LCR-congres 2020Congres Landelijke Cliëntenraad
Donderdag
10 december 2020

(verplaatst van 2 april 2020 ivm het Corona-virus)
De Woonindustrie, Symfonielaan 1 in Nieuwegein

Thema: In welk land willen wij leven?

Het thema dit jaar is een vraag die ons allemaal raakt: In welk land willen wij leven? Wat hebben wij nodig om een stabiel en veilig leven te kunnen leiden? Hoe kunnen we elkaar daarbij ondersteunen? Wat moeten we aanpassen om een stabiele en sociale basis voor iedereen te kunnen waarborgen?

Programma
Op verzoek van velen hebben wij het programma iets ingekort; het plenaire deel start iets later en we zijn als alles volgens planning verloopt ook iets eerder klaar.

09.30 uur  Inloop, registratie, keuze subsessies en ontvangst met koffie/thee
10.15 uur  Interactieve en motiverende aftrap
11.00 uur  In gesprek met Amma Asante, voorzitter LCR
11.20 uur  Pauze met koffie/thee
11.45 uur  Ab Harrewijnrede - vragen uit de zaal
12.15 uur  Lunch
13.15 uur  Cliënt in Beeld-prijs
13.50 uur  Kennissessies 
15.45 uur  Amma Asante

15.50 uur  Fabian Fransiscus
16.15 uur  Borrel

17.00 uur  Einde congres


Subsessies
In het programma zijn twee rondes met subsessies opgenomen. U hoeft zich hiervoor niet in te schrijven.
Bij binnenkomst op het LCR-congres kiest u ter plekke aan welke sessies u wilt deelnemen.
 
Thema's die in elk geval aan de orde komen:

 • Schuldenproblematiek
  Armoede en schulden: twee kanten van dezelfde medaille. Iedereen praat erover, maar wat gebeurt er nu werkelijk? Praat mee over de meest recente ontwikkelingen.
 • Wajong, P-wet
  Het afgelopen jaar zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de Wajong en de Participatiewet.
  Wat zijn de opbrengsten en wat zijn aandachtspunten voor de lokale uitvoering? De LCR blikt terug op haar strategie en gaat met u in gesprek: welke kansen zijn er voor de toekomst?
 • Switchen in de keten
  Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar het knelpunt dat kan ontstaan wanneer mensen vanuit een uitkering doorstromen naar werk of wisselen tussen verschillende voorzieningen. Hierin komen inkomen, werk en verschillende oplossingen die gemeenten voor deze problemen hebben gevonden aan de orde. Praat mee en laat u inspireren.
 • Verrekening inkomsten
  De LCR is inspirator geweest voor een groot onderzoek naar de verrekening van inkomsten voor mensen met een uitkering en werk. Het onderzoek moet de komende maanden worden afgerond. Laat u bijpraten over de voorlopige bevindingen en conclusies; deze maken zichtbaar waar velen mee te maken hebben. En praat mee over mogelijke oplossingen. 


Net als elk jaar zijn ook dit jaar weer algemene voorwaarden deelname congres van toepassing.

Laatst gewijzigd op 17 maart 2020 16:09:24
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Vraag en antwoord
LCR-Congres 2019