunnen de plaatser van de foto’s of video’s hierop aanspreken of hiervoor aanklagen.


14) Cliënt in Beeld-prijs / stemprocedure:
Voor de Cliënt in Beeld-prijs worden kandidaten, cliëntenraden/-organisaties, voorgedragen. Uit alle voorgedragen kandidaten kiest een jury de genomineerden. De jury bepaalt wie de Juryprijs wint, de deelnemers aan het congres bepalen d.m.v. stemming tijdens het congres wie de Publieksprijs wint.
Per genomineerde cliëntenraad of organisatie mogen maximaal acht leden hun stem uitbrengen. Zij ontvangen hiervoor een stemkaart bij hun congresmateriaal aan de inschrijfbalie van het congres.
Genomineerde kandidaten moeten uiterlijk twee weken voor het congres melden wie namens hun cliëntenraad/-organisatie een stemkaart dienen te ontvangen en wie namens die raad of organisatie het podium op komen (twee personen). Dit kan per mail naar


15) Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De LCR verwerkt uw gegevens met de uiterste zorgvuldigheid en draagt er zorg voor dat deze persoonsgegevens op adequate wijze worden beschermd en niet aan derden worden verstrekt.
Om aan de AVG te voldoen vraagt de LCR u uitdrukkelijk of u wel/geen toestemming geeft voor het bewaren van uw gegevens na het bijwonen van het congres waarvoor u zich inschrijft. Hiervoor geeft u op het inschrijfformulier antwoord op twee vragen over toestemming voor het bewaren van uw gegevens om u in de toekomst te informeren over bijeenkomsten van de LCR en of u wel of niet vermeld wilt worden op het deelnemersoverzicht van het congres.
Laatst gewijzigd op 17 maart 2020 16:16:28
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl